REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2596

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Ozdoby

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zadania ministra]

Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej „ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. [Zakres działania ministra]

1. Do zakresu działania ministra należy w szczególności:

1) podejmowanie, wspieranie lub koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy w zakresie obrony praw obywatelskich oraz w zakresie ochrony tożsamości europejskiej;

2) analiza potrzeb i przygotowanie propozycji kierunków działań z zakresu:

a) obrony praw obywatelskich,

b) ochrony tożsamości europejskiej;

3) monitorowanie dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących przeciwdziałania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych w zakresie obrony praw obywatelskich oraz ochrony tożsamości europejskiej, w szczególności w innych państwach Unii Europejskiej;

4) monitorowanie dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących przeciwdziałania naruszeniom praw obywatelskich, w szczególności w innych państwach Unii Europejskiej.

2. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, promuje i upowszechnia ich problematykę.

3. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych.

§ 3. [Kompetencje ministra w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1]

1. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej.

2. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, działa w porozumieniu, w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. [Kompetencje ministra w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań]

W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 5. [Obsługa ministra]

Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 listopada 2023 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-28
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA