REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 1020

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 5 lipca 2024 r.

w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz informacji, których podanie jest wymagane w celu uzyskania dostępu do tych danych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27e ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, zwanej dalej „ewidencją”, oraz informacje, których podanie przez właściciela budynku lub lokalu jest wymagane w celu uzyskania dostępu do tych danych.

§ 2.

Udostępnienie właścicielowi danych dotyczących jego budynku lub lokalu następuje po podaniu przez właściciela w procesie uwierzytelnienia:

1) w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję:

a) unikalnego identyfikatora dokumentu zawartego w elektronicznym formularzu inwentaryzacyjnym, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz

b) adresu poczty elektronicznej podanego w celu przesyłania danych, albo

2) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 422).

§ 3.

Po uwierzytelnieniu się zgodnie z § 2 właścicielowi budynku lub lokalu udostępnia się zgromadzone w ewidencji:

1) dane techniczne budynku lub lokalu:

a) adres,

b) liczbę kondygnacji,

c) obwód budynku,

d) funkcję ogólną,

e) rok budowy,

f) wysokość kondygnacji ogrzewanych,

g) powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych,

h) stopień ocieplenia ścian zewnętrznych,

i) obliczony współczynnik przenikania ciepła U,

j) średnią temperaturę pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym,

k) grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem,

l) grubość ocieplenia stropodachu,

m) grubość ocieplenia dachu,

n) grubość ocieplenia ścian zewnętrznych,

o) kształt budynku,

p) liczbę lokali,

q) typ budynku,

r) informację o ociepleniu stropów,

s) stan instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

t) stan stolarki okiennej,

u) rodzaj stolarki okiennej,

w) stan stolarki drzwi zewnętrznych,

v) informację o wymaganej termomodernizacji budynku,

x) rodzaj wentylacji;

2) informacje o źródłach ciepła, źródłach energii elektrycznej oraz źródłach spalania paliw wykorzystywanych w budynku lub lokalu:

a) rodzaj,

b) moc nominalną,

c) rodzaj paliwa i jego roczne zużycie,

d) rok montażu,

e) rok produkcji,

f) przeznaczenie (charakter produkowanego ciepła),

g) potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych,

h) klasę kotła na paliwo stałe lub innego urządzenia grzewczego,

i) sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe,

j) sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe lub innego urządzenia grzewczego,

k) bufor ciepła lub ciepłej wody użytkowej,

l) urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe lub w innym urządzeniu grzewczym,

m) zbiornik akumulacyjny i jego pojemność,

n) źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczno-ruchowa lub inne),

o) informację o planowanej wymianie źródła ciepła lub źródła spalania paliw;

3) dane w zakresie przeprowadzonych kontroli lub czynności, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, i osobie wprowadzającej te dane i informacje do ewidencji oraz datę wprowadzenia tych danych do ewidencji.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Technologii: K. Paszyk


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 739).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-10
  • Data wejścia w życie: 2024-07-11
  • Data obowiązywania: 2024-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA