REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 280

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz opatrywania podpisem elektronicznym wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6d ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób przekazywania wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwanego dalej „wnioskiem”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinien zostać opatrzony wniosek.

§ 2. [Wysłanie wniosku drogą elektroniczną]

Przekazywanie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699), organu podatkowego.

§ 3. [Opatrzenie stosownego wniosku podpisem pozwalającym na identyfikację osoby składającej]

Wniosek przekazywany w sposób, o którym mowa w § 2, jest opatrywany:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem osobistym, albo

3) podpisem zaufanym.

§ 4. [Utrata możliwości korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej na portalu]

Do dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku, o którym mowa w art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, przekazywanie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej może następować również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu podatkowego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Drop


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA