REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2556

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany (PLB280010)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Plan ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany]

Ustanawia się plan ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany (PLB2800102)), zwanego dalej „Obszarem Natura 2000”.

§ 2. [Elementy planu ochrony dla Obszaru Natura 2000]

Plan ochrony dla Obszaru Natura 2000 zawiera:

1) opis granic i mapę Obszaru Natura 2000, które zostały określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, które zostały określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru Natura 2000, zachowania integralności Obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, które zostały określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4) wskazania do zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, które zostały określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

5) określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony Obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, które zostały określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

6) wskaźniki właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, które zostały określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

7) określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków, które zostały określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

8) określenie sposobów monitoringu stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, które zostały określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 3. [Data zakończenia obowiązywania rozporządzenia]

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 listopada 2043 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416, z 2018 r. poz. 1789, z 2022 r. poz. 96 oraz z 2023 r. poz. 1281).

Załącznik 1. [OPIS GRANIC OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 18 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2556)

Załącznik nr 1

OPIS GRANIC OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010)]

Załącznik nr 2

MAPA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ZACHOWANIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY]

Załącznik nr 3

IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ZACHOWANIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [OKREŚLENIE WARUNKÓW UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010), ZACHOWANIA INTEGRALNOŚCI OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010) ORAZ SPÓJNOŚCI SIECI OBSZARÓW NATURA 2000]

Załącznik nr 4

OKREŚLENIE WARUNKÓW UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010), ZACHOWANIA INTEGRALNOŚCI OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010) ORAZ SPÓJNOŚCI SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WSKAZANIA DO ZMIAN W ISTNIEJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE ELIMINACJI LUB OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH LUB ZEWNĘTRZNYCH]

Załącznik nr 5

WSKAZANIA DO ZMIAN W ISTNIEJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE ELIMINACJI LUB OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH LUB ZEWNĘTRZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [OKREŚLENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010), ZE WSKAZANIEM PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH REALIZACJĘ]

Załącznik nr 6

OKREŚLENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW ZALEW WIŚLANY (PLB280010), ZE WSKAZANIEM PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH REALIZACJĘ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WSKAŹNIKI WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY]

Załącznik nr 7

WSKAŹNIKI WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [OKREŚLENIE SPOSOBÓW MONITORINGU REALIZACJI ZADAŃ OCHRONNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW]

Załącznik nr 8

OKREŚLENIE SPOSOBÓW MONITORINGU REALIZACJI ZADAŃ OCHRONNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [OKREŚLENIE SPOSOBÓW MONITORINGU STANU OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY]

Załącznik nr 9

OKREŚLENIE SPOSOBÓW MONITORINGU STANU OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2023-12-01
  • Data obowiązywania: 2023-12-01
  • Dokument traci ważność: 2043-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA