Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1329

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 1637 oraz z 2020 r. poz. 538) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin stosowania podstawy programowej kształcenia w zawodzie muzyk]

Podstawę programową kształcenia w zawodzie muzyk, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się:

1) od roku szkolnego 2022/2023 we wszystkich klasach ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej II stopnia;

2) w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

W klasach dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia prowadzonych w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodzie muzyk, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu wygaśnięcia tych klas.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Załącznik 1. [PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 19 kwietnia 2022 r. (poz. 1329)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Data wejścia w życie: 2022-09-01
  • Data obowiązywania: 2022-09-01

Dziennik Ustaw