REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2501

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. poz. 788), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 126).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 126), które stanowią:

„§ 2. Do dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, przekazanym podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2501)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin2)

Na podstawie art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 i 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Działania związane z integrowaną produkcją roślin dokumentuje się w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin.

2. Notatnik Integrowanej Produkcji Roślin prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

3.3) Wzór Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. dopuszcza się dokumentowanie działań związanych z integrowaną produkcją roślin zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. poz. 1722, z 2011 r. poz. 1473 oraz z 2013 r. poz. 452).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.4)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2501)5)

WZÓR - NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Treść załącznika w formacie PDF


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 126), które weszło w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. poz. 1722, z 2011 r. poz. 1473 oraz z 2013 r. poz. 452), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-17
  • Data wejścia w życie: 2023-11-17
  • Data obowiązywania: 2023-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA