REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1820

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1007) w § 15 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) Komendant Główny Straży Granicznej - w stosunku do:

a) Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej,

b) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

c) komendantów oddziałów Straży Granicznej,

d) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej,

e) komendantów ośrodków Straży Granicznej,

f) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

g) funkcjonariuszy oddelegowanych do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną;

3) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendanci oddziałów lub ośrodków Straży Granicznej i Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych;".

§ 2. [Organ odpowiedzialny za wydawanie decyzji dotyczących przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater]

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie decyzje dotyczące przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydaje Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA