Kategorie

Ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym

Robert Gniezdzia
Radca prawny
Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych
Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych
Instytucje obowiązane zobligowane są do przeprowadzenia oceny ryzyka, a jej wykonanie powinno zostać udokumentowane. /Fot. Shutterstock
Przepisy dotyczące przeciwdziałania prania pieniędzy skonstruowane są w oparciu o zasadę ryzyka. Oznacza to, że przedsiębiorca sam powinien przeanalizować i ocenić, jakie konkretnie działania powinien podjąć, aby minimalizować ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Działania te powinny być proporcjonalne do charakteru i wielkości przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy, którzy usługowo prowadzą księgi rachunkowe na rzecz innych podmiotów muszą stosować przepisy ustawy z 1 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa). Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 17 ustawy instytucjami obowiązanymi są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy obejmują zatem wszystkich tych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi rachunkowe na zlecenie i na rzecz innych podmiotów. Będą to zarazem typowe biura rachunkowe ale także ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe na zlecenie innych podmiotów w ramach grupy kapitałowej.

Polecamy: Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX Biura rachunkowe!

Reklama

Należy pokreślić, że przepisy dotyczące przeciwdziałania prania pieniędzy skonstruowane są w oparciu o zasadę ryzyka (ang. risk-based approach). Oznacza to, że przedsiębiorca sam powinien przeanalizować i ocenić, jakie konkretnie działania powinien podjąć, aby minimalizować ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Działania te powinny być proporcjonalne do charakteru i wielkości przedsiębiorstwa. Kluczową role odgrywa zatem ocena ryzyka przedsiębiorcy. Dokument ten stanowi podstawę do wskazania jakie ryzyka występują w związku z prowadzoną działalnością oraz w jaki sposób przedsiębiorca zamierza te ryzyka minimalizować. Tak przeprowadzona analiza i szacowanie ryzyka pozwala dopiero na opracowanie właściwych procedur i zasad postępowania. Na marginesie można wskazać, że słowo ryzyko zostało użyte w ustawie aż 77 razy.

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Ponadto, jak wskazuje ust. 3, cytowanego artykułu, ocenę ryzyka należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, dokonywać jej aktualizacji. Aktualizacja powinna nastąpić w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka.

Nie ulega wątpliwości, że instytucje obowiązane zobligowane są do przeprowadzenia oceny ryzyka, a jej wykonanie powinno zostać udokumentowane. Należy podkreślić, że o ile przyjęta na podstawie oceny ryzyka wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, może zawierać elementy wspólne dla wielu biur rachunkowych, to jednak ocena ryzyka powinna być dokumentem uwzględniającym specyfikę danego biura rachunkowego i odnoszącym się do tego konkretnego przedsiębiorcy.

Dlaczego przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe powinien przeprowadzić ocenę ryzyka?

Reklama

Obowiązek przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej wynika wprost z ustawy a ponadto, przepisy wskazują szereg różnych dalszych obowiązków odnoszące się wprost do oceny ryzyka przedsiębiorcy i podejmowanych w związku z jej wynikami działań. Można w tym miejscu wymienić jedynie kilka takich obowiązków, tytułem przykładu.

Po pierwsze, zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać przekazania mu przygotowanej przez przedsiębiorcę w zakresie jego właściwości oceny ryzyka oraz innych informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka. Także podczas ewentualnej kontroli przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe z pewnością zostanie poproszony o przedstawienie oceny ryzyka.

Po drugie, w myśl art. 33 ust. 2 ustawy, instytucje obowiązane rozpoznają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka. A ponadto, instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającą rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Rozpoznanie ryzyka pozwala podjąć decyzje o tym, czy można stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego, w przypadku potwierdzenia niskiego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu lub, w związku z wyższym ryzykiem, koniecznym jest zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.

I wreszcie, biuro rachunkowe, które nie dopełniło obowiązku sporządzenia oceny ryzyka oraz jej aktualizacji podlega każe administracyjnej, którą, zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy może być m.in. kara finansowa do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty - do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro.

Trzeba także rozumieć, że dopiero na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka instytucji obowiązanej można sporządzić adekwatną i proporcjonalną do prowadzonej działalności wewnętrzną instrukcję przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Jakie elementy powinna zawierać ocena ryzyka biura rachunkowego?

Samo sporządzenie oceny ryzyka nie musi być procesem skomplikowanym dla większości, nawet średniej wielkości, biur rachunkowych. Przeprowadzona analiza powinna uwzględniać co najmniej kilka czynników ryzyka dotyczących rodzaju obsługiwanych klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług oraz kanałów dystrybucji. Wybrane czynniki ryzyka powinny zostać przeanalizowane i poddane ocenie a następnie poprzez szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń objętych ryzykiem oraz ich skutków należy określić poziom istotności ryzyka charakterystyczny dla danego przedsiębiorcy. W dużym uproszczeniu, ocena ryzyka powinna pozwalać na określenie kontekstu działalności, ryzyk jakie mogą wynikać w związku z prowadzoną działalnością z uwagi na rodzaj klientów, obsługiwane segmenty, zakres oferowanych usług, wskazanie scenariuszy ziszczenia się opisywanych ryzyk oraz ekspercką ocenę prawdopodobieństwa ich wystąpienia i wywołanych skutków.

Wśród dodatkowych czynników ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu charakterystycznych dla biur rachunkowych można wskazać okoliczności związane ze współpracą biura rachunkowego z klientem i dokonywanymi przez niego operacjami.

Mogą to być dla przykładu:

  1. tworzenie przez klienta podmiotów o skomplikowanej strukturze organizacyjnej i trudnym do ustalenia źródle finansowania;
  2. wykorzystywanie przez klienta osób zajmujących się prowadzeniem ksiąg jako pełnomocników lub prokurentów do reprezentacji w sytuacjach nie związanych z zakresem obowiązków;
  3. powierzanie przez klienta osobom zajmującym się prowadzeniem ksiąg jakichkolwiek obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa klienta;
  4. zarządzanie rachunkami bankowymi klienta;
  5. niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych;
  6. tworzenie przez klienta kont rozliczeniowych o niewiadomym lub niejasnym przeznaczeniu;
  7. unikanie płacenia przez klienta podatków lub innych danin publicznoprawnych;
  8. ukrywanie źródeł pochodzenia pieniędzy lub innych wartości majątkowych;
  9. wykorzystywanie walut wirtualnych lub rachunków wirtualnych;
  10. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w okolicznościach nie wskazujących na istnienie uzasadnionych ku temu powodów;
  11. stosowanie instrumentów płatniczych na okaziciela;
  12. dokonywanie darowizn, dotacji lub innych przysporzeń majątkowych w sposób budzący wątpliwości co do celu, przeznaczenia środków lub tożsamości beneficjenta rzeczywistego;
  13. nieuzasadnione naciski na natychmiastowe wykonanie operacji.

Na wymienione wyżej okoliczności pracownicy biura rachunkowego powinni być szczególnie wyczuleni gdyż okoliczności te mogą świadczyć o większym ryzyku wystąpienia procederu prania pieniędzy oraz mogą być związane z finansowaniem terroryzmu.

Polecamy serwis: Prowadzę biuro rachunkowe

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Biura rachunkowe
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Humor biur rachunkowych - zabawne historie z życia księgowych

  W zawodzie księgowego, oprócz wymagających skupienia i wytężonej pracy chwil, bardzo często zdarzają się też sytuacje zaskakujące i komiczne, które przez długi czas wywołują uśmiech na twarzy. Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego firma CashDirector S.A. zebrała zabawne historie z życia pracowników biur rachunkowych zrzeszonych w OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) i udowadnia, że wbrew licznym stereotypom praca ta wcale nie musi być nudna.

  Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - biuro rachunkowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa) zawiera zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą, tj. instytucje obowiązane. Wśród nich są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  OC biur rachunkowych w 2021 roku

  OC biur rachunkowych w 2021 roku. Ustawa o rachunkowości wprost nakłada na przedsiębiorców wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. W 2021 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 45 485 zł (jest zatem wyższa o niemal 3 tyś zł niż w 2020 r.).

  Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym

  Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowe – wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym.

  Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?

  Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

  Czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną online?

  Kasa fiskalna online w biurze rachunkowym. Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r. biuro rachunkowe jest zobligowane do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej?

  Biura rachunkowe objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa AML. Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie nowym obowiązkiem wszystkich biur księgowych.

  Biuro rachunkowe przyjazne rodzinie

  Kobiety na rynku pracy preferują pracodawców, którzy tworzą warunki dla zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym, wychowywaniem dzieci. Dobrym przykładem takiej firmy jest wrocławska spółka GOBS, zajmująca się zaawansowaną obsługą księgową zagranicznych spółek.

  Jak stać się ekologicznym biurem rachunkowym?

  Biura rachunkowe a ekologia. Znaczenie ekologii w naszym życiu zdecydowanie rośnie. Spotykamy się z ekologiczną żywnością, kosmetykami, ograniczamy w naszych domach produkcję śmieci. Odnawialne źródła energii cieszą się dużą popularnością. W gospodarstwach domowych takie zmiany można wprowadzić w łatwy sposób. Jak sprawić, aby także biuro rachunkowe było bardziej eko?

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym - zwolnienie

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym. Czy biuro rachunkowe może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej, gdy świadczone usługi nie stanowią doradztwa a kwota obrotu nie przekroczyła limitu 20 000 zł?

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

  Jak wybrać biuro rachunkowe? Decyzja o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym to ważny krok w rozwoju firmy. Aby jednak przyniósł korzyści, przedsiębiorca musi wybrać takiego usługodawcę, który nie tylko spełni oczekiwania zlecającego, ale też wyprzedzi je, proponując nowości technologiczne i innowacje wspierające współpracę.

  Technologie w księgowości – co zmieni się w 2021 r.?

  Księgowość a innowacje technologiczne. Technologie leżą już od lat u podstaw wielu działań biznesowych. W przypadku niektórych branż, również księgowości, czas pandemii tylko przyspieszył procesy digitalizacji. Sprawił też, że na rynku pojawiło się więcej innowacji usprawniających codzienną pracę. Należy do nich nie tylko rozwój oprogramowania wspomagającego działania księgowych, ale także blockchain, roboty w biurach, sprawniejsza obsługa klientów oraz outsourcing rachunkowości.

  Rekomendowane Biura Rachunkowe 2020

  Odpowiednio prowadzona księgowość w firmie to bardzo ważna sprawa.

  II Webinarium Ksiegowość 4.0 Przyszłość Biur Rachunkowych już 27 października

  Już po raz drugi, zainteresowani branżą biur rachunkowych i finansów będą mogli wziąć udział w bezpłatnym Webinarium Księgowość 4.0.

  Świadczenie usług księgowych na podstawie umowy ustnej

  Czy na podstawie umowy ustnej o świadczenie usług księgowo-kadrowych można ponosić odpowiedzialność? Okazuje się, że tak. O czym przekonała się księgowa, pozwana przez klienta, tj. spółkę, którą obsługiwała.

  Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Znamy już limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r., limit ten wynosi 9.030.600 zł. Oznacza to, że jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 2020 - terminy, obowiązki, pytania i odpowiedzi

  Kolejne nieprzekraczalne terminy związane z PPK coraz bliżej. Obecnie pełne ręce roboty mają biura rachunkowe, obsługujące firmy liczące od 50 do 249 i od 20 do 49 pracowników. Przedsiębiorcy do 27 października 2020 r. muszą wybrać instytucją finansową i podpisać z nią umowę, a następnie do 10 listopada zapisać pracowników do PPK. Towarzystwo ubezpieczeń Compensa Życie sprawdziło, w jakich sprawach księgowi najczęściej potrzebują pomocy.

  Nowy jednolity plik kontrolny a odpowiedzialność biura rachunkowego

  Najprawdopodobniej z dniem 1 października 2020 roku w życie wejdzie wreszcie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Najprawdopodobniej, ponieważ vacatio legis dla tego aktu prawnego zostało już dwukrotnie wydłużone. Przepisy powinny wejść w życie sześć miesięcy później niż początkowo zakładano i niemal dokładnie rok od daty jego wydania. Pomimo tak długiego okresu wyczekiwania, wiele biur rachunkowych nadal nie jest przygotowanych na zmierzenie się z nowym jednolitym plikiem kontrolnym.

  Nowoczesne biuro rachunkowe - czyli jakie?

  Usługi biur rachunkowych są coraz popularniejsze. Z roku na rok większa liczba przedsiębiorców decyduje się powierzyć swoje rozliczenia profesjonalnym biurom księgowym. Stanowią one dobrą alternatywę dla własnego działu finansowego. Konkurencja na rynku biur jest jednak duża, a potrzeby przedsiębiorców rosną. Jak za nimi nadążyć i sprostać oczekiwaniom klientów?

  W które instrumenty finansowe warto zainwestować? Jakie są wady i zalety poszczególnych rynków?

  Początki inwestowania to przede wszystkim szereg wyborów, przed jakimi staje niemal każdy adept sztuki tradingu. Wśród dylematów, z którymi trzeba się zmierzyć, jest chociażby wskazanie, w jakie instrumenty chcemy ulokować swój kapitał. Wbrew pozorom, wybór rynku, na którym zamierza się działać, może przyprawić o ból głowy. Każdy z nich ma swój specyficzny charakter, a inwestowanie w konkretny instrument bazowy zawsze wiąże się zarówno z pewnymi korzyściami, jak i zagrożeniami. W co zatem warto inwestować? Poniżej wady i zalety trzech popularnych wśród początkujących traderów rynków – surowców, kryptowalut oraz walut tradycyjnych.

  Automatyzacja procesów księgowych – czy przyspieszy po koronawirusie?

  Pojawienie się w Polsce koronawirusa powodującego COVID-19 zmieniło naszą rzeczywistość i otoczenie biznesowe. Większość firm musiało wprowadzić zmiany w swoich organizacjach, by dostosować się do nowych reguł. Istotnie wzrosło znaczenie nie tylko pracy zdalnej czy narzędzi online umożliwiających komunikację, ale także technologii automatyzujących część procesów, eliminujących konieczność bezpośredniego kontaktu między ludźmi i minimalizujących ilość papierowej dokumentacji.

  Nowy JPK_V7 - biuro rachunkowe musi na nowo ustalić zasady przekazywania danych

  Nowy plik JPK_V7 to nowe obowiązki, głównie dla firm. To one muszą przygotować się do zmian, ale biuro rachunkowe może im w tym pomóc. Księgowi powinni też ustalić z klientami zasady przekazywania nowych danych na potrzeby jednolitego pliku kontrolnego.

  Czy biuro rachunkowe może być prowadzone w formie działalności nierejestrowanej?

  Działalność gospodarcza, która polega na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej. Prowadzenie biura rachunkowego jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

  3 argumenty za wyborem nowoczesnego biura rachunkowego

  Czym charakteryzuje się nowoczesne biuro księgowe? Przede wszystkim to nie tylko biuro, które zatrudnia specjalistów, będących na bieżąco z przepisami i nowelizacjami. To także firma, której sposób funkcjonowania jest dla klienta przyjazny i ułatwia mu prowadzenie biznesu. Podpowiadamy, dlaczego warto korzystać właśnie z nowoczesnych biur rachunkowych.