REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2509

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8g ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór formularza, na którym składa się wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę, o której mowa w art. 8i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego, zwanego dalej „formularzem pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego", w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703).

§ 2.

Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Załącznik 1. [WZÓR – PISMO DOTYCZĄCE AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2509)

WZÓR PISMO DOTYCZĄCE AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGOMetryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-20
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA