Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1402

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaczmarowe Doły (PLH120062)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaczmarowe Doły]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kaczmarowe Doły (PLH1200622)), obejmujący obszar 12,62 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KACZMAROWE DOŁY (PLH120062)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 20 maja 2022 r. (poz. 1402)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KACZMAROWE DOŁY (PLH120062)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

2

3

1

271806,26

575561,53

2

271798,92

575563,00

3

271801,49

575570,33

4

271800,39

575581,71

5

271800,76

575593,44

6

271797,82

575600,05

7

271802,96

575607,01

8

271804,79

575615,82

9

271802,59

575625,35

10

271801,12

575633,42

11

271798,92

575644,43

12

271722,63

575646,63

13

271722,26

575634,89

14

271721,53

575627,19

15

271711,63

575629,02

16

271711,63

575573,27

17

271709,43

575558,96

18

271707,59

575551,26

19

271711,99

575532,56

20

271712,73

575513,48

21

271713,83

575500,65

22

271712,36

575486,34

23

271711,63

575472,04

24

271709,79

575462,13

25

271709,43

575455,53

26

271705,76

575455,53

27

271699,52

575458,46

28

271698,79

575464,70

29

271698,06

575473,50

30

271702,82

575478,27

31

271697,32

575490,01

32

271692,92

575503,95

33

271688,89

575514,58

34

271683,02

575523,75

35

271684,12

575527,79

36

271682,28

575531,09

37

271676,42

575532,92

38

271670,55

575539,16

39

271665,41

575546,13

40

271663,58

575552,73

41

271663,58

575560,06

42

271639,37

575568,50

43

271614,06

575575,10

44

271607,46

575576,20

45

271578,48

575582,07

46

271567,11

575585,37

47

271550,61

575593,08

48

271543,27

575596,74

49

271538,87

575606,28

50

271529,33

575630,85

51

271524,20

575635,62

52

271522,22

575632,23

53

271520,19

575616,03

54

271515,80

575597,13

55

271507,70

575595,78

56

271503,99

575594,09

57

271498,59

575590,38

58

271497,24

575582,62

59

271486,44

575573,51

60

271477,67

575570,47

61

271468,89

575572,16

62

271457,08

575579,58

63

271448,30

575588,69

64

271440,20

575600,85

65

271433,45

575610,63

66

271426,02

575610,97

67

271415,56

575607,60

68

271406,11

575600,17

69

271400,37

575596,46

70

271396,66

575600,51

71

271388,56

575611,98

72

271384,51

575622,45

73

271384,51

575630,55

74

271388,90

575639,32

75

271409,82

575653,50

76

271458,43

575681,17

77

271536,06

575721,00

78

271542,47

575846,22

79

271509,39

575833,39

80

271491,17

575827,99

81

271483,07

575822,59

82

271465,85

575814,16

83

271438,51

575802,68

84

271427,71

575798,29

85

271413,87

575792,89

86

271404,42

575786,48

87

271387,89

575780,07

88

271379,78

575775,68

89

271371,35

575770,62

90

271358,86

575766,23

91

271351,77

575764,88

92

271343,00

575759,14

93

271331,86

575754,08

94

271328,48

575750,03

95

271322,07

575747,33

96

271313,63

575741,59

97

271307,89

575739,56

98

271302,16

575734,16

99

271295,74

575732,48

100

271292,71

575746,99

101

271287,98

575768,59

102

271282,92

575780,07

103

271278,19

575785,80

104

271242,75

575753,74

105

271242,08

575751,38

106

271252,88

575743,28

107

271257,94

575736,86

108

271262,33

575731,46

109

271271,78

575722,01

110

271285,28

575705,81

111

271295,74

575689,95

112

271282,92

575688,26

113

271322,74

575584,31

114

271348,06

575588,36

115

271385,19

575555,28

116

271421,30

575560,34

117

271506,69

575509,72

118

271536,73

575485,75

119

271556,64

575478,66

120

271570,14

575473,94

121

271582,63

575465,16

122

271595,46

575455,04

123

271606,93

575447,27

124

271610,98

575422,97

125

271612,00

575404,07

126

271592,76

575400,36

127

271585,00

575357,16

128

271583,65

575325,09

129

271581,05

575314,39

130

271576,15

575301,93

131

271569,48

575294,36

132

271559,69

575285,47

133

271547,23

575279,68

134

271568,59

575270,78

135

271536,55

575237,41

136

271686,50

575233,85

137

271687,83

575213,39

138

271687,39

575198,26

139

271686,94

575187,13

140

271699,40

575189,80

141

271727,88

575196,03

142

271764,44

575203,18

143

271740,97

575214,92

144

271734,00

575219,69

145

271727,40

575226,66

146

271726,30

575232,89

147

271729,23

575243,16

148

271734,37

575247,93

149

271740,97

575267,74

150

271752,71

575287,91

151

271762,61

575301,48

152

271768,85

575306,98

153

271772,88

575309,92

154

271774,71

575312,85

155

271774,35

575316,15

156

271771,05

575320,92

157

271766,28

575327,89

158

271765,54

575336,69

159

271771,05

575348,06

160

271781,32

575358,33

161

271787,92

575366,40

162

271793,42

575376,67

163

271795,99

575383,27

164

271794,15

575390,61

165

271797,82

575396,84

166

271795,62

575405,28

167

271792,32

575416,28

168

271792,69

575428,02

169

271794,15

575436,46

170

271790,85

575445,63

171

271794,52

575452,96

172

271799,29

575458,10

173

271800,76

575470,94

174

271801,86

575489,28

175

271803,32

575505,41

176

271805,16

575515,32

177

271813,59

575524,85

178

271822,03

575530,36

179

271828,27

575542,46

180

271830,83

575550,90

181

271834,13

575553,10

182

271833,77

575557,50

183

271822,40

575561,90

184

271806,26

575561,53
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KACZMAROWE DOŁY (PLH120062)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KACZMAROWE DOŁY (PLH120062)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KACZMAROWE DOŁY (PLH120062)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KACZMAROWE DOŁY (PLH120062)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-04
  • Data wejścia w życie: 2022-07-19
  • Data obowiązywania: 2022-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw