REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2554

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7b ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w sposób umożliwiający uzyskanie kryterium efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego]

Określa się wzór sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1506, 1597, 1681, 1688, 1693, 1762, 1785 i 2029.

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OSIĄGNIĘCIE EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 7B UST. 5 PKT 1 USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 1997 R. – PRAWO ENERGETYCZNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2554)

WZÓR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OSIĄGNIĘCIE EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 7B UST. 5 PKT 1 USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 1997 R. - PRAWO ENERGETYCZNEMetryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA