Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1373

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. z 2020 r. poz. 986 oraz z 2022 r. poz. 29 i 753) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 2;

2) w § 3 uchyla się ust. 2;

3) uchyla się § 6-8;

4) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wkładki do legitymacji służbowej]

Wkładki do legitymacji służbowej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają zwrotowi Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, za pośrednictwem komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji właściwej do spraw kadr, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-30
  • Data wejścia w życie: 2022-07-01
  • Data obowiązywania: 2022-07-01

Dziennik Ustaw