REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 911

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 i 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 wyrazy „30 czerwca 2024 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2025 r.”;

2) w § 15:

a) skreśla się użyty w ust. 1 i 2, w różnym przypadku, wyraz „końcowy”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport, o którym mowa w ust. 1:

1) zgodnie ze stanem realizacji programu pilotażowego dostępnym na dzień 30 września 2024 r. - do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2) za okres od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. - w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji programu pilotażowego.”;

3) w załączniku do rozporządzenia pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA