Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2005

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie stopni zawodowej służby wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które odpowiadają poszczególnym stopniom służbowym Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38a ust. 9 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Stopnie zawodowe]

Stopnie zawodowej służby wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które odpowiadają poszczególnym stopniom służbowym Służby Więziennej, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2022 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1728 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115, 1855 i 1933.

Załącznik 1. [STOPNIE ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, KTÓRE ODPOWIADAJĄ POSZCZEGÓLNYM STOPNIOM SŁUŻBOWYM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 września 2022 r. (Dz. U. poz. 2005)

STOPNIE ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, KTÓRE ODPOWIADAJĄ POSZCZEGÓLNYM STOPNIOM SŁUŻBOWYM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Stopnie zawodowej służby wojskowej

Stopnie Policji

Stopnie Straży Granicznej

Stopnie Straży Marszałkowskiej

Stopnie Służby Ochrony Państwa i Biura Ochrony Rządu

Stopnie Służby Celno-Skarbowej

Stopnie Państwowej Straży Pożarnej

Stopnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i stopnie Agencji Wywiadu

Stopnie Służby Wywiadu Wojskowego i Służby

Kontrwywiadu Wojskowego

Stopnie Służby Więziennej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Korpus szeregowych Służby Więziennej

szeregowy

posterunkowy

szeregowy

aplikant

szeregowy

aplikant

strażak

szeregowy

szeregowy

szeregowy

(marynarz)


Straży


Służby

SłużbyGranicznej


Ochrony

Więziennej(marynarz


Państwa /
Straży


Biura
Granicznej)


Ochrony


Rządu


starszy

starszy

starszy

starszy aplikant

starszy

starszy

starszy

starszy

starszy

starszy

szeregowy

posterunkowy

szeregowy


szeregowy

aplikant

strażak

szeregowy

szeregowy

szeregowy

(starszy


Straży


Służby

Służby

marynarz) /


Granicznej


Ochrony

Więziennej

starszy


(starszy


Państwa /


szeregowy


marynarz


Biura


specjalista


Straży


Ochrony


(starszy


Granicznej)


Rządu


marynarz


specjalista)


II. Korpus podoficerów Służby Więziennej

kapral (mat)


kapral Straży


kapral Służby

młodszy

sekcyjny

kapral

kapral

kapral SłużbyGranicznej


Ochrony

rewident
Więziennej

starszy kapral


(mat Straży


Państwa /


starszy

starszy kapral

starszy kapral


(starszy mat)


Granicznej)


Biura

rewident

sekcyjnystarszy kapral


sierżant


młodszy strażnik

Ochronyplutonowy

plutonowy

Służby

plutonowy

Policji

plutonowy


Rządu

starszy

młodszyWięziennej

(bosmanmat)


Strażyrewident

ogniomistrz

starszy

starszy
Granicznej


plutonowyplutonowy

plutonowy

plutonowy

sierżant


(bosmanmat


Służby

młodszy
Służby

(bosman)


Straży


Ochrony

rachmistrz


sierżant

sierżant

WięziennejGranicznej)


Państwa /


Biura

sierżantsierżant


Ochrony

SłużbyStraży


Rządu

WięziennejGranicznej


(bosman


Straży


Granicznej)
starszy

starszy

starszy

strażnik

sierżant

rachmistrz

ogniomistrz

starszy sierżant

starszy

starszy

sierżant

sierżant

sierżant


Służby
sierżant

sierżant

(starszy

Policji

Straży


Ochrony

Służby

bosman)


Granicznej


Państwa /

Więziennej(starszy


Biura
bosman


Ochrony
Straży


Rządu
Granicznej)
brak

sierżant

sierżant

starszy strażnik

starszy

starszy

starszy

sierżant

sierżant

sierżant

odpowiednika

sztabowy

sztabowy


sierżant

rachmistrz

ogniomistrz

sztabowy

sztabowy

sztabowy


Policji

Straży


Służby

SłużbyGranicznej


Ochrony

Więziennej(bosman


Państwa /starszy sierżant

starszy
sztabowy


Biurasztabowy

sierżant
Straży


Ochrony
sztabowy

starszyGranicznej)


Rządu

sierżant


sztabowy


Służby


Więziennej

III. Korpus chorążych Służby Więziennej

młodszy

młodszy

młodszy

młodszy aspirant

młodszy

młodszy

młodszy

młodszy

młodszy

młodszy

chorąży

aspirant

chorąży


chorąży

aspirant

aspirant

chorąży

chorąży

chorąży

(młodszy

Policji

Straży


Służby

Służby

chorąży


Granicznej


Ochrony

Więziennej

marynarki)
Państwa /


Biura


Ochrony


Rządu


chorąży

aspirant

chorąży

aspirant

chorąży

aspirant

aspirant

chorąży

chorąży

chorąży

(chorąży

Policji

Straży


Służby

Służby

marynarki)


Granicznej


Ochrony

Więziennej

Państwa /


Biura


Ochrony


Rządu


starszy

starszy

starszy

starszy aspirant

starszy

starszy

starszy

starszy chorąży

starszy

starszy

chorąży

aspirant

chorąży


chorąży

aspirant

aspirant


chorąży

chorąży

(starszy

Policji

Straży


Służby

Służby

chorąży


Granicznej


Ochronymłodszy

młodszy

Więziennej

marynarki)
Państwa /chorąży

chorąży


Biurasztabowy

sztabowy


Ochrony


Rządu


brak

aspirant

chorąży

aspirant

brak

brak

aspirant

chorąży

chorąży

chorąży

odpowiednika

sztabowy

sztabowy

sztabowy

odpowiednika

odpowiednika

sztabowy

sztabowy

sztabowy

sztabowy


Policji

StrażySłużbyGranicznejWięziennej

starszy

brak

starszy

brak

brak

brak

brak

starszy chorąży

starszy

starszy

chorąży

odpowiednika

chorąży

odpowiednika

odpowiednika

odpowiednika

odpowiednika

sztabowy

chorąży

chorąży

sztabowy


sztabowy


sztabowy

sztabowy

(starszy


StrażySłużby

chorąży


GranicznejWięziennej

sztabowy


marynarki)


III. Korpus chorążych Służby Więziennej

młodszy

młodszy

młodszy

młodszy aspirant

młodszy

młodszy

młodszy

młodszy

młodszy

młodszy

chorąży

aspirant

chorąży


chorąży

aspirant

aspirant

chorąży

chorąży

chorąży

(młodszy

Policji

Straży


Służby

Służby

chorąży


Granicznej


Ochrony

Więziennej

marynarki)
Państwa /


Biura


Ochrony


Rządu


chorąży

aspirant

chorąży

aspirant

chorąży

aspirant

aspirant

chorąży

chorąży

chorąży

(chorąży

Policji

Straży


Służby

Służby

marynarki)


Granicznej


Ochrony

Więziennej

Państwa /


Biura


Ochrony


Rządu


starszy

starszy

starszy

starszy aspirant

starszy

starszy

starszy

starszy chorąży

starszy

starszy

chorąży

aspirant

chorąży


chorąży

aspirant

aspirant


chorąży

chorąży

(starszy

Policji

Straży


Służby

Służby

chorąży


Granicznej


Ochronymłodszy

młodszy

Więziennej

marynarki)
Państwa /chorąży

chorąży


Biurasztabowy

sztabowy


Ochrony


Rządu


brak

aspirant

chorąży

aspirant

brak

brak

aspirant

chorąży

chorąży

chorąży

odpowiednika

sztabowy

sztabowy

sztabowy

odpowiednika

odpowiednika

sztabowy

sztabowy

sztabowy

sztabowy


Policji

StrażySłużbyGranicznejWięziennej

starszy

brak

starszy

brak

brak

brak

brak

starszy chorąży

starszy

starszy

chorąży

odpowiednika

chorąży

odpowiednika

odpowiednika

odpowiednika

odpowiednika

sztabowy

chorąży

chorąży

sztabowy


sztabowy


sztabowy

sztabowy

(starszy


StrażySłużby

chorąży


GranicznejWięziennej

sztabowy


marynarki)


IV. Korpus oficerów Służby Więziennej

podporucznik

podkomisarz

podporucznik

podkomisarz

podporucznik

podkomisarz

młodszy

podporucznik

podporucznik

podporucznik

(podporucznik

Policji

Straży


Służby


kapitanSłużby

marynarki)


Granicznej


Ochrony

Więziennej

Państwa /


Biura


Ochrony


Rządu


porucznik

komisarz

porucznik

komisarz

porucznik

komisarz

kapitan

porucznik

porucznik

porucznik

(porucznik

Policji

Straży


Służby

Służby

marynarki)


Granicznej


Ochrony

Więziennej

Państwa /


Biura


Ochrony


Rządu


kapitan

nadkomisarz

kapitan Straży

nadkomisarz

kapitan

nadkomisarz

starszy

kapitan

kapitan

kapitan

(kapitan

Policji

Granicznej


Służby


kapitanSłużby

marynarki)
Ochrony

Więziennej

Państwa /


Biura


Ochrony


Rządu


major

podinspektor

major Straży

podinspektor

major Służby

podinspektor

młodszy

major

major

major Służby

(komandor

Policji

Granicznej


Ochrony


brygadierWięziennej

podporucznik)


(komandor


Państwa /
podporucznik


Biura
Straży


Ochrony
Granicznej)


Rządu


podpułkownik

młodszy

podpułkownik

młodszy

podpułkownik

młodszy

brygadier

podpułkownik

podpułkownik

podpułkownik

(komandor

inspektor

Straży

inspektor

Służby

inspektor
Służby

porucznik)

Policji

Granicznej


Ochrony

Więziennej(komandor


Państwa /
porucznik


Biura
Straży


Ochrony
Granicznej)


Rządu


pułkownik

(komandor)

inspektor Policji

pułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej)

inspektor

pułkownik Służby Ochrony Państwa / Biura Ochrony Rządu

inspektor

starszy brygadier

pułkownik

pułkownik

pułkownik Służby Więziennej

generał brygady (kontradmirał)

nadinspektor Policji

generał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej)

nadinspektor

generał brygady Służby Ochrony Państwa / Biura Ochrony Rządu

nadinspektor

nadbrygadier

generał brygady

generał brygady

generał Służby Więziennej

generał dywizji (wiceadmirał)

generalny inspektor Policji

generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej)

brak odpowiednika

generał dywizji Służby Ochrony Państwa / Biura Ochrony Rządu

generał

generał brygadier

brak odpowiednika

brak odpowiednika

generał inspektor Służby Więziennej

generał broni (admirał floty)

generał (admirał)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-27
  • Data wejścia w życie: 2022-09-28
  • Data obowiązywania: 2022-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw