Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1424

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomy Pełcznicy pod Książem (PLH020020)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Przełomy Pełcznicy pod Książem (PLH0200202)), obejmujący obszar 246,06 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM (PLH020020)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 czerwca 2022 r. (poz. 1424)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM (PLH020020)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

334727,66

309376,31

2

334729,18

309380,14

3

334723,09

309388,65

4

334761,18

309374,69

5

334760,10

309383,29

6

334753,85

309467,13

7

334736,19

309504,83

8

334736,36

309518,49

9

334740,05

309535,48

10

334758,64

309554,53

11

334760,87

309556,81

12

334716,35

309542,70

13

334682,04

309525,87

14

334662,65

309534,92

15

334613,84

309557,73

16

334596,19

309568,95

17

334588,31

309573,97

18

334574,05

309583,02

19

334535,26

309599,88

20

334451,25

309636,39

21

334411,11

309646,74

22

334361,65

309619,16

23

334321,59

309604,31

24

334315,81

309602,17

25

334300,03

309617,46

26

334288,58

309612,90

27

334281,74

309618,49

28

334267,96

309614,95

29

334263,29

309613,74

30

334263,42

309582,82

31

334267,70

309571,85

32

334233,53

309564,44

33

334186,89

309565,49

34

334165,37

309580,13

35

334144,97

309574,65

36

334123,33

309586,64

37

334107,19

309607,45

38

334092,30

309625,57

39

334110,14

309647,33

40

334080,69

309677,63

41

334062,15

309696,00

42

334036,29

309721,18

43

334005,65

309751,82

44

333985,23

309774,96

45

333935,54

309823,97

46

333894,70

309845,76

47

333858,62

309857,33

48

333799,40

309834,86

49

333769,44

309843,03

50

333753,11

309860,73

51

333744,26

309879,11

52

333732,00

309915,19

53

333719,75

309960,80

54

333709,14

310003,32

55

333696,56

309989,26

56

333691,58

309980,92

57

333686,96

309980,96

58

333684,08

309981,07

59

333590,85

309984,88

60

333517,48

309996,13

61

333450,94

310006,84

62

333507,59

309966,73

63

333507,59

309957,96

64

333500,74

309959,49

65

333498,89

309959,91

66

333444,53

309923,41

67

333432,01

309922,93

68

333411,28

309922,12

69

333371,12

309935,77

70

333281,17

309955,34

71

333219,21

309805,38

72

333183,30

309718,27

73

333171,21

309700,70

74

333142,87

309616,20

75

333160,24

309588,48

76

333168,03

309569,63

77

333175,28

309554,52

78

333182,78

309536,26

79

333202,61

309514,21

80

333236,84

309474,81

81

333237,12

309472,77

82

333244,67

309419,62

83

333245,23

309406,03

84

333238,30

309375,51

85

333219,02

309323,79

86

333209,48

309294,34

87

333198,68

309279,18

88

333194,94

309273,12

89

333173,13

309245,50

90

333162,93

309241,36

91

333141,08

309241,17

92

333147,73

309154,53

93

333150,10

309087,29

94

333164,21

309086,36

95

333169,82

309085,99

96

333207,36

309075,42

97

333218,99

309072,68

98

333218,13

309071,18

99

333216,27

309067,99

100

333184,53

309028,23

101

333168,07

309010,99

102

333149,69

308991,71

103

333128,98

308979,27

104

333114,10

308970,34

105

333065,37

308978,55

106

333031,29

308969,96

107

333010,14

308973,31

108

333001,12

308966,51

109

332981,03

308957,75

110

332963,02

308943,08

111

332940,78

308916,19

112

332931,10

308900,20

113

332905,53

308888,70

114

332903,73

308883,22

115

332868,53

308775,85

116

332864,29

308762,92

117

332837,32

308680,61

118

332838,71

308678,58

119

332843,35

308678,78

120

332880,64

308680,42

121

332905,37

308650,62

122

332962,47

308556,22

123

332963,33

308554,80

124

332965,94

308550,50

125

332959,01

308538,20

126

332975,45

308533,42

127

332977,31

308531,46

128

333011,29

308546,20

129

333076,34

308556,11

130

333148,31

308530,09

131

333241,07

308536,20

132

333336,77

308482,59

133

333386,29

308479,42

134

333444,54

308475,69

135

333456,28

308495,66

136

333457,11

308497,10

137

333463,00

308497,78

138

333464,51

308497,95

139

333540,37

308506,82

140

333565,44

308490,49

141

333587,48

308446,98

142

333603,93

308414,54

143

333618,99

308391,53

144

333645,77

308372,79

145

333695,35

308366,25

146

333723,17

308358,49

147

333749,67

308357,40

148

333800,70

308330,65

149

333806,24

308323,17

150

333812,74

308314,37

151

333832,66

308287,45

152

333855,75

308272,40

153

333868,93

308267,23

154

333891,21

308258,50

155

333903,05

308241,41

156

333913,74

308233,56

157

333922,24

308227,32

158

333922,40

308227,18

159

333963,67

308190,08

160

333991,99

308175,49

161

334013,69

308179,56

162

334021,46

308181,02

163

334056,41

308187,56

164

334060,55

308187,82

165

334063,36

308188,00

166

334091,92

308189,81

167

334137,25

308177,62

168

334142,84

308177,03

169

334145,42

308176,74

170

334171,29

308173,93

171

334232,75

308183,97

172

334260,24

308199,71

173

334279,13

308210,53

174

334294,52

308219,33

175

334321,27

308281,51

176

334386,61

308282,37

177

334419,71

308270,36

178

334494,28

308243,30

179

334551,79

308256,06

180

334577,14

308266,02

181

334583,47

308274,66

182

334613,63

308315,80

183

334649,61

308329,43

184

334703,72

308326,45

185

334744,09

308324,23

186

334817,21

308261,17

187

334835,55

308230,64

188

334847,66

308220,74

189

334849,98

308218,83

190

334870,90

308181,29

191

334925,24

308083,81

192

334925,36

308083,58

193

334925,67

308080,88

194

334926,03

308077,76

195

334934,01

308008,05

196

334938,53

307968,51

197

334954,80

307989,90

198

334966,11

308007,88

199

334972,61

308032,30

200

334983,68

308073,83

201

334987,57

308088,44

202

334992,42

308106,57

203

335000,14

308135,55

204

335000,46

308180,47

205

335000,92

308247,38

206

335001,52

308332,89

207

335001,53

308334,38

208

335014,43

308364,21

209

335007,02

308404,46

210

334989,32

308440,99

211

334951,34

308486,34

212

334928,68

308549,92

213

334916,69

308583,57

214

334911,43

308597,72

215

334885,36

308632,63

216

334868,11

308648,45

217

334865,34

308647,57

218

334864,52

308647,32

219

334838,95

308639,28

220

334761,54

308614,95

221

334738,41

308597,20

222

334720,80

308617,70

223

334710,74

308626,77

224

334711,06

308628,69

225

334710,07

308637,79

226

334711,01

308677,57

227

334703,76

308739,71

228

334711,67

308796,81

229

334718,29

308826,19

230

334718,72

308828,19

231

334726,51

308847,48

232

334728,15

308884,39

233

334721,15

308980,79

234

334720,09

309014,81

235

334718,27

309035,36

236

334726,83

309054,27

237

334742,86

309068,92

238

334756,95

309074,44

239

334757,47

309075,03

240

334775,74

309096,05

241

334786,15

309132,95

242

334793,38

309158,56

243

334807,56

309208,86

244

334808,99

309213,89

245

334813,41

309229,63

246

334787,01

309235,17

247

334760,91

309240,64

248

334758,02

309241,24

249

334744,84

309261,27

250

334727,67

309282,74

251

334726,50

309284,51

252

334724,16

309285,86

253

334714,28

309300,29

254

334742,32

309306,47

255

334741,28

309310,64

256

334749,66

309312,22

257

334749,71

309312,20

258

334749,66

309312,29

259

334756,54

309313,72

260

334765,46

309320,06

261

334768,27

309316,94

262

334773,37

309319,73

263

334796,51

309321,32

264

334799,05

309326,22

265

334796,75

309333,11

266

334770,47

309331,32

267

334736,45

309329,01

268

334727,66

309376,31


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM (PLH020020)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM (PLH020020)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM (PLH020020)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM (PLH020020)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6190

Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)

2

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

3

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

4

8150

Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe

5

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

6

8230

Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)

7

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

8

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

9

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

10

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

11

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

12

91I0

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM (PLH020020)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM (PLH020020)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

mopek

Barbastella barbastellus

zimująca

2

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

zimująca

3

nocek duży

Myotis myotis

zimująca

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-06
  • Data wejścia w życie: 2022-07-21
  • Data obowiązywania: 2022-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw