REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00% na dzień 1 grudnia 2018 r. - Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zmianę w specyfikacji nazwy produktu sektora wina, o której mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (CataluĂąa/Catalunya (ChNP))

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec A+ Insurance Services Limited (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9149 - Apollo Management/Aspen Insurance Holdings) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9215 - Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9216 - Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9528 - Macquarie Infrastructure and Real Assets/Currenta)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji dotyczące stosowania Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną pomiędzy umawiającymi się stronami tej konwencji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/45/2019 Program Erasmus+, działanie podstawowe 3 - Wsparcie w reformowaniu polityk Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze młodzieży

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy jednego przedsiębiorstwa objętego cłem wprowadzonym wobec współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9575 - Renault/Mobivia/Exadis) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9358 - Broadcom/Symantec Enterprise Security Business) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9398 - Centerbridge Partners/Amtrust Corporate Member)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9469 - ISQ/Domidep)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA