REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2611

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 oraz z 2023 r. poz. 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych]

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1888 i 2355, z 2021 r. poz. 2449, z 2022 r. poz. 2789 oraz z 2023 r. poz. 1117) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Asystentowi sędziego, starszemu asystentowi sędziego, urzędnikowi sądowemu oraz innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego zatrudnionemu w sądzie, którego siedziba znajduje się na obszarze m.st. Warszawy, świadczącemu pracę na obszarze m.st. Warszawy może, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, zostać przyznany na czas określony również stołeczny dodatek specjalny w wysokości nieprzekraczającej 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie.”;

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, STARSZYCH ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH I INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 27 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2611)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, STARSZYCH ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH I INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

KWOTA W ZŁOTYCH

I

4300-5100

II

4340-5400

III

4350-5800

IV

4360-6100

V

4370-6300

VI

4380-6450

VII

4390-6550

VIII

4400-6600

IX

4410-6700

X

4420-6750

XI

4430-6800

XII

4440-6850

XIII

4450-7200

XIV

4460-7500

XV

4470-7600

XVI

4480-7800

XVII

4490-8250

XVIII

4580-9000

XIX

5000-9800

XX

5500-11 000

XXI

6000-12 600

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA