Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1342

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1657 oraz z 2019 r. poz. 2398) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do przekazywania dokumentów sądowych na podstawie art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych ("doręczanie dokumentów") (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 40).";

2) w § 43 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli adresat bezzasadnie skorzystał z prawa do odmowy odbioru korespondencji, pozostawia się ją w aktach sprawy, a adresata informuje się o dacie, w której nastąpił skutek doręczenia. Adresata nie informuje się w razie kolejnej bezzasadnej odmowy odbioru korespondencji w tej samej sprawie.";

3) po § 49 dodaje się § 491 w brzmieniu:

"§ 491. Sądy rejonowe przyjmują formularze zawarte w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych ("doręczanie dokumentów") (wersja przekształcona), sporządzone w języku polskim, angielskim i niemieckim.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych ("doręczanie dokumentów") (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 40).

Dziennik Ustaw