| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biura rachunkowe > Prowadzę biuro rachunkowe > Obowiązki firm księgowych wynikające z IV Dyrektywy AML (Anti-Money Laundering)

Obowiązki firm księgowych wynikające z IV Dyrektywy AML (Anti-Money Laundering)

W 2017 roku firmy zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych czekają zmiany. Wszystko przez konieczność dostosowania prawa krajowego do IV Dyrektywy AML (Anti-Money Laundering). Jakie są jej najważniejsze zapisy?

Rozmowa z Rafałem Turczynem, z Deloitte z działu zarządzania ryzykiem nadużyć i ekspertyz w sprawach spornych

W dzienniku urzędowym Unii Europejskiej L 141 z 5 czerwca 2015 r. został zamieszczony tekst dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w kwestii przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. IV Dyrektywa AML, której ostateczna wersja weszła w życie 25 czerwca 2015 r., wprowadza zmiany w regulacjach prawa europejskiego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, Anti-Money Laundering) i finansowaniu terroryzmu (CTF, Counter Terrorist Financing) dla instytucji zobowiązanych. Celem opracowania IV Dyrektywy AML było m.in. usunięcie niejasności w dotychczasowych regulacjach i poprawa spójności przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej dotyczących kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Najważniejsze zmiany wynikające z zapisów IV Dyrektywy AML dotyczą kompleksowego podejścia do analizy ryzyka, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, rozszerzenia definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz limitów rejestracji transakcji.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

Dla kogo księgi rachunkowe w 2017 r.

Państwa członkowskie mają czas na przeniesienie wymagań IV Dyrektywy AML na grunt prawa krajowego do połowy 2017 roku.

Ustawa AML obowiązuje już prawie 15 lat. Jednak od początku nie dotyczyła podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Tak, obowiązek stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych został wprowadzony nowelizacją ustawy AML z 25 czerwca 2009 r. Nowelizacja, poza wieloma innymi zmianami, rozszerzyła właśnie m.in. katalog instytucji obowiązanych, nakładając tym samym obowiązek stosowania zapisów ustawy AML na podmioty świadczące usługi księgowe.

Jednak chyba istotną zmianą z punktu widzenia podmiotów świadczących usługi księgowe była również ustawa deregulacyjna z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych?

Zgadza się. Od momentu wejścia w życie tej ustawy (10 sierpnia 2014 r.) działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać osoby, które:

● posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9, oraz

● posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Biura rachunkowe prowadzące pkpir a procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Oznacza to, że do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług księgowych nie jest wymagany certyfikat księgowy. Właśnie w wyniku rozszerzenia obowiązku stosowania zapisów ustawy AML na podmioty świadczące usługi księgowe oraz w wyniku deregulacji zawodu księgowego znacząco wzrosła liczba podmiotów zobowiązanych wdrożyć i stosować wytyczne ustawy AML.

Skoro obowiązek ten jest już od jakiegoś czasu, to czy podmioty interesują się tą tematyką?

Mimo iż od wejścia w życie wspomnianych zmian w przepisach upłynęło już sporo czasu, w dalszym ciągu można zaobserwować zwiększone zainteresowanie ze strony podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg wsparciem w tym obszarze. Zainteresowanie tematem AML wynika również ze szczególnej pozycji Polski jako lidera w obsłudze księgowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Co roku w naszym kraju powstaje od kilku do kilkunastu centrów usług wspólnych obsługujących od strony księgowej operacje międzynarodowych koncernów, które również podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy AML.

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »