REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 216

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557, 1488 i 2185) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 552) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada wykształcenie wyższe;";

2) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ocenę końcową, o której mowa w ust. 2, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen otrzymywanych przez funkcjonariusza w trakcie szkolenia, według następujących kryteriów:

1) ocenę bardzo dobrą (5) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,81 do 5,00;

2) ocenę bardzo dobrą minus (5-) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,66 do 4,80;

3) ocenę dobrą plus (4+) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,26 do 4,65;

4) ocenę dobrą (4) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,81 do 4,25;

5) ocenę dobrą minus (4-) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,66 do 3,80;

6) ocenę dostateczną plus (3+) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,26 do 3,65;

7) ocenę dostateczną (3) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,81 do 3,25;

8) ocenę dostateczną minus (3-) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,66 do 2,80;

9) ocenę niedostateczną (2) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,00 do 2,65.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-01
  • Data wejścia w życie: 2023-02-16
  • Data obowiązywania: 2023-02-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA