Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1998

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250 i 1604) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego;

2) położenie granicznej linii ochrony brzegu morskiego;

3) odcinki linii brzegowej, dla których zostały wyznaczone minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenie granicznej linii ochrony brzegu morskiego.

§ 2. [Minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego wymagane dla utrzymania bezpieczeństwa brzegu]

1. Określa się minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego wymagane dla utrzymania bezpieczeństwa brzegu:

1) 20 – dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 20 lat, stosowany w szczególności dla obszarów niezainwestowanych, nieużytków, lasów, pastwisk, w których dopuszcza się cofanie linii brzegu;

2) 50 – dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 50 lat, stosowany w szczególności dla promenad, urządzonych ścieżek, ekstensywnie użytkowanych terenów rolniczych;

3) 100 – dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 100 lat, stosowany w szczególności dla rzadkiej zabudowy, dróg gminnych oraz wewnętrznych;

4) 200 – dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 200 lat, stosowany w szczególności dla obszarów zabudowanych, dróg i infrastruktury, ważnych dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz wartości kulturowych i historycznych, obszarów o wartościach przyrodniczych, a także obszarów zagrożonych niewielkim zanieczyszczeniem środowiska;

5) 500 – dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 500 lat, stosowany w szczególności dla obszarów silnie zabudowanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obszarów, na których może wystąpić zagrożenie życia ludzi, ważnych ujęć wody pitnej, obszarów o unikalnych wartościach kulturowych, historycznych i przyrodniczych, a także obszarów zagrożonych znacznym zanieczyszczeniem środowiska.

2. Wymagane dla utrzymania bezpieczeństwa brzegu minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego dla odcinków linii brzegowej, dla których zostały wyznaczone, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Położenie granicznej linii ochrony brzegu morskiego dla odcinków linii brzegowej, dla których została wyznaczona]

Położenie granicznej linii ochrony brzegu morskiego dla odcinków linii brzegowej, dla których została wyznaczona, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego (Dz. U. poz. 2266), które utraciło moc z dniem 17 września 2022 r. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1716).

Załącznik 1. [WYMAGANE DLA UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU MINIMALNE POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU MORSKIEGO DLA ODCINKÓW LINII BRZEGOWEJ, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYZNACZONE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1998)

Załącznik nr 1

WYMAGANE DLA UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU MINIMALNE POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU MORSKIEGO DLA ODCINKÓW LINII BRZEGOWEJ, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYZNACZONE

1. Podane wartości minimalnego poziomu bezpieczeństwa nie dotyczą brzegów w obszarze parków narodowych i rezerwatów przyrody.

2. Oznaczenia kilometrażu: Z – Zalew Wiślany, H – Półwysep Helski, bez litery – brzeg otwartego morza i Zatoki Gdańskiej; Zalew Szczeciński nie ma wyznaczonego kilometrażu.

Km kilometrażu brzegu morskiego

Wymagany poziom bezpieczeństwa

Zalew Wiślany

Z000,00 – Z014,50

20

Z014,50 – Z015,90

100

Z015,90 – Z027,06

20

Z027,40 – Z070,00

20

Z070,00 – Z071,60

100

Z071,60 – Z075,40

20

Z075,40 – Z076,10

200

Z076,35 – Z077,25

200

Z077,25 – Z081,50

100

Z081,50 – Z082,80

20

Z082,80 – Z087,23

200

Z087,23 – Z097,50

20

Z097,50 – Z099,00

100

Z099,00 – Z102,10

20

Zatoka Gdańska

000,00 – 023,00

20

023,00 – 023,75

200

024,40 – 025,00

200

025,00 – 057,30

20

057,30 – 058,50

50

058,50 – 059,00

100

059,00 – 067,45

20

067,45 – 069,10

100

069,20 – 071,40

200

071,40 – 074,85

50

074,85 – 077,25

200

077,25 – 079,00

50

079,00 – 080,25

20

080,25 – 080,92

50

080,92 – 081,12

200

081,12 – 083,40

20

083,40 – 083,90

50

083,90 – 085,30

200

089,10 – 090,30

50

090,30 – 090,64

200

090,64 – 092,70

50

092,70 – 093,10

200

093,10 – 096,36

20

096,36 – 097,10

50

097,10 – 099,10

20

099,10 – 099,90

50

099,90 – 101,15

100

101,15 – 109,40

20

109,40 – 110,10

50

110,10 – 114,00

20

114,00 – 114,70

50

114,70 – 116,70

20

116,70 – 117,00

50

116,95 – 124,00

20

Półwysep Helski

H000,00 – H023,20

200

H023,20 – H036,20

20

H036,00 – H036,80

100

H037,40 – H038,00

200

H038,00 – H047,10

20

H047,10 – H048,50

200

H048,50 – H049,55

20

H049,55 – H050,00

100

H050,90 – H052,00

100

H052,00 – H054,50

20

H054,50 – H058,50

100

H058,50 – H059,40

200

H059,40 – H062,10

100

H062,10 – H063,50

20

H063,50 – H064,10

100

H064,10 – H065,10

200

H065,10 – H071,50

20

Otwarte morze

125,15 – 126,00

200

126,00 – 130,70

20

130,70 – 131,70

50

131,70 – 133,50

20

133,50 – 134,60

200

134,60 – 138,10

100

138,10 – 140,60

20

140,60 – 142,00

50

142,00 – 175,35

20

175,70 – 181,50

20

181,50 – 183,00

100

183,00 – 217,20

20

217,20 – 217,50

100

217,50 – 219,00

50

219,00 – 229,23

20

229,23 – 229,38

50

229,38 – 231,00

20

231,00 – 232,20

100

232,20 – 233,50

200

233,50 – 238,50

20

238,50 – 239,00

100

239,00 – 240,30

50

240,30 – 243,80

20

243,80 – 244,60

20

244,60 – 246,40

200

246,40 – 248,00

20

248,00 – 248,60

200

248,60 – 249,65

20

249,65 – 250,70

200

250,70 – 253,50

20

253,50 – 254,55

50

254,65 – 256,00

200

256,00 – 260,50

20

260,50 – 262,50

50

262,50 – 268,85

100

268,85 – 270,40

200

270,85 – 271,90

50

271,90 – 272,10

500

272,10 – 277,40

50

277,40 – 278,12

200

278,20 – 279,00

200

279,00 – 287,50

100

287,50 – 288,20

50

288,20 – 290,50

100

290,50 – 294,20

20

294,20 – 294,90

50

294,90 – 297,30

50

297,30 – 298,00

200

298,10 – 300,30

200

300,30 – 304,10

20

304,10 – 304,55

100

304,70 – 305,15

100

305,15 – 306,00

20

306,00 – 308,20

200

308,20 – 309,60

50

309,60 – 312,70

100

312,70 – 313,35

20

313,35 – 313,55

200

313,55 – 316,30

20

316,30 – 317,50

200

317,50 – 317,70

20

317,70 – 318,15

200

318,15 – 319,00

20

319,00 – 319,50

100

319,50 – 321,20

200

321,20 – 323,20

100

323,20 – 327,50

50

327,50 – 329,00

100

329,00 – 330,35

50

330,35 – 333,97

200

334,10 – 335,50

50

335,50 – 338,00

20

338,00 – 340,00

50

340,00 – 343,50

20

343,50 – 345,40

50

345,55 – 346,50

20

346,50 – 349,50

100

349,50 – 350,80

20

350,80 – 352,25

100

352,60 – 364,00

20

364,00 – 366,95

100

367,20 – 367,80

100

367,80 – 368,20

200

368,20 – 369,70

50

369,70 – 371,65

100

371,80 – 372,95

100

372,95 – 373,05

200

373,05 – 373,50

100

373,50 – 375,70

50

375,70 – 380,00

100

380,00 – 385,40

20

385,40 – 386,60

100

386,60 – 388,20

50

388,20 – 391,40

100

391,50 – 393,80

50

393,80 – 394,90

100

394,90 – 397,00

20

411,70 – 414,00

200

414,00 – 414,50

100

414,50 – 421,00

20

424,50 – 425,00

20

425,00 – 427,10

200

427,10 – 428,10

20

Zalew Szczeciński

Brzegi wyspy Chełminek, wyspa W-22

200

Tereny zabudowane/budowlane w pasie

ochronnym i/lub technicznym, nieosłonięte pasem roślinności wodnej

100

Tereny rolnicze w pasie ochronnym i/lub

technicznym, nieosłonięte pasem roślinności

wodnej

50

Obwałowania pól refulacyjnych: D, Mańków, wyspa W-28

50

Tereny chronione wałem

przeciwpowodziowym

poziom bezpieczeństwa uzależniony od klasy wału przeciwpowodziowego

Pozostałe odcinki brzegów

20

 

Załącznik 2. [POŁOŻENIE GRANICZNEJ LINII OCHRONY BRZEGU MORSKIEGO DLA ODCINKÓW LINII BRZEGOWEJ, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁA WYZNACZONA]

Załącznik nr 2

POŁOŻENIE GRANICZNEJ LINII OCHRONY BRZEGU MORSKIEGO DLA ODCINKÓW LINII BRZEGOWEJ, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁA WYZNACZONA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-27
  • Data wejścia w życie: 2022-09-28
  • Data obowiązywania: 2022-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw