REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2577

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2024) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli „Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w korpusie służby cywilnej":

a) w części I „Wszystkie urzędy" grupy stanowisk: „stanowiska koordynujące w służbie cywilnej", „stanowiska samodzielne w służbie cywilnej", „stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej" oraz „stanowiska wspomagające w służbie cywilnej" otrzymują brzmienie:

Stanowiska koordynujące
w służbie cywilnej

naczelnik (kierownik) wydziału lub komórki równorzędnej,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału lub komórki równorzędnej,
kierownik zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum),
zastępca kierownika zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum),
kierownik pracowni,
główny kierownik projektu,
starszy kierownik projektu,
kierownik projektu,
młodszy kierownik projektu

wykształcenie wyższe

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Stanowiska samodzielne
w służbie cywilnej

główny specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

radca generalny,
radca,
główny specjalista,
główny programista,
główny informatyk,
główny analityk

wykształcenie wyższe

audytor wewnętrzny,
radca prawny,
główny wizytator

według odrębnych przepisów

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy specjalista,
starszy projektant,
starszy programista,
starszy informatyk,
starszy archiwista,
starszy analityk,
specjalista,
referendarz,
programista,
projektant,
analityk,
młodszy specjalista

wykształcenie wyższe

psycholog,
starszy wizytator

według odrębnych przepisów

specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

wizytator

według odrębnych przepisów

referent prawny,
referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

samodzielny referent,
samodzielny księgowy,
starszy statystyk,
starszy rewident,
starszy referent,
starszy księgowy,
starszy inspektor,
starszy asystent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające
w służbie cywilnej

statystyk,
rewident,
referent,
podreferendarz,
księgowy,
inspektor,
informatyk,
asystent,
archiwista,
młodszy księgowy,
młodszy informatyk,
młodszy programista,
młodszy archiwista,
młodszy analityk,
sekretarz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

b) w części III „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad" grupa stanowisk „stanowiska koordynujące w służbie cywilnej" otrzymuje brzmienie:

Stanowiska koordynujące
w służbie cywilnej

kierownik rejonu,
zastępca kierownika rejonu

wykształcenie wyższe

c) tytuł części XIV „Ministerstwo Obrony Narodowej oraz urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej" otrzymuje brzmienie „Ministerstwo Obrony Narodowej",

d) tytuł części XV „Okręgowe urzędy górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy" otrzymuje brzmienie „Okręgowe urzędy górnicze",

e) część XXI „Urzędy żeglugi śródlądowej" otrzymuje brzmienie:

XXI. Urzędy żeglugi śródlądowej

Stanowiska samodzielne
w służbie cywilnej

starszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie wyższe oraz dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawniający do kierowania statkami żeglugi śródlądowej lub samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych na statkach żeglugi śródlądowej

Stanowiska specjalistyczne
w służbie cywilnej

inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie wyższe oraz dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawniający do kierowania statkami żeglugi śródlądowej lub samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych na statkach żeglugi śródlądowej albo wykształcenie średnie i dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawniający do kierowania statkami żeglugi śródlądowej lub samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych na statkach żeglugi śródlądowej oraz co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku młodszego inspektora nadzoru nad żeglugą albo wykształcenie średnie branżowe i dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawniający do kierowania statkami żeglugi śródlądowej lub samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych na statkach żeglugi śródlądowej oraz co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku młodszego inspektora nadzoru nad żeglugą

młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie średnie oraz dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawniający do kierowania statkami żeglugi śródlądowej lub samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych na statkach żeglugi śródlądowej albo wykształcenie średnie branżowe oraz dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawniający do kierowania statkami żeglugi śródlądowej lub samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych na statkach żeglugi śródlądowej

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia „Tabela mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej" otrzymuje brzmienie:

„Tabela mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej.

Grupa stanowisk

Mnożnik kwoty bazowej

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

2,0-8,0

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

1,8-7,0

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,8-6,0

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

1,8-4,5

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

1,8-3,4

".

§ 2. [Zatrudnienie członka korpusu służby cywilnej niespełniającego wymagań stawianych przepisami prawa]

Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA