REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 (w sprawie ogólnego prawa żywnościowego), dyrektywę 2001/18/WE (w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie), rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 (w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy), rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 (w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt), rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 (w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego), rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 (w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością), rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 (w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących), rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 (w sprawie środków ochrony roślin) oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 (w sprawie nowej żywności)”[COM(2018) 179 final - 2018/0088 (COD)]

Strony 158 - 158 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności”(COM(2018) 173 final)

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008”[COM(2018) 149 final - 2018/0074 (COD)]

Strony 171 - 171 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107”[COM(2018) 229 final - 2018/0109 (COD)]

Strony 174 - 174 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego”[COM(2018) 238 final - 2018/0112(COD)]

Strony 177 - 177 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie”[COM(2018) 236 final]

Strony 183 - 183 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument »Łącząc Europę« oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014”(COM(2018) 438 final - 2018/0228 (COD))

Strony 191 - 191 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021-2027 (program »Perykles IV«)”(COM(2018) 369 final - 2018/0194(CNS))

Strony 199 - 199 Pobierz pdf

Komunikat Komisji - Automatyczne zwiększenie autonomicznego kontyngentu taryfowego na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2015/2265

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9165 - CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zmianę w specyfikacji nazwy produktu sektora wina, o której mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Tierra de León (ChNP))

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Wniosek Fürstliches Landgericht do Trybunału EFTA, z dnia 13 lipca 2018 r., o wydanie opinii doradczej w sprawie C przeciwko Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (Sprawa E-2/18)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu biodiesla pochodzącego z Indonezji

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8747 - Bolloré/APMM/CIT) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9225 - MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA