REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1133

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.

§ 2. [Dodatkowe wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej]

Dodatkowe wynagrodzenie dla osób, o których mowa w § 1, oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów:

1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 400 zł i nie większej niż 899 zł oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył;

2) dla lekarza - członka wojewódzkiej komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 350 zł i nie większej niż 764 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

3) dla sekretarza komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 476 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

4) dla pracownika średniego personelu do spraw zdrowia, wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 557 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 51, z 2019 r. poz. 97 oraz z 2021 r. poz. 2492), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) utraciło moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA