REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2660

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Plan ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych]

Ustanawia się plan ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych, który staje się planem ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Góry Stołowe (PLB0200062)) oraz dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Stołowe (PLH0200043)), w częściach pokrywających się z obszarem Parku Narodowego Gór Stołowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wyłączenie stosowania ustaleń do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego]

1. Do:

1) projektów:

a) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

- uzgodnionych z Dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie stosuje się ustaleń do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych ujętych w rozdziale 12 załącznika do rozporządzenia.

2. Do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin nieuzgodnionych z Dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się ustalenia do planów ogólnych gmin dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych ujęte w rozdziale 12 załącznika do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416, z 2018 r. poz. 1789, z 2022 r. poz. 96 oraz z 2023 r. poz. 1281).

3) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [PLAN OCHRONY DLA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH, OBSZARU SPECJALNEJ  OCHRONY PTAKÓW GÓRY STOŁOWE (PLB020006) ORAZ SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GÓRY STOŁOWE (PLH020004), W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 21 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2660)

PLAN OCHRONY DLA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH, OBSZARU SPECJALNEJ  OCHRONY PTAKÓW GÓRY STOŁOWE (PLB020006) ORAZ SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GÓRY STOŁOWE (PLH020004), W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA