Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1422

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH1200482)), obejmujący obszar 325,68 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWY WIŚNICZ (PLH120048)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 20 maja 2022 r. (poz. 1422)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWY WIŚNICZ (PLH120048)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

229112,70

605755,60

2

229108,86

605823,17

3

229175,66

605954,46

4

229171,05

606009,74

5

229151,09

606078,85

6

229091,97

606102,65

7

229032,85

606120,31

8

229037,35

606145,45

9

229051,11

606183,55

10

229061,16

606236,47

11

229071,74

606289,92

12

229097,67

606357,65

13

229109,31

606377,76

14

229079,68

606397,87

15

229054,81

606416,39

16

229037,88

606432,26

17

229018,83

606467,19

18

228998,19

606519,04

19

228974,91

606556,09

20

228975,96

606579,37

21

228989,72

606593,66

22

228984,96

606686,79

23

229020,41

606725,95

24

229031,00

606729,65

25

229038,41

606722,77

26

229057,46

606722,24

27

229069,10

606719,07

28

229066,98

606713,78

29

229074,39

606703,19

30

229086,03

606705,84

31

229090,26

606717,48

32

229089,21

606731,24

33

229105,08

606736,00

34

229126,25

606741,29

35

229148,47

606749,76

36

229148,47

606762,46

37

229120,96

606779,92

38

229106,14

606793,15

39

229088,68

606814,32

40

229070,68

606831,78

41

229073,33

606842,89

42

229084,97

606842,89

43

229095,03

606845,54

44

229100,85

606857,18

45

229099,26

606866,71

46

229070,68

606883,64

47

229042,11

606896,87

48

229029,94

606900,57

49

229012,48

606931,27

50

228998,72

606973,07

51

228977,02

606994,77

52

228971,20

607020,69

53

228960,62

607048,21

54

228952,15

607089,49

55

228946,33

607123,88

56

228944,74

607169,39

57

228946,86

607197,44

58

228942,10

607202,73

59

228919,87

607202,73

60

228921,46

607261,99

61

228924,11

607300,62

62

228929,40

607351,95

63

228936,28

607381,06

64

228943,68

607414,39

65

228947,92

607437,68

66

228946,33

607473,13

67

228946,33

607494,83

68

228936,81

607515,99

69

228922,52

607535,57

70

228912,46

607559,39

71

228912,99

607583,20

72

228917,76

607604,37

73

228926,75

607625,53

74

228938,39

607648,29

75

228846,32

607659,93

76

228796,58

607660,46

77

228760,06

607661,52

78

228706,11

607668,89

79

228649,61

607680,49

80

228649,61

607711,50

81

228661,54

607760,79

82

228645,64

607785,44

83

228601,11

607792,59

84

228542,28

607814,86

85

228496,17

607828,37

86

228468,34

607852,22

87

228430,97

607877,66

88

228417,46

607907,08

89

228400,76

607936,50

90

228377,70

607951,60

91

228353,06

607968,30

92

228336,36

607950,81

93

228315,69

607946,04

94

228299,79

607932,52

95

228321,26

607901,52

96

228314,10

607868,12

97

228314,90

607825,19

98

228315,69

607793,39

99

228301,38

607762,38

100

228290,25

607732,17

101

228270,37

607730,58

102

228267,99

607756,82

103

228264,81

607771,92

104

228217,11

607772,72

105

228189,28

607745,69

106

228161,45

607712,29

107

228139,99

607690,83

108

228132,04

607677,31

109

228132,04

607646,31

110

228135,22

607626,43

111

228134,42

607600,19

112

228123,29

607569,98

113

228097,85

607535,79

114

228074,00

607515,12

115

228058,89

607497,63

116

228046,97

607466,63

117

228036,63

607439,59

118

228019,93

607416,54

119

228011,19

607392,69

120

228000,85

607377,58

121

227988,13

607364,06

122

227983,36

607350,55

123

227985,75

607313,98

124

227986,54

607288,54

125

227977,80

607270,25

126

227975,41

607169,28

127

227983,36

606960,18

128

227958,72

606937,12

129

227930,09

606925,99

130

227893,52

606925,20

131

227840,25

606926,79

132

227819,58

606898,17

133

227810,84

606871,93

134

227787,78

606858,41

135

227779,83

606809,92

136

227776,65

606779,71

137

227786,19

606739,16

138

227799,71

606703,38

139

227810,84

606674,76

140

227803,68

606658,86

141

227790,17

606645,34

142

227789,37

606624,67

143

227777,44

606611,95

144

227763,93

606607,98

145

227762,99

606578,37

146

227759,76

606542,85

147

227768,64

606512,17

148

227768,64

606483,11

149

227747,65

606433,06

150

227717,78

606420,95

151

227724,24

606389,47

152

227679,04

606408,04

153

227651,59

606398,35

154

227620,91

606390,28

155

227574,09

606374,13

156

227595,08

606314,40

157

227564,80

606266,19

158

227536,39

606240,85

159

227523,34

606218,59

160

227514,89

606175,59

161

227494,16

606142,57

162

227468,06

606115,70

163

227443,49

606098,04

164

227425,06

606089,60

165

227408,94

606074,24

166

227402,03

606048,13

167

227402,79

606024,33

168

227402,03

605995,92

169

227389,74

605985,94

170

227383,60

605967,51

171

227380,53

605928,36

172

227370,55

605887,66

173

227362,87

605852,34

174

227345,21

605843,90

175

227324,48

605821,63

176

227284,55

605800,90

177

227296,07

605734,87

178

227306,05

605699,55

179

227280,71

605663,46

180

227300,67

605642,73

181

227330,62

605648,11

182

227362,87

605651,18

183

227389,74

605639,66

184

227412,01

605629,68

185

227428,90

605624,30

186

227454,24

605631,22

187

227482,64

605627,38

188

227513,36

605615,86

189

227530,25

605599,74

190

227548,68

605581,31

191

227554,82

605555,97

192

227592,44

605529,10

193

227622,39

605499,92

194

227653,10

605466,14

195

227656,94

605437,73

196

227676,13

605408,55

197

227690,72

605388,59

198

227719,13

605357,88

199

227745,24

605352,50

200

227770,57

605344,06

201

227803,59

605267,27

202

227886,51

605253,45

203

227920,30

605264,20

204

227948,70

605245,78

205

227969,43

605218,90

206

227998,61

605196,64

207

228044,68

605179,74

208

228107,64

605166,69

209

228139,89

605160,55

210

228156,01

605165,16

211

228174,44

605202,78

212

228182,89

605215,83

213

228228,19

605195,87

214

228245,85

605174,37

215

228291,91

605179,74

216

228314,95

605188,96

217

228347,20

605205,08

218

228380,98

605221,21

219

228463,90

605214,30

220

228544,52

605214,30

221

228585,98

605237,33

222

228622,84

605238,10

223

228645,87

605295,68

224

228714,98

605292,61

225

228821,70

605281,09

226

228898,48

605299,52

227

228917,68

605350,20

228

228947,62

605390,89

229

228970,66

605421,60

230

229005,97

605430,05

231

229032,08

605440,03

232

229045,90

605469,98

233

229052,81

605493,01

234

229077,38

605487,64

235

229095,04

605469,21

236

229118,07

605459,23

237

229130,36

605463,07

238

229142,64

605479,19

239

229150,32

605507,60

240

229098,11

605526,79

241

229031,31

605552,13

242

229047,44

605569,79

243

229068,93

605590,52

244

229081,22

605611,25

245

229086,59

605633,52

246

229095,04

605651,95

247

229125,75

605644,27

248

229160,30

605645,04

249

229182,57

605664,23

250

229184,11

605694,94

251

229164,91

605737,17

252

229112,70

605755,60
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWY WIŚNICZ (PLH120048)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWY WIŚNICZ (PLH120048)

Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NOWY WIŚNICZ (PLH120048)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NOWY WIŚNICZ (PLH120048)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kumak górski

Bombina variegata

osiadła

2

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

zimująca

3

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

rozrodcza

4

traszka karpacka

Triturus montandoni

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-06
  • Data wejścia w życie: 2022-07-21
  • Data obowiązywania: 2022-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw