Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1123

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 8 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2100) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tabela II otrzymuje brzmienie:

"II. Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura w Komendzie Głównej OHP

XVIII-XXI

9

wyższe

8

zastępca głównego księgowego budżetu OHP

7

inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w Komendzie Głównej OHP

9

według odrębnych przepisów

2

Kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP, zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej OHP

XV-XIX

8

wyższe

8


1

2

3

4

5

6

3

Radca prawny w Komendzie Głównej OHP, audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP

XV-XIX

8

według odrębnych przepisów

4

Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHP

XV-XVIII

8

wyższe

8

kierownik ośrodka szkolenia i wychowania

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

7

5

Komendant hufca pracy

XV-XVII

7

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

6

Zastępca głównego księgowego

XV-XVII

7

wyższe

3

7

Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP

XIV-XVIII

4

wyższe

8

8

Kierownik warsztatu

XIV-XVII

7

wyższe

4

9

Zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania

XIV-XVII

7

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

4

10

Kierownik internatu, zastępca komendanta hufca pracy

XIV-XVI

6

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

3

 

1

2

3

4

5

6

11

Pedagog

XIII-XVI

5

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

4

psycholog

według odrębnych przepisów

12

Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej, kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży

XII-XVI

8

wyższe

4

13

Duszpasterz

XII-XVI

6

według odrębnych przepisów

14

Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP

XII-XVI

2

wyższe

6

15

Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP

XII-XVI

-

wyższe

6

16

Inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP, centrum kształcenia i wychowania, ośrodku szkolenia zawodowego

XII-XVI

-

według odrębnych przepisów

17

Starszy wychowawca

XIII-XVI

5

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

4

18

Specjalista w Komendzie Głównej OHP, starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP,

główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 7 i 14

XI-XIV

-

wyższe

3

19

Doradca zawodowy

X-XIV

-

wyższe

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

doradca zawodowy - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

20

Specjalista do spraw programów

X-XIV

-

wyższe

rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

specjalista do spraw programów - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

 

1

2

3

4

5

6

21

Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 15 i 18

X-XIV

-

wyższe

2

22

Wychowawca

X-XIV

4

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

2

23

Instruktor praktycznej nauki zawodu

X-XIV

4

według odrębnych przepisów

24

Instruktor szkolenia zawodowego

X-XIV

-

według odrębnych przepisów

25

Pośrednik pracy

IX-XIII

-

wyższe

rok w zakresie pośrednictwa pracy

pośrednik pracy - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

26

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

IX-XIII

-

wyższe

rok w zakresie organizacji szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

27

Doradca EURES

IX-XIII

-

wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1 oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

asystent EURES

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

28

Starszy inspektor, specjalista

IX-XIII

-

wyższe

2

średnie

3

29

Młodszy wychowawca

IX-XIII

-

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

-

30

Księgowy, inspektor

IX-XI

-

średnie

-

31

Starszy referent, kasjer

IX-XI

-

średnie

1

32

Referent

V-VIII

-

średnie

-

 

1

2

3

4

5

6

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych

1

Kierownik administracyjny

IX-XIV

3

średnie

3

2

Kierowca

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

3

Konserwator

IX-X

-

zasadnicze lub zasadnicze branżowe

2

4

Starszy recepcjonista, kucharz

VIII-X

-

średnie

2

5

Starszy magazynier

VIII-IX

-

średnie

1

6

Elektryk

VIII-IX

-

zasadnicze lub zasadnicze branżowe

-

7

Mechanik

VII-X

-

zasadnicze lub zasadnicze branżowe

3

8

Recepcjonista

VII-IX

-

średnie

-

pokojowa

podstawowe

-

9

Magazynier

VII-VIII

-

zasadnicze lub zasadnicze branżowe

1

10

Pracownik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

11

Portier, dozorca

IV-V

-

podstawowe

-

12

Pomoc kuchenna

III-X

-

zasadnicze lub zasadnicze branżowe

-

13

Sprzątaczka

I-III

-

podstawowe

-

* Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116).",

b) tytuł tabeli Vc otrzymuje brzmienie: "Vc. Pracowników zatrudnionych w Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki",

c) tabela Ve otrzymuje brzmienie:

"Ve. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: departamentu, regionu

XIII-XV

10

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora: departamentu, regionu

XIII-XV

10

wyższe

5

główny kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu

4

starszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu, scrum master

3

 

1

2

3

4

5

6

3

Kierownik: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji

XII-XV

10

wyższe

4

4

Ekspert

X-XIII

6

wyższe

3

5

Zastępca kierownika: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji

IX-XIV

8

wyższe

4

zastępca kierownika: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu

6

Zastępca głównego księgowego

X-XII

6

wyższe

5

7

Młodszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu

IX-XII

6

wyższe

2

8

Radca prawny

IX-XI

6

według odrębnych przepisów

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny

9

W obszarze IT: główny: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

IX-XIV

6

średnie

3

10

W obszarze IT:

starszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

VII-XIII

-

średnie

2

11

W obszarze IT:

projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

VI-XII

-

średnie

2

 

1

2

3

4

5

6

12

W obszarze IT:

młodszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

III-VIII

-

średnie

1

13

Główny specjalista

IX-XII

6

wyższe

5

14

Starszy specjalista

VII-XI

-

wyższe

3

15

Specjalista

VI-X

-

wyższe

1

16

Młodszy specjalista

III-VIII

-

średnie

1

17

Inspektor ochrony danych

V-IX

-

wyższe

2

18

Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum, składnicy akt

V-VIII

2

wyższe

1

średnie

2

19

Energetyk

V-VIII

-

wyższe

1

średnie

2

20

Starszy: inspektor, technik, archiwista

IV-VII

-

średnie

2

21

Inspektor, młodszy administrator, technik

III-VI

-

średnie

-

22

Referent, sekretarka, archiwista, magazynier

II-IV

-

średnie

-

23

Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy

I-III

-

zawodowe lub podstawowe

-

kierowca

według odrębnych przepisów

 

1

2

3

4

5

6

12

W obszarze IT:

młodszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

III-VIII

-

średnie

1

13

Główny specjalista

IX-XII

6

wyższe

5

14

Starszy specjalista

VII-XI

-

wyższe

3

15

Specjalista

VI-X

-

wyższe

1

16

Młodszy specjalista

III-VIII

-

średnie

1

17

Inspektor ochrony danych

V-IX

-

wyższe

2

18

Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum, składnicy akt

V-VIII

2

wyższe

1

średnie

2

19

Energetyk

V-VIII

-

wyższe

1

średnie

2

20

Starszy: inspektor, technik, archiwista

IV-VII

-

średnie

2

21

Inspektor, młodszy administrator, technik

III-VI

-

średnie

-

22

Referent, sekretarka, archiwista, magazynier

II-IV

-

średnie

-

23

Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy

I-III

-

zawodowe lub podstawowe

-

kierowca

według odrębnych przepisów

".

§ 2. [Stosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. [Ciągłość zatrudnienia pracownika zatrudnionego na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu]

Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu.

§ 4. [Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych]

Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Zatrudnienie pracownika zatrudnionego w Ochotniczych Hufcach Pracy lub Centrum Informatyki Resortu Finansów, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska]

Pracownik zatrudniony w Ochotniczych Hufcach Pracy lub Centrum Informatyki Resortu Finansów, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 8 maja 2022 r. (poz. 1123)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2860-3300

II

2880-3400

III

2910-3500

IV

2930-3600

V

2960-3700

VI

2980-3900

VII

3010-4000

VIII

3030-4200

IX

3060-4300

X

3080-4600

XI

3120-5000

XII

3150-5300

XIII

3200-5500

XIV

3250-5800

XV

3310-6200

XVI

3450-6500

XVII

3600-6900

XVIII

3750-7400

XIX

4080-7700

XX

4420-8100

XXI

4770-8500

II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3010-3300

II

3020-3350

III

3030-3400

IV

3040-3450

V

3050-3600

VI

3060-3800

VII

3070-4000

VIII

3080-4300

IX

3090-4500

X

3100-4700

XI

3200-5000

XII

3300-5200

XIII

3400-5400

XIV

3500-5700

XV

3600-6000

XVI

3700-6200

XVII

3800-6400

XVIII

3900-6800

III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3010-3800

II

3100-4100

III

3200-4300

IV

3300-4800

V

3500-5300

VI

3800-5900

VII

4000-6100

VIII

4300-7000

IX

4600-7600

X

5200-9000

XI

5800-9400

XII

6500-10 500

XIII

7100-11 100

XIV

7800-12 900

XV

8600-13 700

IV. Dla pracowników Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3200-5000

II

3300-6000

III

3400-7000

IV

3500-8000

V

3600-8500

VI

3700-9000

VII

3800-9500

VIII

3900-10 500

IX

4000-11 500

X

4200-13 000

XI

4400-14 500

XII

5000-16 000

V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3000-4500

II

4300-5100

III

4500-5300

IV

4700-5500

V

5000-6000

VI

5500-6600

VII

6000-7600

VIII

6500-8600

IX

7000-10 100

X

7600-12 200

VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2350-4100

II

2510-4200

III

2560-4400

IV

2610-4600

V

2660-4800

VI

2710-5000

VII

2810-5200

VIII

2960-5400

IX

3110-5600

X

3310-5800

XI

3510-6000

XII

3710-6200

XIII

4210-6700

XIV

4810-7300

XV

5410-8300

XVI

6010-9300

XVII

6610-10 800

VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2600-3500

II

2650-3700

III

2700-4200

IV

2750-4500

V

2800-4700

VI

2850-5000

VII

2900-6000

VIII

3000-7000

IX

3100-8000

X

4000-9000

XI

4150-11 000

XII

4800-13 000

XIII

5600-15 000

XIV

6500-17 000

XV

8000-20 000

VIII. Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2500-5500

II

2800-6250

III

3100-7000

IV

3400-7750

V

3700-8500

VI

4000-9250

VII

4300-10 000

IX. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2170-3010

II

2200-3590

III

2300-3750

IV

2350-3800

V

2550-3860

VI

2650-4710

VII

2750-4920

VIII

2850-5130

IX

3250-5870

X

3500-6190

XI

3700-6830

XII

4500-7670

XIII

4550-8520

XIV

4700-9370

XV

5300-9790

XVI

5950-11 860

X. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3200-3900

II

3300-4100

III

3350-4200

IV

3400-4300

V

3450-4400

VI

3500-4500

VII

3550-4600

VIII

3600-4700

IX

3650-4800

X

3700-4900

XI

3750-5000

XII

3800-5300

XIII

3850-6000

XIV

3900-6500

XV

3950-7000

XVI

4000-7700

XVII

4050-8200

XVIII

4100-9000

XIX

4150-12 000

XI. Dla pracowników Instytutu De Republica

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3010-4410

II

3880-4900

III

3960-4970

IV

4040-5040

V

4120-5110

VI

4200-5180

VII

4280-5250

VIII

4370-5390

IX

4460-5550

X

4500-5760

XI

4550-5980

XII

4600-6200

XIII

4650-6520

XIV

4700-6840

XV

4750-7160

XVI

4800-7480

XVII

4850-7800

XVIII

4950-8250

XIX

5400-11 900

XII. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1505-3010

II

1800-3030

III

1830-3050

IV

1860-3070

V

1890-3090

VI

1920-3110

VII

1950-3130

VIII

1980-3250

IX

2010-3350

X

2040-3550

XI

2070-3750

XII

2100-3950

XIII

2130-4250

XIV

2160-4550

XV

2190-4850

XVI

2220-5150

XVII

2250-5450

XVIII

2300-5750

XIX

2500-9150

Dziennik Ustaw