Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1996

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 15 września 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 717) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1996)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226)

Typ szkoły artystycznej

Specjalność/specjalizacja

1

2

3

4

5

Plastyk

343204

V

liceum sztuk plastycznych, szkoła policealna plastyczna

aranżacja przestrzeni/aranżacja wnętrz

aranżacja przestrzeni/projektowanie przestrzeni wystawienniczej

fotografia i film/animacja filmowa

fotografia i film/animacja komputerowa

fotografia i film/fotografia artystyczna

fotografia i film/realizacja obrazu filmowego

fotografia i film/realizacje intermedialne

formy rzeźbiarskie/ceramika artystyczna

formy rzeźbiarskie/kamieniarstwo artystyczne i sztukatorstwo

formy rzeźbiarskie/kowalstwo artystyczne i metaloplastyka

formy rzeźbiarskie/snycerstwo

formy rzeźbiarskie/szkło artystyczne

formy rzeźbiarskie/techniki rzeźbiarskie

formy użytkowe - wzornictwo/projektowanie wyrobów artystycznych

formy użytkowe - wzornictwo/lutnictwo artystyczne

formy użytkowe - wzornictwo/meblarstwo artystyczne

formy użytkowe - wzornictwo/projektowanie ubioru

formy użytkowe - wzornictwo/projektowanie zabawek

formy użytkowe - wzornictwo/tkanina artystyczna

formy użytkowe - wzornictwo/jubilerstwo

techniki graficzne/projektowanie graficzne

techniki graficzne/publikacje multimedialne

techniki graficzne/techniki druku artystycznego

techniki malarskie/tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

techniki malarskie/mural

techniki malarskie/witraż

techniki renowacyjne/renowacja elementów architektury

techniki renowacyjne/renowacja mebli i wyrobów snycerskich

techniki scenograficzne/charakteryzacja i wizaż

techniki scenograficzne/modelatorstwo i dekoratorstwo

techniki scenograficzne/stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

Aktor cyrkowy

343502

V

szkoła sztuki cyrkowej

akrobatyka

ekwilibrystyka

gimnastyka

klaunada

pantomima

żonglerka

Aktor scen muzycznych

343601

V

szkoła policealna muzyczna

wokalno-aktorska

wokalno-baletowa

Muzyk

343602

V

szkoła muzyczna II stopnia, ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

instrumentalistyka/gra na: akordeonie, altówce, fagocie, flecie, fortepianie, gitarze, harfie pedałowej, klarnecie, klawesynie, kontrabasie, oboju, organach, perkusji, puzonie, sakshornie, saksofonie, skrzypcach, trąbce, tubie, waltorni, wiolonczeli

szkoła muzyczna II stopnia, ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia, szkoła policealna

instrumentalistyka jazzowa/gra na: akordeonie jazzowym, flecie jazzowym, fortepianie jazzowym, gitarze jazzowej, gitarze basowej jazzowej, klarnecie jazzowym, kontrabasie jazzowym, perkusji jazzowej, puzonie jazzowym, saksofonie jazzowym, skrzypcach jazzowych, trąbce jazzowej, wibrafonie jazzowym

muzyczna

wokalistyka

wokalistyka jazzowa

szkoła muzyczna II stopnia, ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

rytmika

ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

lutnictwo

szkoła muzyczna II stopnia, ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

teoria muzyki/podstawy kompozycji

teoria muzyki/podstawy dyrygowania

teoria muzyki/podstawy muzykologii

Tancerz

343701

VI

ogólnokształcąca szkoła baletowa, szkoła sztuki tańca

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-27
  • Data wejścia w życie: 2022-10-12
  • Data obowiązywania: 2022-10-12

Dziennik Ustaw