REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 729

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 14 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 513):

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub klimatyzacji]

Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia następnej kontroli wskazanej w tych protokołach.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75 oraz Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1).

Załącznik 1. [WZÓR PROTOKOŁU Z KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 14 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 729)

Załącznik nr 1

WZÓR PROTOKOŁU Z KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA

Załącznik 2. [WZÓR PROTOKOŁU Z KONTROLI SYSTEMU KLIMATYZACJI]

Załącznik nr 2

WZÓR PROTOKOŁU Z KONTROLI SYSTEMU KLIMATYZACJI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-18
  • Data wejścia w życie: 2023-04-28
  • Data obowiązywania: 2023-04-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA