REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 265

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Określenie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska]

Rozporządzenie określa stawki płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), za 2023 r., obejmujące płatności do:

1) obszarów z roślinami miododajnymi;

2) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi;

3) integrowanej produkcji roślin;

4) biologicznej ochrony upraw;

5) retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych.

§ 2. [Stawka płatności do obszarów z roślinami miododajnymi]

Stawka płatności do obszarów z roślinami miododajnymi wynosi 1256,77 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

§ 3. [Stawka płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi]

Stawka płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi wynosi 104,89 zł za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki służącej zwiększeniu sekwestracji węgla w glebie i poprawie zarządzania składnikami odżywczymi na obszarze zatwierdzonym do tej płatności.

§ 4. [Stawka płatności do integrowanej produkcji roślin]

Stawka płatności do integrowanej produkcji roślin wynosi 1363,77 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

§ 5. [Stawka płatności do biologicznej ochrony upraw]

Stawka płatności do biologicznej ochrony upraw wynosi 419,64 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

§ 6. [Stawka płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych]

Stawka płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych wynosi 292,27 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136, Dz. Urz. UE L 102 z 17.04.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 130.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-27
  • Data wejścia w życie: 2024-02-27
  • Data obowiązywania: 2024-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA