REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 727

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913 i 1703) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1952) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 2:

- w pkt 3 wyraz „wnioski” zastępuje się wyrazami „wnioski formalne”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykaz dokumentów stanowiących przedmiot obrad wraz z informacją o sposobie zapoznania się z nimi.”,

- uchyla się pkt 6,

b) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyraz „wniosków” zastępuje się wyrazami „wniosków formalnych”;

2) w § 7:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do obowiązków sekretarza Kolegium, w zakresie wskazanym w art. 66 ust. 7 ustawy, należy:”,

- uchyla się pkt 4,

- w pkt 7 skreśla się wyrazy „oraz harmonogramu ich realizacji”,

- po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) monitorowanie wykonywania zadań wynikających z rekomendacji i opinii Kolegium oraz decyzji przewodniczącego Kolegium;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-14
  • Data wejścia w życie: 2024-05-15
  • Data obowiązywania: 2024-05-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA