REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2612

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania]

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania (Dz. U. poz. 1237) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownikiem aplikacji może być pracownik Biura posiadający co najmniej siedmioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w Biurze.”;

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opiekunem może być pracownik Biura posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym dwuletni staż pracy w Biurze, i niepozostający z aplikantem w bliskich stosunkach rodzinnych lub osobistych.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zastosowanie przepisów dotychczasowych]

Do aplikacji administracyjnej rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI OBJĘTYCH APLIKACJĄ ADMINISTRACYJNĄ]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2612)

WYKAZ STANOWISK W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI OBJĘTYCH APLIKACJĄ ADMINISTRACYJNĄ

1) Dyrektor Biura;

2) wicedyrektor Biura;

3) dyrektor departamentu;

4) wicedyrektor departamentu;

5) główny księgowy;

6) główny specjalista do spraw legislacji;

7) ekspert;

8) inspektor ochrony danych;

9) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

10) audytor wewnętrzny;

11) radca prawny;

12) doradca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

13) doradca członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

14) naczelnik wydziału;

15) główny specjalista;

16) główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

17) asystent członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

18) aspirant;

19) starszy specjalista;

20) starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

21) specjalista;

22) specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

23) starszy inspektor;

24) starszy archiwista;

25) inspektor;

26) archiwista;

27) referent prawny;

28) starszy referent;

29) referent.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA