REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 853

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 czerwca 2024 r.

o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 361 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), zwanej dalej "Kodeksem wyborczym", Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.

Dział I.

Zbiorcze wyniki głosowania w skali kraju

Rozdział 1. Dane ogólne

1. Wybory przeprowadziły:

1) Państwowa Komisja Wyborcza;

2) 13 okręgowych komisji wyborczych, w skład których powołano 111 osób;

3) 37 rejonowych komisji wyborczych, w skład których powołano 185 osób;

4) 31 830 obwodowych komisji wyborczych, w skład których powołano 263 557 wyborców.

2. Wybierano 53 posłów do Parlamentu Europejskiego spośród 1019 kandydatów zarejestrowanych na 105 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.

Rozdział 2. Zbiorcze wyniki głosowania

Na podstawie protokołów wyników głosowania z wszystkich okręgów wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w skali kraju:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 29 098 155;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 11 827 313 wyborcom, w tym:

a) 12 735 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 147 414 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 4 277 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 11 831 590;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 4 119,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 195,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 16,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 12,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 17,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 3 885;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 11 830 526,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 3 882;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 801;

8) liczba kart ważnych wyniosła 11 829 725;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 40,65%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 67 731, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 38 051,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 29 680,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 11 761 994, co stanowi 99,43% ogólnej liczby głosów.

Rozdział 3. Zbiorcze wyniki głosowania na listy kandydatów komitetów wyborczych

Na poszczególne listy kandydatów oddano w skali kraju łącznie następującą liczbę głosów ważnych:

1) na listy nr 1 zarejestrowane przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE oddano łącznie 813 238 głosów, to jest 6,91% głosów ważnych w skali kraju;

2) na listy nr 2 zarejestrowane przez KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano łącznie 1 420 287 głosów, to jest 12,08% głosów ważnych w skali kraju;

3) na listy nr 3 zarejestrowane przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE oddano łącznie 108 926 głosów, to jest 0,93% głosów ważnych w skali kraju;

4) na listy nr 4 zarejestrowane przez KOMITET WYBORCZY POLEXIT oddano łącznie 29 195 głosów, to jest 0,25% głosów ważnych w skali kraju;

5) na listy nr 5 zarejestrowane przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA oddano łącznie 4 359 443 głosy, to jest 37,06% głosów ważnych w skali kraju;

6) na listy nr 6 zarejestrowane przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA oddano łącznie 741 071 głosów, to jest 6,30% głosów ważnych w skali kraju;

7) na listy nr 7 zarejestrowane przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano łącznie 4 253 169 głosów, to jest 36,16% głosów ważnych w skali kraju;

8) na listy nr 8 zarejestrowane przez KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ oddano łącznie 20 139 głosów, to jest 0,17% głosów ważnych w skali kraju;

9) na listy nr 9 zarejestrowane przez KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW oddano łącznie 9 453 głosy, to jest 0,08% głosów ważnych w skali kraju;

10) na listy nr 10 zarejestrowane przez KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI oddano łącznie 4 737 głosów, to jest 0,04% głosów ważnych w skali kraju;

11) na listę nr 11 zarejestrowaną przez KWW GŁOS SILNEJ POLSKI w okręgu wyborczym nr 5 oddano 2 167 głosów, to jest 0,02% głosów ważnych w skali kraju.

Dział II.

Ogólny podział mandatów

Rozdział 1. Komitety wyborcze uprawnione do udziału w podziale mandatów

Uprawnione do udziału w podziale mandatów były, zgodnie z art. 335 Kodeksu wyborczego, następujące komitety wyborcze, na których listy kandydatów oddano co najmniej 5% głosów ważnych w skali kraju:

1) KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE;

2) KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA;

4) KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

5) KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Rozdział 2. Komitety wyborcze nieuprawnione do udziału w podziale mandatów

Uprawnienia do udziału w podziale mandatów nie uzyskały następujące komitety wyborcze, których listy kandydatów nie spełniły warunku określonego w art. 335 Kodeksu wyborczego:

1) KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE;

2) KOMITET WYBORCZY POLEXIT;

3) KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ;

4) KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW;

5) KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI;

6) KWW GŁOS SILNEJ POLSKI.

Rozdział 3. Podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z art. 356 Kodeksu wyborczego dokonała podziału mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze. Poszczególnym uprawnionym komitetom wyborczym przypadły następujące liczby mandatów:

1) KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, który zarejestrował listy nr 1 - 3 mandaty;

2) KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, który zarejestrował listy nr 2 - 6 mandatów;

3) KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA, który zarejestrował listy nr 5 - 21 mandatów;

4) KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA, który zarejestrował listy nr 6 - 3 mandaty;

5) KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który zarejestrował listy nr 7 - 20 mandatów.

Dział III.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych

Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 1

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 70 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 753 592;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 746 998 wyborcom, w tym:

a) 653 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 19 091 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 282 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 747 280;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 276,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 14,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 3,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 259;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 747 212,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 259;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 63;

8) liczba kart ważnych wyniosła 747 149;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 42,61%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 3 727, co stanowi 0,50% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 1 957,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 1 770,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 743 422, co stanowi 99,50% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 40 139 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) TOMCZAK Wioleta Barbara 17 619;

2) URBANEK Maciej Antoni 2 786;

3) KOPEĆ Łukasz 4 147;

4) MASZLUCH Mirosław Józef 1 010;

5) REDLIN Szymon Grzegorz 1 233;

6) RYBAKOWSKA Małgorzata 2 083;

7) BARANOWSKA Agnieszka Monika 2 095;

8) DASZKIEWICZ Maria Jolanta 1 284;

9) MAZUR Roman 984;

10) DZIAMBOR Artur Erwin 6 898.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 69 654 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) WIPLER Przemysław Janusz 35 741;

2) PEREK Lidia Maria 10 172;

3) SZYMAŃSKI Krzysztof 7 872;

4) KLEIN Piotr Grzegorz 4 548;

5) GRZEGORZEWSKA Agnieszka Anna 2 604;

6) MAZUR Dominik 1 876;

7) OLCZYK Przemysław Tadeusz 770;

8) SAWICKI Łukasz Marek 1 924;

9) FLISIKOWSKA Hanna Agnieszka 2 335;

10) KOŁC Natalia Grażyna 1 812.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 8 389 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KRUCZEK Natalia Maria 3 181;

2) KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 839;

3) GOŁOFIT Grzegorz 591;

4) GÓRKA Monika Maria 786;

5) STENCEL Jolanta Paulina 649;

6) PAWŁOT Krzysztof 320;

7) GIL Agata 794;

8) SĘDZICKA Marika Magdalena 277;

9) LUTY Jerzy 538;

10) KACZYŃSKI Leszek Józef 414.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 2 417 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) PERKOWSKI Jakub 1 132;

2) CZARNEK Piotr Jan 317;

3) JAROSIŃSKA Janina 96;

4) ZIÓŁKOWSKA Anna Katarzyna 162;

5) MEISNEROWICZ Adam Walter 56;

6) SKRZYŃSKA Katarzyna Monika 111;

7) ZIĘBA Janusz Franciszek 117;

8) SZATAN Cecylia Marianna 217;

9) MACIĄGA Paweł Piotr 59;

10) KRÓL Szymon Gerard 150.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 379 577 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) LEWANDOWSKI Janusz Antoni 133 444;

2) ADAMOWICZ Magdalena 204 207;

3) BENDYKOWSKI Jacek Karol 16 492;

4) MIELEWCZYK Iwona Teresa 5 078;

5) WITTBRODT Piotr Witold 5 933;

6) BRYLOWSKA Grażyna 2 664;

7) KUREK Mirosław Zbigniew 1 126;

8) KREZYMON Wiktoria Joanna 2 877;

9) WRÓBEL Jakub 2 223;

10) BONNA Maciej Leszek 5 533.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA oddano 34 570 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) UEBERHAN Katarzyna 15 911;

2) RUTKA Marek Andrzej 4 088;

3) HASKA Karolina 5 252;

4) LEPPER Szymon Paweł 2 411;

5) KUTWA Marzena 1 348;

6) MARKOWSKI Bartosz 1 181;

7) BARTOSZKIEWICZ Emanuela Bogusława 451;

8) KONKOL Tymoteusz 1 024;

9) ISKRZYŃSKI Mateusz Kamil 1 201;

10) ZAWISZA Marzena 1 703.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 208 676 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) FOTYGA Anna Elżbieta 57 647;

2) SELLIN Jarosław Daniel 30 098;

3) SMOLIŃSKI Kazimierz 10 012;

4) MÜLLER Piotr Józef 62 330;

5) ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota Irvina 4 507;

6) HORAŁA Marcin Michał 34 075;

7) FOLTYN-KUBICKA Hanna 871;

8) DRELICH Dariusz 2 813;

9) WIŚNIEWSKA Sylwia Anna 3 722;

10) RAKOWSKI Tomasz Jędrzej 2 601.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 1 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 40 139;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 69 654;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 379 577;

4) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 34 570;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 208 676.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) LEWANDOWSKI Janusz Antoni, na którego oddano 133 444 głosy,

b) ADAMOWICZ Magdalena, na którą oddano 204 207 głosów;

2) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) MÜLLER Piotr Józef, na którego oddano 62 330 głosów;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA.

Rozdział 2. Okręg wyborczy nr 2

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KKW LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

8) lista nr 9, którą zgłosił KW PL!SP.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 77 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KKW LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 530 806;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 548 195 wyborcom, w tym:

a) 601 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 6 279 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 201 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 548 396;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 194,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 12,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 2,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 180;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 548 358,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 180;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 30;

8) liczba kart ważnych wyniosła 548 328;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 35,82%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 3 650, co stanowi 0,67% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 2 375,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 1 275,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 544 678, co stanowi 99,33% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 43 482 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BOBER Ryszard Jakub 11 230;

2) PIETRYKOWSKI Norbert Jerzy 5 666;

3) KŁOPOTEK Agnieszka Maria 7 275;

4) SKONIECZKA Marcin Seweryn 3 959;

5) JĘDRZEJEWSKA Aneta 5 873;

6) KONIUCH Michał Mikołaj 391;

7) KURZAWA Dariusz 2 928;

8) GŁOWACKA Żaneta Maria 1 323;

9) MICHALSKA Joanna Maria 1 381;

10) SOSNOWSKI Zbigniew 3 456.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 55 789 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) OZDYK Sławomir 17 820;

2) MENTZEN Tomasz Jacek 26 088;

3) RUDNICKI Paweł 2 811;

4) PAWŁOWSKI Mirosław Bolesław 1 399;

5) ORZELSKA Beata 1 415;

6) KAFKA Izabela Alicja 1 172;

7) SIKOROWSKI Tomasz 1 110;

8) BINKOWSKA Anna Maria 915;

9) KŁOSOWSKA Julia 1 078;

10) ŁASIŃSKI Marcin Tomasz 1 981.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 4 747 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) WOŹNIAK Sławomir 1 669;

2) ZARĘBA Mariola 808;

3) LISZEWSKI Mateusz Adam 264;

4) KUSZYŃSKA Aleksandra Joanna 437;

5) URBAŃSKI Rafał 311;

6) TUNKIEWICZ Anna 231;

7) MURAWSKA Joanna 395;

8) SULEJ Marianna 144;

9) GRAJKOWSKI Piotr 189;

10) WOCH Adam 299.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 1 480 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) CZEREPIUK Krzysztof 596;

2) SIKORSKI Paweł Cyprian 167;

3) KORZENIEC Rafał Jarosław 71;

4) WILK Ewelina 222;

5) LEBOCH Marta Ewa 61;

6) WILCZOK Ewelina 62;

7) NADOLSKI Rafał Jerzy 87;

8) SIUDA Katarzyna Maria 68;

9) MEISNEROWICZ Barbara Katarzyna 39;

10) JAROSIŃSKI Piotr Jerzy 107.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 241 737 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BREJZA Krzysztof 205 200;

2) GAJEWSKI Jacek 12 350;

3) KOZŁOWSKA Iwona Maria 7 939;

4) GIZIŃSKI Włodzisław Sławomir 5 964;

5) ZARĘBSKA Katarzyna Kamila 2 962;

6) OGONOWSKA Edyta Renata 1 820;

7) HEKERT Krzysztof 872;

8) KATULSKI Jarosław Paweł 1 373;

9) MŁODECKI Juliusz Jakub 589;

10) MADEJ Ewa Monika 2 668.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KKW LEWICA oddano 25 660 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KOWAL Piotr 12 784;

2) MACKIEWICZ Anna Zofia 5 209;

3) ORZECHOWSKI Mateusz 2 064;

4) URBAN Tatiana 1 070;

5) FIGAS Włodzimierz Michał 747;

6) WOJTYNA-JODKO Alicja Teresa 1 460;

7) LIPIŃSKI Waldemar 330;

8) PIETRZAK Natalia Katarzyna 838;

9) BEDNARCZYK Anna 514;

10) JOPP Marek Roman 644.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 170 474 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 61 463;

2) SZCZUCKI Krzysztof Łukasz 45 042;

3) BOROWIAK Joanna Beata 18 236;

4) GEMBICKA Anna Urszula 12 504;

5) SZROT Paweł 3 083;

6) KOZANECKA Ewa Elżbieta 8 302;

7) RAMLAU Józef Jan 3 513;

8) KOSIŃSKI Krzysztof Roman 2 528;

9) ORŁOWSKA Małgorzata 2 225;

10) SCHREIBER Łukasz Paweł 13 578.

8. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez KW PL!SP oddano 1 309 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) NAWARA Adam Piotr 373;

2) KALISZEWSKA Katarzyna Beata 240;

3) LEWANDOWSKI Łukasz 239;

4) SIKORSKA Dominika Justyna 135;

5) SEKLECKI Zbigniew 70;

6) MENARD Wiesław Tadeusz 101;

7) FRANKOWSKA Natalia Weronika 151.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 2 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 43 482;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 55 789;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 241 737;

4) lista nr 6 - KKW LEWICA 25 660;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 170 474.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) BREJZA Krzysztof, na którego oddano 205 200 głosów;

2) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz, na którego oddano 61 463 głosy;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 6 - KKW LEWICA.

Rozdział 3. Okręg wyborczy nr 3

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

8) lista nr 8, którą zgłosił KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 79 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 960 434;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 692 226 wyborcom, w tym:

a) 742 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 9 240 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 232 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 692 458;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 218,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 7,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 210;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 692 413,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 209;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 38;

8) liczba kart ważnych wyniosła 692 375;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 35,32%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 4 849, co stanowi 0,70% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 2 701,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 2 148,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 687 526, co stanowi 99,30% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 54 087 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ZALEWSKI Paweł Ksawery 18 256;

2) KRAJEWSKI Stefan 18 128;

3) OKUŁA Barbara 5 785;

4) NIKLIŃSKA Maria Jolanta 3 282;

5) RYSZCZUK Rafał 1 146;

6) GÓRSKA Agnieszka Izabela 2 688;

7) DYBOWSKI Maciej 731;

8) JASKÓLSKA Wioletta 2 243;

9) GANZKE Kazimierz 372;

10) RAU Marta Maria 1 456.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 87 388 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) LISIECKI Piotr Cezary 44 699;

2) KRYSIAK Jan 9 602;

3) KICIŃSKI Karol Cyprian 4 403;

4) JASKOWSKI Zbigniew 3 008;

5) GOŁĘBIEWSKA Paulina 4 275;

6) WOJCIECHOWSKA Katarzyna 2 358;

7) DUDA-BEJNAROWICZ Aneta 1 349;

8) DĘBKOWSKA Agnieszka Anna 1 432;

9) WIŚNIEWSKA Magdalena 2 680;

10) KRUPIŃSKI Konrad 13 582.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 6 951 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BRZOZOWSKA Urszula Agnieszka 2 483;

2) ZAKRZEWSKI Łukasz 1 000;

3) KOSNO Rafał Marcin 307;

4) DAŃKOWSKA Zorina Lila 321;

5) BURCHARDT Leszek Grzegorz 225;

6) CZARNOWSKA Paulina 596;

7) SOKOŁOWSKI Kamil 472;

8) CZERNIAWSKA Weronika Katarzyna 336;

9) BILIŃSKI Piotr Robert 197;

10) HOŁOWNIA Krzysztof Radosław 1 014.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 1 743 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KUZIEMKA Miłosz Adam 666;

2) GIERWATOWSKI Jacek Władysław 173;

3) KACZOR Anna Sylwia 164;

4) JAJSZCZAK Natalia Anna 112;

5) PSZENNY Dawid Michał 73;

6) GOL Katarzyna Aleksandra 147;

7) DOBREK Włodzimierz Michał 55;

8) MACIEJEWSKA Agnieszka Zofia 80;

9) DĄBEK Jolanta Bogumiła 60;

10) WIEWIÓRKA Maciej 213.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 256 889 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) PROTAS Jacek 125 861;

2) FRANKOWSKI Tomasz 88 190;

3) WOJCIECHOWSKA Anna 15 706;

4) ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ Alicja 6 198;

5) BOCHNIARZ Joanna Ewa 6 673;

6) MILBRAT-PYŻYŃSKA Magdalena 1 563;

7) TYSZKIEWICZ Marek Stanisław 2 817;

8) WERYK Ireneusz Wacław 904;

9) NASZKIEWICZ Anna 3 716;

10) AUGUSTYN Anna 5 261.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA oddano 24 776 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) PRZYŁUSKA Bożena Marta 11 403;

2) KONDZIOR Edyta 1 620;

3) WIADROWSKA Urszula 1 146;

4) ALEKSIEJCZUK Andrzej 2 091;

5) MAŃCZUK Tomasz 515;

6) MROCZKOWSKA Marta 1 640;

7) DALKOWSKA Beata 511;

8) DZIENISIEWICZ Ireneusz 648;

9) KRUTUL Tomasz 1 038;

10) KULASEK Marcin Robert 4 164.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 252 638 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) WĄSIK Maciej Roman 85 151;

2) KARSKI Karol Adam 38 777;

3) ANDRUSZKIEWICZ Adam 78 488;

4) ARENT Iwona Ewa 10 918;

5) SEMENIUK-PATKOWSKA Olga Ewa 7 137;

6) BOGUCKI Jacek 5 834;

7) ORZECHOWSKA Bogusława 5 767;

8) KRYNICKA Bernadeta 4 683;

9) GONTARZ Robert 9 339;

10) ŁUKASZEWICZ Sebastian 6 544.

8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ oddano 3 054 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) GALEJ Jarosław 836;

2) POŹNIAK Tadeusz Janusz 256;

3) RADZISZEWSKA Dorota 506;

4) GOSK Leszek 229;

5) NOWOSIELSKA Danuta 249;

6) CZAPLIŃSKI Marian 192;

7) MŁODZIANOWSKA Marta XXX;

8) ERDENE-OCHIR Alina 117;

9) ŻURAWSKA-WIĄCEK Monika Dorota 195;

10) OLĘNCKI Patryk 305.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 3 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 54 087;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 87 388;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 256 889;

4) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 24 776;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 252 638.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) PROTAS Jacek, na którego oddano 125 861 głosów;

2) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) WĄSIK Maciej Roman, na którego oddano 85 151 głosów;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA.

Rozdział 4. Okręg wyborczy nr 4

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 70 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 326 513;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 1 309 672 wyborcom, w tym:

a) 1 077 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 19 954 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 500 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 1 310 172;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 468,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 19,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 449;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 1 309 984,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 448;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 185;

8) liczba kart ważnych wyniosła 1 309 799;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 56,30%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 5 161, co stanowi 0,39% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 2 424,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 2 737,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 1 304 638, co stanowi 99,61% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 92 111 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KOBOSKO Michał Andrzej 39 170;

2) STALIŃSKA Dorota Janina 15 338;

3) DOROŻAŁA Mikołaj Jan 3 126;

4) BIERNACKA Magdalena 5 915;

5) KRASOŃ Łukasz 3 326;

6) PETELICKA Agnieszka Beata 3 168;

7) HOŁOWNIA Bożenna Urszula 12 796;

8) WAJDA Marcin 2 388;

9) BARTMIŃSKI Jacek 1 719;

10) OJER Anna Małgorzata 5 165.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 156 067 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KAMIŃSKI Krystian Patryk 34 428;

2) ZAJĄCZKOWSKA-HERNIK Ewa 102 569;

3) RUCHNIEWICZ Diana Danuta 5 597;

4) PAWEŁCZAK Sylwia Maria 2 643;

5) WIADROWSKA Liliana 1 185;

6) GROSZKOWSKA Agnieszka 1 379;

7) KOMINEK Mikołaj 2 291;

8) OWSIANKA Dominik 997;

9) KALINOWSKA Paulina Adrianna 1 621;

10) WILK Bartłomiej Fabian 3 357.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 13 797 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) WOCH Marek Marian 3 326;

2) JACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 2 023;

3) KOSSAKOWSKI Wojciech 1 675;

4) BARDADYN Barbara Joanna 957;

5) TAMIOŁA Robert 530;

6) KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 678;

7) KLONOWSKI Piotr Roman 437;

8) RUTKOWSKA Aleksandra Agnieszka 1 210;

9) KOWALCZYK Krzysztof 897;

10) RYKOWSKA Anna 2 064.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 3 046 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KWIATKOWSKI Tomasz Adam 1 635;

2) GANKIEWICZ Marian Franciszek 197;

3) RYKAŁA Patryk Michał 123;

4) PASIOWIEC-ŻUREK Krystyna 146;

5) ZIEMBLA Agnieszka Angelika 127;

6) HALKO Michał Jan 104;

7) TERLECKA Joanna Maria 151;

8) KRÓL Paweł Edward 184;

9) GRABOWSKA Iwona Beata 158;

10) TARKOWSKI-KILISZEWSKI Andrzej 221.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 579 994 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KIERWIŃSKI Marcin Piotr 143 179;

2) GRONKIEWICZ-WALTZ Hanna Beata 94 474;

3) GASIUK-PIHOWICZ Kamila 136 811;

4) KAMIŃSKA Joanna Aleksandra 28 104;

5) SZCZERBA Michał Roch 120 667;

6) DEMSKA-OLBRYCHSKA Krystyna Maria 3 125;

7) ROZENEK Andrzej Tadeusz 24 070;

8) STANISZKIS Joanna Maria 16 080;

9) LUBOIŃSKI Patryk Jan 1 462;

10) RADWAN Olga 12 022.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA oddano 135 755 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BIEDROŃ Robert 65 869;

2) ZIOŁO-PUŻUK Karolina 16 368;

3) DIDUSZKO-ZYGLEWSKA Agata Martyna 17 311;

4) MALISZ Zofia Anna 22 606;

5) KUBIAK Jacek Zbigniew 1 108;

6) HARASYMOWICZ Jan Filip 3 171;

7) TARCZYŃSKA Anna Małgorzata 1 962;

8) NOWAK Szymon 1 783;

9) KOZIELSKA Liliana 1 765;

10) PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna 3 812.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 323 868 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) GOSIEWSKA Małgorzata Maria 99 286;

2) BOCHEŃSKI Tobiasz Adam 95 880;

3) KALETA Sebastian Jerzy 80 778;

4) CZERWIŃSKA Anita 7 574;

5) GAJADHUR Alvin 6 182;

6) CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata 6 930;

7) UŚCIŃSKI Piotr Michał 9 747;

8) LISIECKI Paweł Jacek 7 877;

9) SOCHA Barbara Jadwiga 3 503;

10) POBOŻY Błażej Leszek 6 111.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 4 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 92 111;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 156 067;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 579 994;

4) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 135 755;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 323 868.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) KOBOSKO Michał Andrzej, na którego oddano 39 170 głosów;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymała kandydatka:

a) ZAJĄCZKOWSKA-HERNIK Ewa, na którą oddano 102 569 głosów;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) KIERWIŃSKI Marcin Piotr, na którego oddano 143 179 głosów,

b) GASIUK-PIHOWICZ Kamila, na którą oddano 136 811 głosów,

c) SZCZERBA Michał Roch, na którego oddano 120 667 głosów;

4) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) BIEDROŃ Robert, na którego oddano 65 869 głosów;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) GOSIEWSKA Małgorzata Maria, na którą oddano 99 286 głosów,

b) BOCHEŃSKI Tobiasz Adam, na którego oddano 95 880 głosów;

Rozdział 5. Okręg wyborczy nr 5

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

8) lista nr 8, którą zgłosił KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ;

9) lista nr 9, którą zgłosił KW PL!SP;

10) lista nr 10, którą zgłosił KW RUCH NAPRAWY POLSKI;

11) lista nr 11, którą zgłosił KWW GŁOS SILNEJ POLSKI.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 101 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 906 952;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 722 856 wyborcom, w tym:

a) 811 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 5 865 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 196 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 723 052;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 186,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 11,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 3,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 172;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 723 001,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 172;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 21;

8) liczba kart ważnych wyniosła 722 980;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 37,91%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 4 589, co stanowi 0,63% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 2 535,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 2 054,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 718 391, co stanowi 99,37% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 65 399 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 21 790;

2) KUBEŁ Stanisław 8 790;

3) BARTOSZEWSKI Władysław Teofil 9 940;

4) RYBUS-TOŁŁOCZKO Andrzej Tadeusz 1 823;

5) ORZEŁOWSKA Janina Ewa 9 746;

6) BARTKIEWICZ Agata Wioletta 3 093;

7) PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 3 133;

8) SPRINGER-KAKIET Ewa Bogumiła 984;

9) WOJNAROWSKI Konrad 3 715;

10) NADRATOWSKI Rafał 2 385.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 92 949 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) FORYŚ Rafał Jan 45 862;

2) TUCHOLSKI Marek Marcin 12 627;

3) DĄBROWSKI Jarosław 4 266;

4) WILK Kamil 10 103;

5) KOMOSA Elżbieta Agnieszka 3 361;

6) SZADKOWSKA Katarzyna 2 902;

7) GOZDUR Aneta 1 415;

8) WOŹNIAK Jacek Michał 1 553;

9) DUDA Jolanta 1 815;

10) KOMOROWSKI Łukasz 9 045.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 5 000 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BAKUN Piotr Stanisław 1 337;

2) BŁASZCZYK Stefan 493;

3) WAŚKOWSKI Przemysław Hubert 270;

4) WŁODARCZYK Marta 762;

5) STERKOWSKI Piotr Roman 195;

6) GUBALSKA Julia 422;

7) WOŹNIAK-BARTYZEL Agnieszka 243;

8) WEREMCZUK Katarzyna 206;

9) HUSIEW Barbara 106;

10) GÓRSKI Michał 966.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 1 447 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ŻÓŁTEK Monika Anna 730;

2) STAWARZ Sławomir Tomasz 127;

3) NADOLSKA Zuzanna Małgorzata 82;

4) HALKO Marek Krzysztof 82;

5) ROŚ Paulina Marta 81;

6) OCHMAŃSKI Edward Józef 70;

7) SARNICKA Ałła 43;

8) KASTELIK Joanna Jadwiga 23;

9) ZIEMBA Łukasz 85;

10) DŁUGOSZ Michał Wojciech 124.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 171 044 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) HALICKI Andrzej Witold 129 401;

2) RUSZCZYK Leszek Jan 11 140;

3) CENDROWSKA Marzena 7 104;

4) ARASZKIEWICZ Tomasz 4 663;

5) KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 2 413;

6) HAUSMAN-MANISTA Krystyna Jolanta 2 008;

7) PODSĘDEK Marcin 1 818;

8) KŁODAWSKA Monika 3 531;

9) BIEŃKOWSKI Andrzej 2 804;

10) JANKOWSKI Łukasz 6 162.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA oddano 23 383 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ŻUKOWSKA Anna Maria 13 712;

2) FAJDEK Patryk 3 833;

3) PARZYCHOWSKA-KURPIEWSKA Maria Magdalena 1 421;

4) KIWIT Marek 504;

5) IWANIAK Ilona 1 008;

6) WYROSTEK Szymon 447;

7) MACIEJEWSKI Robert 369;

8) LINOWSKA Małgorzata 566;

9) DRABIO Maciej 443;

10) GARBARCZYK Justyna 1 080.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 353 247 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BIELAN Adam Jerzy 90 690;

2) KURSKI Jacek Olgierd 32 222;

3) KOC Maria Zofia 46 147;

4) KWIECIEŃ Anna 33 916;

5) OZDOBA Jacek Dawid 54 327;

6) FOGIEL Radosław Aleksander 24 827;

7) CICHOLSKA Anna Ewa 8 606;

8) JANOWSKI Gabriel 9 055;

9) BALA Joanna 2 865;

10) MILEWSKI Daniel George 50 592.

8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ oddano 1 596 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) JAROCKI Dariusz Waldemar 520;

2) SIEMIENIAKO Edyta Anna 297;

3) WŁODARSKI Marcin Krzysztof 206;

4) DAWIDOWSKA Renata 222;

5) GŁOGOWSKI Fabian Sebastian 112;

6) ZIENKIEWICZ-ZIMA Zofia 100;

7) AUGUSTYNOWICZ Przemysław 139.

9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez KW PL!SP oddano 733 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BODETKO Adam Mirosław 283;

2) PAKOSZ Artur Adam 121;

3) NOWAKOWSKA Katarzyna 193;

4) PABICH Zdzisław Stanisław 45;

5) BAŃKO Klaudia 91.

10. Na listę nr 10 zarejestrowaną przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI oddano 1 426 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) STAROSIELEC Romuald Tadeusz 253;

2) WYPYCH Joanna 287;

3) WIŃKOWSKI Jacek Robert 85;

4) NITECKA Ewa Alicja 93;

5) LESZCZYŃSKI Wojciech Marcin 95;

6) BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława 70;

7) MALIK Jerzy 102;

8) PRUS Wiesława 72;

9) BUJALSKI Wiktor 52;

10) KOŚCIUSZKO Jarosław Tadeusz 317.

11. Na listę nr 11 zarejestrowaną przez KWW GŁOS SILNEJ POLSKI oddano 2 167 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) PONETA Andrzej 536;

2) LECHOWSKI Krzysztof Grzegorz 566;

3) GORĄCZYŃSKI Łukasz 99;

4) KACZOR Marcin 142;

5) ZARECKI Zbigniew 52;

6) MADEJ Monika Joanna 186;

7) WOJCIECHOWSKA Barbara Wanda 82;

8) ORZECHOWSKA Anna Magdalena 215;

9) PASTUSZKA Agnieszka 289.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 5 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 65 399;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 92 949;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 171 044;

4) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 23 383;

5) lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 353 247.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) HALICKI Andrzej Witold, na którego oddano 129 401 głosów;

2) lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) BIELAN Adam Jerzy, na którego oddano 90 690 głosów,

b) OZDOBA Jacek Dawid, na którego oddano 54 327 głosów;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA.

Rozdział 6. Okręg wyborczy nr 6

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KKW LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

8) lista nr 9, którą zgłosił KW PL!SP.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 78 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KKW LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 854 108;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 762 061 wyborcom, w tym:

a) 816 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 5 358 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 237 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 762 298;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 230,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 7,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 3,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 220;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 762 237,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 220;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 58;

8) liczba kart ważnych wyniosła 762 179;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 41,11%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 4 217, co stanowi 0,55% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 2 297,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 1 920,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 757 962, co stanowi 99,45% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 44 780 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ZIĘBA-GZIK Jolanta 20 257;

2) SZYMANOWSKA Ewa Joanna 6 101;

3) WOJTYSIAK Piotr Tadeusz 4 732;

4) KARDAS Grzegorz Tymoteusz 2 131;

5) SĘCZKOWSKI Piotr Paweł 1 570;

6) DASZYŃSKA Jolanta Alina 1 421;

7) TERLECKA-MACIEJEWSKA Małgorzata 1 720;

8) TRZONEK Tomasz Marcin 1 041;

9) GAJDA Rafał Robert 2 525;

10) NOWAKOWSKA Katarzyna Zdzisława 3 282.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 83 098 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) WILK Jacek 46 267;

2) KRASOWICZ Justyna Irena 8 762;

3) MROCZEK Kamil 6 238;

4) KRAWCZYK Krzysztof 4 473;

5) GRABARCZYK Tomasz Michał 4 121;

6) POREDA Paula 1 551;

7) ŚWIECIANOWSKA Aleksandra 1 221;

8) KWAPISIEWICZ Marek Łukasz 2 418;

9) KACZYŃSKA-KRAL Agata Magdalena 675;

10) DOMAGAŁA Klaudia Ewa 7 372.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 6 318 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BARTYZEL Jacek Władysław 1 893;

2) GUMIENNICZEK Ewa Żaneta 820;

3) MILLER Bartosz Jakub 401;

4) GALIŃSKA-ADAMCZYK Iwona Dorota 585;

5) GRYGOWSKI Jakub Andrzej 307;

6) NOCHOWICZ Żaneta Anna 326;

7) KOBIERSKA-BEDNAREK Monika 526;

8) SŁOTA Tomasz Andrzej 266;

9) NOWACZYK Anna Sylwia 635;

10) OLSZEWSKI Marek Jacek 559.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 1 868 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SAJDAK Antoni Piotr 837;

2) PIETRAGA Jan 146;

3) SAMBORSKA Jolanta Maria 168;

4) KOZŁOWSKA Aleksandra Elżbieta 146;

5) OCHMAŃSKA Halina Agata 108;

6) KOWACKA Barbara Magdalena 76;

7) KOTAŚ Krzysztof Kazimierz 82;

8) DĘBSKI Krzysztof Sławomir 107;

9) ŁUŚ Danuta Cecylia 68;

10) PASTERNAK Wojciech Jan 130.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 252 318 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) JOŃSKI Dariusz 194 109;

2) SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 30 402;

3) KOZAKIEWICZ Maciej Grzegorz 4 469;

4) PINGOT Małgorzata Anna 3 308;

5) JAKSA Arkadiusz 2 783;

6) ZAKRZEWSKA Danuta Ewa 2 461;

7) WIŚNIEWSKI Konrad Jan 1 145;

8) WILCZYŃSKI Konrad Marek 1 392;

9) MENKE Katarzyna Monika 1 509;

10) GILL-PIĄTEK Hanna Beata 10 740.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KKW LEWICA oddano 75 285 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BELKA Marek Marian 56 410;

2) MATYSIAK Paulina 11 648;

3) KAŹMIERSKA-MAŁYSKA Iwona Monika 1 446;

4) KULIŃSKI Oskar Jakub 1 071;

5) LUKSZTEJDT Agnieszka 777;

6) KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 306;

7) POWĄZKA Małgorzata 605;

8) OSIECKI Mateusz Wojciech 937;

9) SMORĘDA Agnieszka 1 108;

10) PIETRAS Mateusz Michał 977.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 292 596 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) WASZCZYKOWSKI Witold Jan 49 400;

2) LICHOCKA Joanna Katarzyna 41 472;

3) MILCZANOWSKA Anna Maria 17 680;

4) TELUS Robert 35 406;

5) BUDA Waldemar Grzegorz 103 679;

6) SAŁEK Paweł 13 332;

7) WOJCIECHOWSKA VAN HEUKELOM Agnieszka Krystyna 8 221;

8) POLAK Piotr Stanisław 12 556;

9) WENDROWSKA Ewa Beata 3 627;

10) SCHREIBER Grzegorz Zenon 7 223.

8. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez KW PL!SP oddano 1 699 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) MILECKI Andrzej Mariusz 630;

2) PADZIŃSKI Adrian Grzegorz 143;

3) STACHURSKA Adriana 152;

4) WÓJCIK Kamil 205;

5) BARTYZEL Kamila Maria 113;

6) BIAŁKOWSKA Anna Małgorzata 76;

7) ZYBERT Jakub Tomasz 92;

8) SZYMAŃSKA Sylwia 288.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 6 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 44 780;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 83 098;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 252 318;

4) lista nr 6 - KKW LEWICA 75 285;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 292 596.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) JOŃSKI Dariusz, na którego oddano 194 109 głosów;

2) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) BUDA Waldemar Grzegorz, na którego oddano 103 679 głosów;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 6 - KKW LEWICA.

Rozdział 7. Okręg wyborczy nr 7

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KKW LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

8) lista nr 8, którą zgłosił KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ;

9) lista nr 9, którą zgłosił KW PL!SP.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 90 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KKW LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 642 860;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 1 034 722 wyborcom, w tym:

a) 912 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 7 152 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 290 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 1 035 012;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 281,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 13,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 3,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 265;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 1 034 911,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 265;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 54;

8) liczba kart ważnych wyniosła 1 034 857;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 39,16%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 7 036, co stanowi 0,68% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 4 303,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 2 733,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 1 027 821, co stanowi 99,32% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 94 951 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) HETMAN Krzysztof Andrzej 44 937;

2) OLIWIECKA Barbara Anna 14 080;

3) LIBICKI Jan Filip 10 544;

4) PLEWIŃSKI Przemysław Marcin 4 808;

5) KRAKOWIAK Julia Maria 3 444;

6) KRAWCZYŃSKA Małgorzata 2 870;

7) GRZYB Mikołaj 5 058;

8) KRÓL Urszula 3 144;

9) PYRZYK Michał 3 222;

10) TOMCZAK Michał Bartłomiej 2 844.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 135 416 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BRYŁKA Anna Mirosława 111 420;

2) TOMCZAK Witold Stanisław 9 014;

3) KUŚWIK Andrzej Antoni 1 842;

4) BĄKOWSKI Marek 2 962;

5) SPALONY Dorota Weronika 1 982;

6) GIERTYCH Danuta 1 194;

7) WAWRZYNIAK Piotr Wojciech 2 165;

8) KUFFEL Anna Marzena 1 375;

9) STOCH Anna Bożena 1 371;

10) JÓŹWIAK Maciej 2 091.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 7 761 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) GRZEGOREK Przemysław Marek 2 129;

2) KORWIN-MIKKE Dominika Maria 604;

3) JURKOWSKA Sara Beata 711;

4) PRZYBYLAK Krzysztof 522;

5) SOKOŁOWSKA Małgorzata 917;

6) PLUTA Mieczysław 522;

7) CHMIEL Estera 528;

8) MICHALAK Łukasz Piotr 368;

9) SOSIŃSKA Dominika Alicja 551;

10) HIBNER Włodzimierz Andrzej 909.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 2 366 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KRZCIUK Tomasz Andrzej 871;

2) MALINOWSKI Kamil Mateusz 247;

3) ŻARKIEWICZ Jakub 131;

4) SAMBORSKA-KRUCZEK Barbara Małgorzata 170;

5) CZARNEK-OGRODNIK Linda Antonina 182;

6) KIEŁBASA Stanisław Jan 338;

7) KŁOSIEWICZ Jadwiga Maria 99;

8) WILCZOK Aleksander Piotr 97;

9) LUSZOWIECKA-NOWAK Dorota Stanisława 53;

10) SOKÓŁ Klaudia Małgorzata 178.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 399 299 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KOPACZ Ewa Bożena 187 866;

2) WAWRYKIEWICZ Michał 119 068;

3) BOSACKI Marcin Rafał 48 748;

4) GRAMZA-MICHAŁOWSKA Anna 9 604;

5) ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr Stanisław 5 935;

6) RATAJ Andrzej Michał 10 244;

7) DUCHNIEWSKI Rafał 3 365;

8) NOWAK Anna 7 618;

9) REZGUI Agata 2 286;

10) MALIŃSKI Kevin Piotr 4 565.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KKW LEWICA oddano 82 845 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela 57 669;

2) MURAWA Dawid Paweł 8 090;

3) NOWACKI Konrad 3 879;

4) URBAŃSKA Beata Kinga 4 529;

5) GÓRSKI Andrzej 1 224;

6) GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena 1 843;

7) KUSIOR Tomasz Jakub 1 257;

8) SKORUPKA Michał 613;

9) KORŻENKO Paulina 3 109;

10) FLAK Kazimierz Jerzy 632.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 297 286 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KOLARSKI Wojciech Jakub 49 195;

2) CZARNECKI Ryszard Henryk 66 098;

3) MALĄG Marlena Magdalena 115 670;

4) WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr 36 996;

5) PORZUCEK Marcin Bartosz 12 784;

6) SZCZECHOWSKA Joanna Katarzyna 1 960;

7) SOWA Marek Jan 2 293;

8) RZEPECKA-ANDRZEJAK Katarzyna Aneta 1 674;

9) HARASZCZAK Jolanta Renata 912;

10) GALEMBA Leszek Ryszard 9 704.

8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ oddano 5 460 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BORYSEWICZ Krzysztof 1 436;

2) KLIMASZYK Michał 695;

3) BŁASZCZYK Sławomir 814;

4) MENDLIK Katarzyna Alicja 575;

5) STROJNIAK Adam Jakub 213;

6) MĄCZKA Agnieszka Maria 483;

7) JUSZKIEWICZ Józef Witold 162;

8) KAMINIECKA Magdalena Zofia 211;

9) SZYMCZAK Klaudia Agnieszka 423;

10) CZECH Ireneusz Wojciech 448.

9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez KW PL!SP oddano 2 437 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) FRĄCKOWIAK Jakub 947;

2) LEWANDOWSKA Aldona Marta 357;

3) KWIATKOWSKI Damian 182;

4) MAREK Marzena 182;

5) KORZAN Tomasz 149;

6) GRZECHOWIAK Arleta Maria 110;

7) DOMINICZAK Aleksander Tadeusz 50;

8) FRĄCKOWIAK Barbara Irena 106;

9) KOZŁOWSKI Mateusz Jan 112;

10) DERING Natalia 242.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 7 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 94 951;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 135 416;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 399 299;

4) lista nr 6 - KKW LEWICA 82 845;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 297 286.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) HETMAN Krzysztof Andrzej, na którego oddano 44 937 głosów;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymała kandydatka:

a) BRYŁKA Anna Mirosława, na którą oddano 111 420 głosów;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) KOPACZ Ewa Bożena, na którą oddano 187 866 głosów,

b) WAWRYKIEWICZ Michał, na którego oddano 119 068 głosów;

4) lista nr 6 - KKW LEWICA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymała kandydatka:

a) SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela, na którą oddano 57 669 głosów;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymała kandydatka:

a) MALĄG Marlena Magdalena, na którą oddano 115 670 głosów;

Rozdział 8. Okręg wyborczy nr 8

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 70 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 623 766;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 622 597 wyborcom, w tym:

a) 832 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 5 098 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 234 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 622 831;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 230,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 26,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 204;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 622 789,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 204;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 40;

8) liczba kart ważnych wyniosła 622 749;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 38,35%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 3 586, co stanowi 0,58% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 2 086,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 1 500,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 619 163, co stanowi 99,42% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 43 013 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ĆWIK Sławomir 13 456;

2) RÓŻYŃSKI Wiesław Marian 5 913;

3) LIPNIOWIECKA Edyta Monika 4 107;

4) ROMAŃCZUK Andrzej 5 174;

5) OTKAŁA Tomasz 1 382;

6) CZERSKA Hanna Barbara 3 020;

7) KUREK Paweł Tomasz 1 953;

8) WIŚNIEWSKA Anna 2 325;

9) BRZOZOWSKA-ZBURZYŃSKA Beata Dorota 1 354;

10) SOSNOWSKI Sławomir Antoni 4 329.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 93 542 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 58 638;

2) HUBER Sebastian Czesław 8 920;

3) KOSIOROWSKA Agnieszka 4 213;

4) KŁODA Lucyna Teresa 2 963;

5) MEKLER Rafał 9 379;

6) JAŁOWIEC Katarzyna Daria 987;

7) MAZOWIECKI Rafał 1 549;

8) BARAŃSKA Sylwia 1 840;

9) FERENC Monika 1 628;

10) KANIA Rafał 3 425.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 7 342 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) TYRKA-STEĆKO Beata 2 122;

2) TUCZYŃSKA Anna 824;

3) MARZEC Wiesław 586;

4) GUZ Małgorzata 711;

5) WOŁOS Marcin 423;

6) ROLA Anna 539;

7) KOKOT Jan 372;

8) WOCH Tomasz 360;

9) CZERNIC Izabela Marta 291;

10) KOWALIK Rafał 1 114.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 1 864 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SAMBORSKI Leszek 941;

2) MIĄSIK Ewa Jolanta 127;

3) PACZUSKI Piotr Andrzej 92;

4) BĄKOWSKI Witold 92;

5) GORCZYCA Magdalena Sylwia 148;

6) WEKLICZ Ewa Józefa 59;

7) RZEMIŃSKI Rafał Józef 92;

8) WERKOWSKA Małgorzata Jadwiga 51;

9) BIS Helena Maria 76;

10) KOZŁOWSKI Tomasz 186.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 161 002 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) WCISŁO Marta Anna 103 740;

2) GRABCZUK Krzysztof 23 355;

3) GROMADZKA Małgorzata 8 410;

4) KRAWCZYK Michał Mateusz 8 510;

5) BOJARSKI Krzysztof 4 648;

6) LISOWSKA Bożena Grażyna 4 169;

7) BUCZYŃSKI Maciej Paweł 3 135;

8) WRZESIEŃ Jerzy 805;

9) ZIMOWSKI Michał 1 505;

10) KRZEWIŃSKA Beata Małgorzata 2 725.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA oddano 20 381 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) FISZ Agata 9 983;

2) CZERNIAK Jacek Andrzej 2 800;

3) MARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina 2 341;

4) CIECHAŃSKA Magdalena 1 170;

5) KOWALCZYK Waldemar Adam 529;

6) LIPIEC Jarosław Wojciech 534;

7) SOKOŁOWSKA Elżbieta 845;

8) ROMAŃSKA-WĘZIK Sylwia Anita 693;

9) WAC Monika 537;

10) MAZUR Stanisław Jan 949.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 292 019 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KAMIŃSKI Mariusz 110 466;

2) SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 56 483;

3) STEFANIUK Dariusz Paweł 47 404;

4) DĄBROWSKA-BANASZEK Anna 9 436;

5) BALUCH Anna 7 192;

6) ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej 13 225;

7) GRZYWACZEWSKA Kamila 3 607;

8) SMAGA Danuta Zofia 2 024;

9) KRYSIAK Zbigniew Włodzimierz 1 939;

10) KANTHAK Jan Jakub 40 243.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 8 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 43 013;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 93 542;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 161 002;

4) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 20 381;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 292 019.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymała kandydatka:

a) WCISŁO Marta Anna, na którą oddano 103 740 głosów;

2) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) KAMIŃSKI Mariusz, na którego oddano 110 466 głosów;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA.

Rozdział 9. Okręg wyborczy nr 9

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 69 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 1 653 384;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 636 333 wyborcom, w tym:

a) 902 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 4 602 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 217 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 636 550;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 208,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 11,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 1,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 197;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 636 496,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 197;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 24;

8) liczba kart ważnych wyniosła 636 472;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 38,50%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 3 846, co stanowi 0,60% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 2 177,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 1 669,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 632 626, co stanowi 99,40% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 29 767 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BURKIEWICZ Elżbieta Jolanta 15 700;

2) LADA Wiesław Andrzej 4 040;

3) STAŃKO Krzysztof Grzegorz 1 826;

4) BOROWIEC Błażej Stefan 1 772;

5) DUBIS Dariusz Stanisław 1 483;

6) DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 1 422;

7) LEWEK Iwona Barbara 564;

8) LUBAS Barbara Maria 936;

9) DYMEK-ARMATA Małgorzata Urszula 844;

10) MICAŁ Zbigniew 1 180.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 96 376 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BUCZEK Tomasz Wojciech 51 754;

2) PIKUŁA Karolina Anna 16 399;

3) BERKOWICZ Adam Roman 11 066;

4) JAWORSKI Tomasz Jakub 2 892;

5) SZCZUTKO Ewelina Ewa 1 803;

6) GÓRSKA-HOŁYST Milena 621;

7) ZAJĄC Alicja 3 336;

8) ZBOCH Wojciech Bartosz 537;

9) POMYKAŁA Piotr Jan 1 611;

10) SŁODYCZKO Andrzej Arkadiusz 6 357.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 7 315 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) FRANKIEWICZ Paweł Szczepan 2 187;

2) ZYCH Małgorzata 1 040;

3) KOTULA Jacek Adam 966;

4) KULIŃSKA Lucyna Michalina 448;

5) HAUSNER Daniel Stefan 356;

6) ZAJĄC Alicja Zofia 794;

7) SZYMAŃSKA Anna Zofia 428;

8) SZCZEPANIK Dariusz 251;

9) MAZUR Anna Wiktoria 391;

10) DUDA Andrzej Marcin 454.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 1 516 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) RYKAŁA Grzegorz Wojciech 646;

2) WESOŁOWSKI Bartłomiej Kamil 184;

3) KRUCZEK Mariusz 155;

4) WIESZCZEK Magdalena 114;

5) BARAN Rafał Zbigniew 132;

6) FRONCZAK Paulina Katarzyna 59;

7) ADAMEK Elżbieta Aleksandra 67;

8) SAJDAK Magda Maria 60;

9) HAPKA Teresa Antonina 99.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 150 131 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 115 324;

2) KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 8 797;

3) KUBAS-HUL Teresa Krystyna 10 574;

4) WIŚNIEWSKI Jacek Andrzej 2 870;

5) TRĘBACZ Zbigniew Andrzej 3 513;

6) PIKUL Antoni Stanisław 1 718;

7) PRZYWALNY Marek 792;

8) PIOTROWSKI Marcin Andrzej 1 800;

9) PODYMA Józef Walenty 434;

10) BUTRYN Renata Celina 4 309.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA oddano 13 082 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra 7 894;

2) BUDZIK Grzegorz Krzysztof 1 374;

3) CHMIEL Agnieszka Monika 794;

4) SKIBA Jakub Maciej 540;

5) KUREK Monika 548;

6) WOŚ Wiesław Adam 316;

7) SZCZEPAŃSKA Magdalena Małgorzata 320;

8) RÓG Przemysław 222;

9) URBAN Iwona Ewa 375;

10) ZAJDEL Gabriel Jerzy 699.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 334 439 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) OBAJTEK Daniel 171 689;

2) RZOŃCA Bogdan Józef 46 096;

3) ORTYL Władysław Zenon 31 885;

4) WARCHOŁ Marcin Józef 24 456;

5) PAMUŁA Teresa 4 923;

6) WEBER Rafał 18 576;

7) KUROWSKA Maria Stanisława 4 915;

8) SAWICKA Jolanta 1 487;

9) LENIART Ewa Maria 22 033;

10) KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz 8 379.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 9 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 29 767;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 96 376;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 150 131;

4) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 13 082;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 334 439.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) BUCZEK Tomasz Wojciech, na którego oddano 51 754 głosy;

2) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymała kandydatka:

a) ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna, na którą oddano 115 324 głosy;

3) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) OBAJTEK Daniel, na którego oddano 171 689 głosów,

b) RZOŃCA Bogdan Józef, na którego oddano 46 096 głosów;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA.

Rozdział 10. Okręg wyborczy nr 10

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KKW LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

8) lista nr 8, którą zgłosił KW NORMALNY KRAJ;

9) lista nr 9, którą zgłosił KW PL!SP.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 80 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KKW LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 3 583 080;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 1 496 289 wyborcom, w tym:

a) 1 741 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 15 971 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 621 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 1 496 910;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 608,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 18,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 6,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 4,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 583;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 1 496 793,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 583;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 94;

8) liczba kart ważnych wyniosła 1 496 699;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 41,77%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 7 951, co stanowi 0,53% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 4 539,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 3 412,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 1 488 748, co stanowi 99,47% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 131 106 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) JARUBAS Adam Sebastian 81 674;

2) GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz 5 976;

3) NOWOGÓRSKA Urszula Teresa 11 354;

4) MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta 4 591;

5) RAŚ Ireneusz Jacek 10 494;

6) KASPRZYK Rafał Marcin 4 056;

7) TYJAS Jolanta Dorota 2 675;

8) STOLECKI Piotr 1 762;

9) DĄBROŚ Stella Józefa 1 214;

10) KLĘCZAR Krzysztof Jan 7 310.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 210 553 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BERKOWICZ Konrad Szczepan 81 718;

2) BRAUN Grzegorz Michał 113 746;

3) JASKÓŁKA Nadzieja 5 124;

4) KONARSKI Artur Marian 2 833;

5) IWAN Jasna Gabriela 718;

6) DRWAL Aleksandra Urszula 1 132;

7) NOWOWIEJSKA Ewa Krystyna 1 580;

8) KRAJEWSKI Konrad Krzysztof 1 206;

9) STRZELEC Marcin Piotr 780;

10) DZIADOSZ Jagoda 1 716.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 10 691 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SKUZA Stanisław 2 982;

2) NOWAKOWSKA Elżbieta Paula 1 990;

3) WICHE Mateusz Andrzej 390;

4) KALISZ Beata 1 491;

5) TORKOWSKA Samuela 499;

6) GOCAŁ Dariusz Krzysztof 508;

7) SIEŃKO Natalia Izabela 813;

8) WOCH Marcin Grzegorz 477;

9) BUGAJSKI Marcin Rafał 689;

10) PETERSON Magdalena 852.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 3 704 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ŻÓŁTEK Stanisław Józef 2 165;

2) HAREŃCZYK Adam Wiesław 322;

3) SAJDAK Anna Małgorzata 220;

4) ŚLUSARCZYK Klaudia Dorota 211;

5) BIGAJ Czesław 134;

6) ZIĘBA Angelika Natalia 182;

7) ŚMIŁEK Oskar Wojciech 92;

8) MĘDREK Iwona Marzena 109;

9) SZATAN Jarosław Kazimierz 269.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 401 371 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk 254 324;

2) WILK-GRZYWNA Małgorzata Beata 19 080;

3) MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga 58 550;

4) SALWIŃSKA Sylwia Kinga 6 250;

5) MĘKAL Małgorzata Katarzyna 4 998;

6) MAJKA Magdalena 8 343;

7) ZWIERZCHOWSKI Wojciech Mieczysław 2 075;

8) KOZIOŁ Artur Stanisław 5 482;

9) WITKA Jacek Paweł 1 099;

10) SOWA Marek Jan 41 170.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KKW LEWICA oddano 70 403 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SZEJNA Andrzej Jan 27 854;

2) KOLARSKA Dorota Anna 29 942;

3) LIPIŃSKA-PIEKARSKA Joanna Olszyna 2 890;

4) ŻAK Dominik Piotr 1 032;

5) ANIOŁ Alina Maria 1 895;

6) KOBIELUSZ Paweł Bernard 686;

7) HAŃDEREK Joanna Ewa 2 418;

8) KUKLA Robert Łukasz 553;

9) TUCHOWSKI Daniel 512;

10) DROPEK Magdalena 2 621.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 655 777 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SZYDŁO Beata Maria 285 336;

2) MULARCZYK Arkadiusz 93 551;

3) TARCZYŃSKI Dominik 210 942;

4) KRUPKA Anna Maria 32 060;

5) WÓJCIK Michał Marek 7 730;

6) SKRUCH Wojciech 5 692;

7) RUSECKA Urszula Beata 4 097;

8) WŁOSOWICZ Jacek Władysław 5 032;

9) TLAŁKA-DŁUGOSZ Małgorzata 1 611;

10) PĘK Marek 9 726.

8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez KW NORMALNY KRAJ oddano 3 950 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KASELA Andrzej Jan 1 105;

2) KLICH Dariusz Zbigniew 581;

3) BILECKA Fabiola Katarzyna 470;

4) KURLETO Renata Janina 265;

5) STANKIEWICZ Aneta 438;

6) JANAS Mieszko Maria 241;

7) MIKOŁAJEK Maria Dorota 325;

8) BURZYŃSKI Zbigniew Józef 525.

9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez KW PL!SP oddano 1 193 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) JAGODZIŃSKI Marcin 609;

2) JAGODZIŃSKA Monika Ewa 273;

3) BŁACHUCKA Roksana Magdalena 311.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 10 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 131 106;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 210 553;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 401 371;

4) lista nr 6 - KKW LEWICA 70 403;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 655 777.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) JARUBAS Adam Sebastian, na którego oddano 81 674 głosy;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) BRAUN Grzegorz Michał, na którego oddano 113 746 głosów;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk, na którego oddano 254 324 głosy,

b) MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga, na którą oddano 58 550 głosów;

4) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) SZYDŁO Beata Maria, na którą oddano 285 336 głosów,

b) MULARCZYK Arkadiusz, na którego oddano 93 551 głosów,

c) TARCZYŃSKI Dominik, na którego oddano 210 942 głosy;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 6 - KKW LEWICA.

Rozdział 11. Okręg wyborczy nr 11

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KKW LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

8) lista nr 8, którą zgłosił KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ;

9) lista nr 9, którą zgłosił KW PL!SP;

10) lista nr 10, którą zgłosił KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 97 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KKW LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 3 322 289;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 1 338 719 wyborcom, w tym:

a) 1 662 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 9 212 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 607 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 1 339 326;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 582,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 25,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 3,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 3,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 550;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 1 339 206,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 550;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 83;

8) liczba kart ważnych wyniosła 1 339 123;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 40,31%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 7 002, co stanowi 0,52% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 3 554,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 3 448,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 1 332 121, co stanowi 99,48% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 74 125 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) GRAMATYKA Michał Sebastian 40 748;

2) KIEPURA Henryk 8 519;

3) STRACH Piotr Paweł 3 658;

4) MILAS Jolanta Elżbieta 4 891;

5) WOJTUSIAK Karina Kinga 3 627;

6) PINDEL Mateusz Józef 3 025;

7) OSMALAK Łukasz Tomasz 2 591;

8) KANCLERZ Ilona Grażyna 2 130;

9) KOWALCZYK Elżbieta 3 138;

10) KARASEK Bronisław 1 798.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 135 195 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SYPNIEWSKI Marcin 49 553;

2) FRITZ Roman Henryk 16 245;

3) GRAJNY Robert Łukasz 3 570;

4) PECKA Jacek 3 864;

5) MODZELEWSKA Bożena Krystyna 2 859;

6) SARRÉ Sebastian Jakub 1 580;

7) BOCZEK Hanna Dorota 4 325;

8) MEHLICH Natalia Maria 1 282;

9) RYSZKA Katarzyna 2 413;

10) SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 49 504.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 9 359 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 4 343;

2) STERNAL Ewa Magdalena 1 247;

3) URBAŃCZYK Maciej Krzysztof 595;

4) MIERZEJEWSKI Jakub Piotr 558;

5) ŚLĘCZKA Justyna 753;

6) MORCIŃSKA Izabela Maria 282;

7) BRZĄKALIK Grażyna Katarzyna 272;

8) PALIŃSKI Mateusz Mariusz 192;

9) WRÓBEL Ewa Paulina 742;

10) WASILEWSKI Przemysław Robert 375.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 2 861 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SKÓRA Tomasz Stanisław 1 288;

2) SZWED Edmund 251;

3) FORTOŃSKI Tomasz 148;

4) JASZCZURA Grzegorz Leszek 187;

5) ŁUBINA Małgorzata Józefa 158;

6) KMIOTEK Dariusz Jan 184;

7) WOŹNIAK Małgorzata 238;

8) ZABIEGAŁA Witold Grzegorz 66;

9) MUSIALIK Emilia 209;

10) WŁODARCZYK-KORZENIEC Iwona Aleksandra 132.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 551 782 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BUDKA Borys Piotr 334 842;

2) NYKIEL Mirosława 54 937;

3) KOHUT Łukasz Marcin 107 626;

4) SZUMILAS Krystyna Maria 15 510;

5) KRÓL Wojciech Piotr 4 409;

6) STACHOWICZ Katarzyna Karolina 14 559;

7) SABAT Bartłomiej Daniel 5 014;

8) KULIK Grażyna Danuta 3 969;

9) WITEK Przemysław Jarosław 2 841;

10) GADOWSKI Krzysztof Jan 8 075.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KKW LEWICA oddano 61 653 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KONIECZNY Maciej 24 551;

2) NOWICKA Wanda Hanna 17 087;

3) SIKORA Monika Jolanta 4 646;

4) NIEDZIELA Tomasz Damian 3 085;

5) SUROWIEC Ewa Janina 3 578;

6) SIKORSKI Grzegorz Mieczysław 1 723;

7) GRAŚ Grażyna Bogusława 891;

8) URBAŃCZYK Piotr Aleksander 722;

9) NIEDBAŁ Marek Michał 851;

10) MADZIA Magdalena 4 519.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 485 505 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 145 218;

2) JAKI Patryk Tomasz 266 246;

3) KLOC Izabela Helena 34 669;

4) MATUSIAK Grzegorz 6 341;

5) MAŃKA-SZULIK Małgorzata Maria 8 066;

6) PUDA Grzegorz Paweł 9 083;

7) MALIK Ewa Danuta 3 360;

8) KALATA Andrzej Jerzy 3 466;

9) TOBISZOWSKA Dorota Jolanta 3 120;

10) WIECZOREK Jarosław Wiesław 5 936.

8. Na listę nr 8 zarejestrowaną przez KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ oddano 6 248 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) GRZYWA Małgorzata Barbara 2 300;

2) PUSTELNIK Adam Ferdynand 1 203;

3) BARC Beata Agnieszka 471;

4) JAŚKOWSKI Tomasz Krzysztof 253;

5) RESZKE Rafał Jakub 254;

6) SZCZYGIEŁ Katarzyna Małgorzata 381;

7) GRZYWA Zygmunt 182;

8) BARAN Beata 571;

9) KAMIŃSKI Krzysztof Andrzej 271;

10) MATLAKIEWICZ Katarzyna Lidia 362.

9. Na listę nr 9 zarejestrowaną przez KW PL!SP oddano 2 082 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) MOL Maciej Piotr 702;

2) SAKOWSKI Szczepan Józef 186;

3) TOPORKIEWICZ Grzegorz Dariusz 138;

4) ŻOŁNOWSKA Elżbieta Teresa 176;

5) CZECHOWSKA Bożena Iwona 117;

6) MAREK Krzysztof Henryk 101;

7) WIDAWSKA Beata Joanna 106;

8) BIERZA Kamil Szymon 50;

9) ZAJĄC Barbara Ewelina 144;

10) WIŚNIEWSKA Adriana 362.

10. Na listę nr 10 zarejestrowaną przez KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI oddano 3 311 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) JANIK Marek Krzysztof 1 079;

2) BRODZIŃSKA Agnieszka Ewa 599;

3) SARECKI Krzysztof 260;

4) BŁACHUT Anita Izabela 383;

5) GAJ-MAJKOWSKI Michał 160;

6) KLEKOT Krystyna 320;

7) HELIS Paweł 510.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 11 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 74 125;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 135 195;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 551 782;

4) lista nr 6 - KKW LEWICA 61 653;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 485 505.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) SYPNIEWSKI Marcin, na którego oddano 49 553 głosy;

2) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) BUDKA Borys Piotr, na którego oddano 334 842 głosy,

b) NYKIEL Mirosława, na którą oddano 54 937 głosów,

c) KOHUT Łukasz Marcin, na którego oddano 107 626 głosów;

3) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, na którą oddano 145 218 głosów,

b) JAKI Patryk Tomasz, na którego oddano 266 246 głosów;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 6 - KKW LEWICA.

Rozdział 12. Okręg wyborczy nr 12

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KW POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KKW LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 70 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KKW LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 921 817;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 1 152 242 wyborcom, w tym:

a) 1 216 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 12 245 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 405 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 1 152 647;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 390,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 23,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 1,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 3,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 362;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 1 152 562,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 361;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 68;

8) liczba kart ważnych wyniosła 1 152 494;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 39,44%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 6 969, co stanowi 0,60% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 3 996,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 2 973,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 1 145 525, co stanowi 99,40% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 56 088 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 14 202;

2) GANCARZ Paweł Jarosław 9 583;

3) PETRU Ryszard Jerzy 11 822;

4) OSZAŃCA Marcin Krzysztof 2 553;

5) ZIUBRAK Magdalena Anna 2 239;

6) BRONOWICKA Joanna Barbara 2 667;

7) ROJEWSKI Arkadiusz Paweł 968;

8) PAWŁOWSKA Edyta Barbara 1 469;

9) FITOWSKI Piotr Paweł 1 899;

10) HOŁOWNIA-TWARDOWSKA Karolina 8 686.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 134 122 głosy.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) TYSZKA Stanisław 78 954;

2) CZECH Marta Anna 24 299;

3) PIOTROWSKI Maciej Janusz 3 741;

4) PŁACZEK Grzegorz Adam 8 927;

5) KIEPURA Aleksandra Maria 2 691;

6) WILK Ryszard Jakub 7 748;

7) KLIMEK Paulina Joanna 2 591;

8) SKAWIŃSKI Ryszard Stanisław 1 264;

9) WĘGRZYN Dorota Elżbieta 1 590;

10) GRZECHNIK Robert Sebastian 2 317.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 13 981 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KIDA Oskar Przemysław 3 505;

2) WALKER Justyna Magdalena 3 349;

3) KASPRZAK Mateusz Robert 1 250;

4) CHAŁOŃ Damian Arkadiusz 601;

5) BUKOWSKI Sergiusz 576;

6) ZAKRZEWSKA Sylwia Maria 1 281;

7) TOMASZCZAK Marzena Joanna 500;

8) KASPEREK Krzysztof Andrzej 532;

9) DROBISZ Alicja 1 127;

10) ZAJDEL Katarzyna Marta 1 260.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KW POLEXIT oddano 2 935 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) CZARNEK Norbert Jerzy 1 324;

2) SURMIAK Roksana Natalia 274;

3) KUCHARSKI Krzysztof 256;

4) TELESIEWICZ Magdalena Stanisława 141;

5) SKÓRA Dariusz Andrzej 165;

6) GIL-SOBCZYK Lidia Anna 129;

7) GRUDZIEŃ Mariusz Melchior 129;

8) MAJCHROWSKA Jolanta Maria 92;

9) SZATAN Mariola Stanisława 262;

10) BŁOŃSKI Rafał Włodzimierz 163.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 476 479 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 310 544;

2) BUŁA Andrzej 65 967;

3) BIELAWSKA Sylwia Alina 30 995;

4) JAZŁOWIECKA Danuta 17 193;

5) DUDA Jarosław 15 496;

6) BERA Emilian Stanisław 6 466;

7) DRZEWIECKI Piotr Daniel 5 867;

8) OWCZAREK-PRĘDA Edyta Jolanta 3 421;

9) OSIPIŃSKA Urszula 2 270;

10) ŻABSKA Anna Maria 18 260.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KKW LEWICA oddano 101 362 głosy. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ŚMISZEK Krzysztof Jan 70 363;

2) KOŁODZIEJ Anna Maria 7 334;

3) STOŻEK Marta Magdalena 9 035;

4) SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena 4 228;

5) KAMPA Paweł Jan 890;

6) MOSKAL-SŁANIEWSKA Beata Małgorzata 1 257;

7) MAŚLAK Robert 3 726;

8) PAWNUK Dorota Jadwiga 1 279;

9) LUBINIECKA-RÓŻYŁO Katarzyna Elżbieta 1 314;

10) SIKORA Arkadiusz 1 936.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 360 558 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ZALEWSKA Anna Elżbieta 108 305;

2) KEMPA Beata Agnieszka 86 395;

3) DWORCZYK Michał Paweł 123 908;

4) BORTNICZUK Kamil 15 902;

5) SOIN Agnieszka Anna 8 667;

6) POGODA Szymon Marek 5 268;

7) PECZKIS Grzegorz 1 844;

8) MRÓZ Krzysztof Stanisław 3 741;

9) DOMAGAŁA Krzysztof Marek 2 914;

10) POROWSKA Iwona 3 614.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 12 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 56 088;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 134 122;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 476 479;

4) lista nr 6 - KKW LEWICA 101 362;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 360 558.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) TYSZKA Stanisław, na którego oddano 78 954 głosy;

2) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej, na którego oddano 310 544 głosy,

b) BUŁA Andrzej, na którego oddano 65 967 głosów;

3) lista nr 6 - KKW LEWICA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) ŚMISZEK Krzysztof Jan, na którego oddano 70 363 głosy;

4) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy otrzymali kandydaci:

a) ZALEWSKA Anna Elżbieta, na którą oddano 108 305 głosów,

b) DWORCZYK Michał Paweł, na którego oddano 123 908 głosów;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

Rozdział 13. Okręg wyborczy nr 13

Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1, którą zgłosił KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zgłosił KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 3, którą zgłosił KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA;

4) lista nr 4, którą zgłosił KOMITET WYBORCZY POLEXIT;

5) lista nr 5, którą zgłosił KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6) lista nr 6, którą zgłosił KKW LEWICA;

7) lista nr 7, którą zgłosił KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

2. Na listach kandydatów zarejestrowano ogółem 68 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, spełniły listy kandydatów następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 1, którą zarejestrował KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2, którą zarejestrował KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 5, którą zarejestrował KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4) lista nr 6, którą zarejestrował KKW LEWICA;

5) lista nr 7, którą zarejestrował KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 2 018 554;

2) karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 764 403 wyborcom, w tym:

a) 770 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa,

b) 27 347 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

3) pakiety wyborcze wysłano 255 wyborcom;

4) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 764 658;

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 248,

w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 9,

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0,

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 4,

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 1,

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 234;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 764 564,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 234;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 43;

8) liczba kart ważnych wyniosła 764 521;

9) frekwencja wyborcza wyniosła 37,87%;

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 5 148, co stanowi 0,67% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 3 107,

b) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 2 041,

c) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 0;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 759 373, co stanowi 99,33% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Głosy ważne oddane na listy kandydatów oraz na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zarejestrowaną przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI oddano 44 190 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) KAMIŃSKI Michał Tomasz 19 490;

2) NOWAK Maja Ewa 7 020;

3) RZEPA Jarosław Michał 6 500;

4) CIĘŻKOWSKI Ernest Henryk 704;

5) RUDZIS-GRUCHAŁA Helena Maria 1 893;

6) SŁAWIAK Agnieszka Bożena 1 993;

7) STARZEWSKA Jolanta 1 680;

8) SIEMIŃSKI Tomasz 1 174;

9) PAKULSKI Cezary Piotr 2 293;

10) PORYCKI Łukasz 1 443.

2. Na listę nr 2 zarejestrowaną przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ oddano 70 138 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) SOSNOWSKA Magdalena 37 659;

2) SOWIŃSKI Marcin Bartosz 14 825;

3) OLECH Dariusz 4 625;

4) BAGDZIŃSKA Urszula 2 429;

5) SULAWIAK Andrzej Mariusz 978;

6) TERESIŃSKA Aleksandra Zofia 1 113;

7) JAGIEŁŁO Jakub Bogusław 2 397;

8) JABŁOŃSKA Izabela 1 640;

9) PODOLSKI Łukasz 2 292;

10) SYGUTOWSKI Marcin 2 180.

3. Na listę nr 3 zarejestrowaną przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA oddano 7 275 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ŁOPATOWSKI Krzysztof 2 319;

2) MALISZEWSKA Iwona Barbara 1 209;

3) ŚLADOWSKI Jerzy Zenon 300;

4) ADOLIŃSKA Agnieszka Małgorzata 400;

5) LIPKO Paweł Józef 485;

6) NIEWIADOMSKA Maria 621;

7) OLECHNOWSKA Agnieszka Edyta 333;

8) MAŁACHOWSKA Magdalena 509;

9) HOŁOWNIA Mariusz Piotr 1 099.

4. Na listę nr 4 zarejestrowaną przez KOMITET WYBORCZY POLEXIT oddano 1 948 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ŻUREK Janusz Leszek 979;

2) JASICA Paweł Antoni 111;

3) ZIEMBA Alicja Danuta 175;

4) ŚLUSARCZYK Michał Krzysztof 154;

5) ADAMCZYK-KACZOR Donata Anna 107;

6) FORTOŃSKA Małgorzata 85;

7) BIENIEK Dariusz Filip 107;

8) ROŚ Teresa Iwona 51;

9) HAJDUK Alicja Wiktoria 179.

5. Na listę nr 5 zarejestrowaną przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA oddano 337 820 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) ARŁUKOWICZ Bartosz Adam 264 097;

2) POLAK Elżbieta Anna 42 931;

3) PIOTROWICZ Izabela 6 937;

4) PAHL Witold 5 768;

5) PAŃKA Urszula 5 599;

6) OSOS Katarzyna 3 654;

7) DOWHAN Robert 3 226;

8) PASTUSIAK Anna 1 743;

9) SIWEK Karolina Krystyna 1 858;

10) TOŁOCZKO Wiktor 2 007.

6. Na listę nr 6 zarejestrowaną przez KKW LEWICA oddano 71 916 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) CIMOSZEWICZ Włodzimierz 52 828;

2) KUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 10 380;

3) KIELNIK-KAŁUŻNA Sandra Beata 1 101;

4) JĘDRZEJCZAK Tadeusz 844;

5) KOWALCZYK Izabela 1 713;

6) KRÓLIKOWSKI Tomasz Piotr 797;

7) SOBCZAK Aleksandra 847;

8) HAJEWSKA Natalia 1 659;

9) JAWORSKA Maria 705;

10) BASZCZYŃSKI Bartosz Stanisław 1 042.

7. Na listę nr 7 zarejestrowaną przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ oddano 226 086 głosów.

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów:

1) BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław 114 195;

2) RAFALSKA Elżbieta 60 643;

3) GOLIŃSKA Małgorzata Joanna 9 630;

4) MATERNA Jerzy Marian 9 307;

5) SZAŁABAWKA Artur Lesław 4 070;

6) DAJCZAK Władysław 5 843;

7) JACH Michał 3 967;

8) GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 1 625;

9) KURZAWA Agnieszka 3 650;

10) SZEFERNAKER Paweł Maciej 13 156.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 13 listy kandydatów, spełniające warunek, o którym mowa w art. 335 Kodeksu wyborczego, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 44 190;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 70 138;

3) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA 337 820;

4) lista nr 6 - KKW LEWICA 71 916;

5) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 226 086.

2. Spośród list kandydatów wymienionych w pkt 1, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) ARŁUKOWICZ Bartosz Adam, na którego oddano 264 097 głosów;

2) lista nr 7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy otrzymał kandydat:

a) BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław, na którego oddano 114 195 głosów;

3. Następującym listom kandydatów, wymienionym w pkt 1, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

2) lista nr 2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ;

3) lista nr 6 - KKW LEWICA.

Dział IV.

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż posłami do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani:

1. Z list nr 1, które zarejestrował KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:

1) KOBOSKO Michał Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4;

2) HETMAN Krzysztof Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7;

3) JARUBAS Adam Sebastian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10.

2. Z list nr 2, które zarejestrował KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ:

1) ZAJĄCZKOWSKA-HERNIK Ewa, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 4;

2) BRYŁKA Anna Mirosława, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7;

3) BUCZEK Tomasz Wojciech, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 9;

4) BRAUN Grzegorz Michał, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10;

5) SYPNIEWSKI Marcin, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

6) TYSZKA Stanisław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12.

3. Z list nr 5, które zarejestrował KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA:

1) LEWANDOWSKI Janusz Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 1;

2) ADAMOWICZ Magdalena, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 1;

3) BREJZA Krzysztof, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2;

4) PROTAS Jacek, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 3;

5) KIERWIŃSKI Marcin Piotr, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4;

6) GASIUK-PIHOWICZ Kamila, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 4;

7) SZCZERBA Michał Roch, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4;

8) HALICKI Andrzej Witold, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5;

9) JOŃSKI Dariusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 6;

10) KOPACZ Ewa Bożena, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7;

11) WAWRYKIEWICZ Michał, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7;

12) WCISŁO Marta Anna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 8;

13) ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 9;

14) SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10;

15) MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 10;

16) BUDKA Borys Piotr, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

17) NYKIEL Mirosława, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 11;

18) KOHUT Łukasz Marcin, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

19) ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12;

20) BUŁA Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12;

21) ARŁUKOWICZ Bartosz Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13.

4. Z list nr 6, które zarejestrował KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA:

1) BIEDROŃ Robert, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4;

2) SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7;

3) ŚMISZEK Krzysztof Jan, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12.

5. Z list nr 7, które zarejestrował KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:

1) MÜLLER Piotr Józef, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 1;

2) ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2;

3) WĄSIK Maciej Roman, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 3;

4) GOSIEWSKA Małgorzata Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 4;

5) BOCHEŃSKI Tobiasz Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4;

6) BIELAN Adam Jerzy, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5;

7) OZDOBA Jacek Dawid, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5;

8) BUDA Waldemar Grzegorz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 6;

9) MALĄG Marlena Magdalena, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7;

10) KAMIŃSKI Mariusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 8;

11) OBAJTEK Daniel, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 9;

12) RZOŃCA Bogdan Józef, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 9;

13) SZYDŁO Beata Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 10;

14) MULARCZYK Arkadiusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10;

15) TARCZYŃSKI Dominik, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10;

16) WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 11;

17) JAKI Patryk Tomasz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11;

18) ZALEWSKA Anna Elżbieta, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 12;

19) DWORCZYK Michał Paweł, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12;

20) BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:

Sylwester Marciniak

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:

Konrad Składowski

Wojciech Sych

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:

Ryszard Balicki

Paweł Gieras

Ryszard Kalisz

Maciej Kliś

Arkadiusz Pikulik

Mirosław Suski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-10
  • Data wejścia w życie: 2024-06-10
  • Data obowiązywania: 2024-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA