REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2639

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 4 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2023 r. poz. 2387) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 7 wyraz „minister” zastępuje się wyrazami „dyrektor Ośrodka”;

2) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Uczniowi szkoły w Polsce:

1) wydaje się legitymację szkolną:

a) na wniosek ucznia - w przypadku ucznia pełnoletniego,

b) na wniosek jego rodziców - w przypadku ucznia niepełnoletniego;

2) nie wydaje się mLegitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: K. Szczucki


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 2599).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-05
  • Data wejścia w życie: 9979-12-31
  • Data obowiązywania: 9979-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA