REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-579/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom) w dniu 30 lipca 2019 r. - R (na wniosek Association of Independent Meat Suppliers i in.)/The Food Standards Agency

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-615/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-399/17, Dalli/Komisja, wniesione w dniu 16 sierpnia 2019 r. przez Johna Dalliego

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-406/15: Wyrok Sądu z dnia 2 lipca 2019 r. - Mahmoudian/Rada (Odpowiedzialność pozaumowna - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Islamskiej Republiki Iranu - Zamrożenie środków finansowych - Ograniczenia w zakresie wjazdu na terytoria państw członkowskich - Naprawienie szkody, jaką miał ponieść skarżący w wyniku umieszczenia i utrzymania jego nazwiska w wykazach osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające - Szkoda majątkowa - Krzywda)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-522/15: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - CCPL i in./Komisja (Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek opakowań spożywczych do sprzedaży detalicznej - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE - Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. - Wartość sprzedaży - Górna granica grzywny - Proporcjonalność - Równość traktowania - Zdolność płatnicza)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-8/16: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Toshiba Samsung Storage Technology i Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Komisja (Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek napędów optycznych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące przetargów organizowanych przez dwóch producentów komputerów - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych i prawa do obrony - Kompetencje Komisji - Geograficzny zasięg naruszenia - Jednolite i ciągłe naruszenie - Zasada dobrej administracji - Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-244/16 i T-285/17: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Yanukovych/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Ciążący na Radzie obowiązek zweryfikowania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-805/16: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - IPPT PAN/Komisja i REA (Klauzula arbitrażowa - Szósty i siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji - Decyzja o odzyskaniu środków w drodze potrącenia wierzytelności Unii wynikających z wykonania umów - Skuteczna ochrona sądowa - Prawo do zwracania się do Rzecznika Praw Obywatelskich - Rozporządzenie finansowe - Pewność wierzytelności - Uzasadnione oczekiwania - Zasada niedyskryminacji - Zasada dobrej administracji - Nadużycie władzy - Odpowiedzialność umowna - Sprawozdanie z audytu - Koszty kwalifikowalne)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-894/16: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Air France/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Środki wdrożone przez Francję na rzecz portu lotniczego Marseille Provence i korzystających z niego przedsiębiorstw lotniczych - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Dotacje inwestycyjne - Zróżnicowanie opłat lotniskowych mających zastosowanie do lotów krajowych i do lotów międzynarodowych - Obniżone opłaty lotniskowe w celu zachęcania do lotów z nowego terminalu Marseille Provence 2 - Brak indywidualnego oddziaływania - Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną - Niedopuszczalność)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-291/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Transdev i in./Komisja (Pomoc państwa - System pomocy wprowadzony przez Francję w latach 1994-2008 - Dotacje inwestycyjne przyznane przez region Île-de-France - Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym - Pojęcia pomocy istniejącej i nowej pomocy - Artykuł 107 TFUE - Artykuł 108 TFUE - Artykuł 1 lit. b) ppkt (i) i (v) rozporządzenia (UE) 2015/1589 - Termin przedawnienia - Artykuł 17 rozporządzenia 2015/1589 - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-292/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Région Île-de-France/Komisja (Pomoc państwa - System pomocy wprowadzony przez Francję w latach 1994-2008 - Dotacje inwestycyjne przyznane przez region Île-de-France - Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym - Korzyść - Selektywny charakter - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Obowiązek uzasadnienia - Pojęcie pomocy istniejącej i nowej pomocy - Artykuł 108 TFUE - Artykuł 1 lit. b) ppkt (i) i (v) rozporządzenia (UE) 2015/1589)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-309/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Optile/Komisja (Pomoc państwa - System pomocy wprowadzony przez Francję w latach 1994-2008 - Dotacje inwestycyjne przyznane przez region Île-de-France - Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym - Pojęcia pomocy istniejącej i nowej pomocy - Artykuł 107 TFUE - Artykuł 108 TFUE - Artykuł 1 lit. b) ppkt (i) i (v) rozporządzenia (UE) 2015/1589 - Termin przedawnienia - Artykuł 17 rozporządzenia 2015/1589)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-330/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Ceobus i in./Komisja (Pomoc państwa - System pomocy wprowadzony przez Francję w latach 1994-2008 - Dotacje inwestycyjne przyznane przez region Île-de-France - Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym - Pojęcia pomocy istniejącej i nowej pomocy - Artykuł 107 TFUE - Artykuł 108 TFUE - Artykuł 1 lit. b) ppkt (i) i (v) rozporządzenia (UE) 2015/1589 - Termin przedawnienia - Artykuł 17 rozporządzenia 2015/1589)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-331/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Steifer/EKES (Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Uprawnienia emerytalne nabyte przed wstąpieniem do służby Unii - Przeniesienie do systemu Unii - Doliczenie okresu służby - Zwrot kwoty odpowiadającej uprawnieniom emerytalnym nieuwzględnionym przy obliczeniu lat służby uprawniających do emerytury w systemie emerytalnym Unii - Brak nowych istotnych okoliczności faktycznych - Brak usprawiedliwionego błędu - Odpowiedzialność - Niedopuszczalność)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-738/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - STIF-IDF/Komisja (Pomoc państwa - System pomocy wprowadzony bezprawnie przez Francję w latach 1994-2008 - Dotacje inwestycyjne przyznane przez STIF-IDF - Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym - Korzyść - Rekompensata kosztów związanych z wykonywaniem zobowiązań z zakresu usług publicznych - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-53/18: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2019 r. - Niemcy/Komisja (Zbliżanie ustawodawstw - Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 - Rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 - Wyroby budowlane - Normy zharmonizowane EN 13341:2005 + A1:2011 i EN 12285 - 2:2005 - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-95/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Gollnisch/Parlament (Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot - Zażalenie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Prawo do obrony - Obowiązek uzasadnienia - Błąd w ustaleniach faktycznych)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-274/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Klymenko/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Obowiązek Rady zbadania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-285/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Pshonka/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Obowiązek Rady zbadania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-289/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Pshonka/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Obowiązek Rady zbadania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-349/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TurboPerformance - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-397/18: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2019 r. - Hugos Hotel/EUIPO - Hugos (HUGO’S BURGER Bar) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HUGO’S BURGER Bar - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy H’ugo’s - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-482/18: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2019 r. - XF/Komisja (Służba publiczna - Urzędnicy - Wynagrodzenie - Dodatek na zagospodarowanie - Czasowa zmiana miejsca zatrudnienia - Zmiana miejsca zamieszkania)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-480/16: Postanowienie Sądu z dnia 8 lipca 2019 r. - Lidl Stiftung/EUIPO - Amedei (For you) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego For you - Decyzji o odrzuceniu zgłoszenia z powodu bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-158/18: Postanowienie Sądu z dnia 9 lipca 2019 r. - Scaloni i Figini/Komisja (Skarga o odszkodowanie - Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych - Dyrektywa 2014/59/UE i rozporządzenie (UE) nr 806/2014 - Pomoc państwa - Uchybienie wymogom formalnym - Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-544/18: Postanowienie Sądu z dnia 5 lipca 2019 r. - ArcelorMittal Bremen/Komisja (Środowisko naturalne - Dyrektywa 2003/87/WE - System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych - Rozporządzenie (UE) nr 389/2013 - Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji - Powiadomienie o zmianie w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dotyczącej Niemiec na okres 2013 - 2020 - Wniosek o dokonanie zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień zapisanej w Dzienniku transakcji Unii Europejskiej - Skarga na bezczynność - Polecenie wydane centralnemu administratorowi przez Komisję w toku postępowania - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

REKLAMA