Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1400

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 477), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz. U. poz. 1846).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz. U. poz. 1846), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. P. Szefernaker

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Heraldycznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 czerwca 2022 r. (poz. 1400)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 20 stycznia 2000 r.

w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

Na podstawie art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Heraldyczną, zwaną dalej "komisją", w składzie:

1) Paweł Dudziński - przewodniczący;

2) Jan Wroniszewski - zastępca przewodniczącego;

3) Grzegorz Latos - sekretarz;

4) Marek Adamczewski - członek;

5) Tadeusz Sobieszek - członek;

6) Tadeusz Jeziorowski - członek;

7) Wojciech Tutak - członek;

8) Michał Karalus - członek;

9) Robert Szydlik - członek;

10) Henryk Seroka - członek;

11)2) Sławomir Górzyński - członek;

12) Piotr Gołdyn - członek;

13)3) Wojciech Fałkowski - członek.

§ 2. Siedzibą komisji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz. U. poz. 1846), które weszło w życie z dniem 26 października 2021 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 stycznia 2000 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-04
  • Data wejścia w życie: 2022-07-04
  • Data obowiązywania: 2022-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw