REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-147/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa - Rumunia) - Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas i in. / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa Odesłanie prejudycjalne - Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - Organizacja czasu pracy - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 31 - Dyrektywa 2003/88/WE - Zakres stosowania - Odstępstwo - Artykuł 1 ust. 3 - Dyrektywa 89/391/EWG - Artykuł 2 ust. 2 - Działalność rodzica zastępczego

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-151/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queens Bench Division (Administrative Court) - Zjednoczone Królestwo) - Swedish Match AB / Secretary of State for Health Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych - Dyrektywa 2014/40/UE - Artykuł 1 lit. c) i art. 17 - Zakaz wprowadzania na rynek wyrobów tytoniowych do stosowania doustnego - Ważność

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-245/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Hiszpania) - Pedro Viejobueno IbáĂąez, Emilia de la Vara González / Consejería de Educación de Castilla-La Mancha Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 1999/70/WE - Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Klauzula 4 - Zasada niedyskryminacji - Uregulowanie krajowe umożliwiające zakończenie umów o pracę na czas określony, w przypadku gdy powód zatrudnienia przestaje istnieć - Nauczyciele zatrudnieni na okres roku szkolnego - Rozwiązanie stosunku pracy w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych - Organizacja czasu pracy - Dyrektywa 2003/88/WE

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-295/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 listopada 2018 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) - Portugalia] - MEO - Serviços de ComunicaçĂľes e Multimédia SA / Autoridade Tributária e Aduaneira Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Zakres stosowania - Transakcje podlegające opodatkowaniu - Odpłatne świadczenie - Rozróżnienie między niepodlegającymi opodatkowaniu odszkodowaniami a podlegającymi opodatkowaniu usługami za zapłatą „rekompensaty”

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-452/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de commerce de Liège - Belgia) - Zako SPRL / Sanidel SA Odesłanie prejudycjalne - Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek - Dyrektywa 86/653/EWG - Artykuł 1 ust. 2 - Pojęcie „przedstawiciela handlowego” - Pośrednik działający na własny rachunek prowadzący swoją działalność z przedsiębiorstwa zleceniodawcy - Wykonywanie zadań innych niż te związane z negocjowaniem sprzedaży lub zakupem towarów na rachunek zleceniodawcy

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-575/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d‘État - Francja) - Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l’Action et des Comptes publics Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ kapitału - Podatek pobierany u źródła od kwoty brutto dywidend krajowych wypłaconych spółkom niebędącym rezydentami - Przeniesienie opodatkowania dywidend wypłaconych spółce będącej rezydentem w przypadku roku, w którym wystąpiła strata - Odmienne traktowanie - Względy uzasadniające - Porównywalność - Zrównoważony podział władztwa podatkowego między państwami członkowskimi - Skuteczność poboru podatku - Proporcjonalność - Dyskryminacja

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-619/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 21 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo - Hiszpania) - Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 99/70/WE - Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Klauzula 4 - Zasada niedyskryminacji - Względy uzasadniające - Klauzula 5 - Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów lub stosunków pracy zawieranych na czas określony - Odprawa w wypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z obiektywnej przyczyny - Brak odprawy w wypadku ustania umowy o pracę zawartej na czas określony interinidad

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-625/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG / Finanzamt Feldkirch Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 56 i 63 TFUE - Swoboda przepływu usług i kapitału - Instytucje kredytowe - Opłata stabilizacyjna i składka specjalna na tę opłatę określane na podstawie całego bilansu nieskonsolidowanego instytucji kredytowych z siedzibą w Austrii - Włączenie transakcji bankowych mających transgraniczny charakter - Wyłączenie transakcji spółek zależnych z siedzibą w innym państwie członkowskim - Odmienne traktowanie - Ograniczenie - Uzasadnienie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-627/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Dunajská Streda - Słowacja) - ZSE Energia a.s. / RG Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 - Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Artykuł 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 - Zakresy stosowania - Pojęcie „stron” - Sprawy transgraniczne

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-679/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen - Belgia) - Vlaams Gewest, reprezentowany przez Vlaamse regering w osobie Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaams Gewest, reprezentowany przez Vlaamse regering w osobie Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes Huijbrechts Odesłanie prejudycjalne - Swoboda przepływu kapitału - Ograniczenia - Przepisy podatkowe - Podatek od spadku - Zrównoważona gospodarka leśna - Zwolnienie - Ochrona obszarów leśnych

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-713/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich - Austria) - Ahmad Shah Ayubi / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/95/UE - Normy dotyczące zakresu ochrony międzynarodowej - Status uchodźcy - Artykuł 29 - Ochrona socjalna - Odmienne traktowanie - Uchodźcy, którym przysługuje prawo pobytu czasowego

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-490/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 26 lipca 2018 r. - SD / Agrárminiszter

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-580/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-41/17, Lotte Co. Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 18 września 2018 r. przez Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-618/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di L’Aquila (Włochy) w dniu 1 października 2018 r. - Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-639/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Kiel (Niemcy) w dniu 12 października 2018 r. - KH / Sparkasse Südholstein

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-641/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Genova (Włochy) w dniu 12 października 2018 r. - LG i in. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-646/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Hiszpania) w dniu 15 października 2018 r. - OD / Ryanair D.A.C.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-648/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti (Rumunia) w dniu 17 października 2018 r. - Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) / Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-658/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Bologna (Włochy) w dniu 22 października 2018 r. - UX / Governo della Repubblica italiana

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-660/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin (Niemcy) w dniu 22 października 2018 r. - Sundair GmbH / WV i in.

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-661/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 22 października 2018 r. - CTT - Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-667/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof (Belgia) w dniu 25 października 2018 r. - Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone / Ministerraad

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-670/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Włochy) w dniu 29 października 2018 r. - CO / Comune di Gesturi

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-672/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 29 października 2018 r. - DN / Ministre de l’Action et des Comptes publics

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-673/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour dappel de Paris (Francja) w dniu 30 października 2018 r. - Santen SAS / Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA