REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2630

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie rodzajów rzeczy ruchomych i nieruchomości podlegających ewidencji dotyczącej świadczeń na rzecz obrony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 646 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa rodzaje rzeczy ruchomych i nieruchomości podlegających ewidencji osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podlegających obowiązkowi świadczeń na rzecz obrony oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości będących lub mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych, zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2. [Rzeczy ruchome i nieruchomości podlegające wpisowi do ewidencji]

Ewidencji podlegają:

1) rzeczy ruchome:

a) motocykle,

b) pojazdy samochodowe,

c) ciągniki rolnicze,

d) przyczepy, z wyszczególnieniem naczep,

e) statki powietrzne,

f) statki morskie i żeglugi śródlądowej,

g) pojazdy kolejowe,

h) maszyny, w tym do robót ziemnych, budowlanych, drogowych, przetwarzania drewna i przeładunkowych,

i) urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, w tym służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

j) środki łączności i łącza internetowe oraz wyposażenie stacji obsługi pojazdów,

k) agregaty prądotwórcze,

l) kontenery transportowe i mieszkalne;

2) nieruchomości:

a) budynki wraz z wyposażeniem obejmującym instalacje, przyłącza i urządzenia związane z budynkiem,

b) grunty rolne,

c) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,

d) grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym bocznice kolejowe, place składowe, place postojowe i manewrowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie, lotniska, pasy drogowe dróg publicznych, w tym autostrad, nabrzeża portowe oraz magazyny.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. poz. 1556 oraz z 2006 r. poz. 1809), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-04
  • Data wejścia w życie: 2023-12-19
  • Data obowiązywania: 2023-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA