REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-507/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 2 czerwca 2022 r. w sprawie T-195/22, Luís Miguel Novais/Portugalia, wniesione w dniu 26 lipca 2022 r. przez Luísa Miguela Novaisa

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-592/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 4 lipca 2022 r. w sprawie T-287/22, Luís Miguel Novais/Portugalia, wniesione w dniu 12 września 2022 r. przez Luísa Miguela Novaisa

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-648/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 7 września 2022 r. w sprawie T-217/21, SB/eu-LISA, wniesione w dniu 17 października 2022 r. przez SB

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-14/23, Perle: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 16 stycznia 2023 r. – XXX/État belge, zastępowane przez Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-90/23 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 30 listopada 2022 r. w sprawie T-698/16, Trasta Komercbanka i in./EBC, wniesione w dniu 15 lutego 2023 r. przez Trasta Komercbanka AS

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-105/23 P: Odwołanie wniesione w dniu 21 lutego 2023 r. przez Firearms United Network, Tomasza Waltera Stępnia, Michała Budzyńskiego, Andrzeja Marcjanika od wyroku Sądu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie T-187/21, Firearms United Network e.a. przeciwko Komisji

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa T-301/20: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics i Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Komisja [Dumping – Przywóz niektórych tkanin z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chin i Egiptu – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/492 – Ostateczne cło antydumpingowe – Obliczanie wartości normalnej – Artykuł 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1036 – Oczywisty błąd w ocenie – Szkoda – Obliczanie marginesu podcięcia cenowego]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa T-480/20: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics i Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Komisja [Subsydia – Przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chin i Egiptu – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/776 – Ostateczne cło wyrównawcze – Obliczanie kwoty subsydiów – Możliwość przypisania subsydiów – Prawo do obrony – Oczywisty błąd w ocenie – System zwrotu należności celnych przywozowych – Traktowanie pod względem podatkowym strat z tytułu różnic kursowych – Obliczanie marginesu podcięcia cenowego]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa T-540/20: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Komisja [Subsydia – Przywóz produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Egiptu – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/870 – Ostateczne cło wyrównawcze i ostateczny pobór tymczasowego cła wyrównawczego – Prawo do obrony – Możliwość przypisania subsydiów – Oczywisty błąd w ustaleniach – System zwrotu należności celnych przywozowych – Traktowanie pod względem podatkowym strat z tytułu różnic kursowych – Obliczanie marginesu podcięcia cenowego]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa T-175/21: Wyrok Sądu z dnia 15 lutego 2023 r. – RH/Komisja [Instrument pomocy przedakcesyjnej – Rozporządzenie finansowe – Dochodzenie OLAF-u – Decyzja Komisji o nałożeniu sankcji administracyjnej – Wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przyznawania subwencji finansowanych z budżetu ogólnego Unii i EFR – Umieszczenie w bazie danych systemu szybkiego wykrywania i wykluczania – Poważne wykroczenie zawodowe – Oczywisty błąd w ocenie – Odpowiedzialność pozaumowna – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa T-324/21: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Harley-Davidson Europe i Neovia Logistics Services International/Komisja [Unia celna – Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 – Określenie niepreferencyjnego pochodzenia niektórych motocykli produkowanych przez Harleya-Davidsona – Decyzja wykonawcza Komisji zobowiązująca do cofnięcia decyzji w sprawie wiążących informacji o pochodzeniu wydanych przez krajowe organy celne – Pojęcie „operacji obróbki lub przetwarzania, które nie są ekonomicznie uzasadnione” – Prawo do bycia wysłuchanym]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-552/21: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Worldwide Brands/EUIPO – Wan (CAMEL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy CAMEL – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625 – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 – Brak oceny niektórych z przedstawionych dowodów]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-25/22: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Canai Technology/EUIPO – Trend Fin (HE&ME) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy HE&ME – Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu ME – Względna podstawa odmowy rejestracji – Podobieństwo oznaczeń – Mało odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa T-36/22: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Romedor Pharma/EUIPO – Perfect Care Distribution (PERFECT FARMA CERVIRON) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy PERFECT FARMA CERVIRON – Wcześniejszy niezarejestrowany krajowy znak towarowy CERVIRON – Względna podstawa unieważnienia – Artykuł 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 i art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-37/22: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Romedor Pharma/EUIPO – Perfect Care Distribution (Cerviron) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy Cerviron – Wcześniejszy niezarejestrowany krajowy znak towarowy CERVIRON – Względna podstawa unieważnienia – Artykuł 8 ust. 4 i art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-38/22: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Romedor Pharma/EUIPO – Perfect Care Distribution (CERVIRON perfect care) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy CERVIRON perfect care – Wcześniejszy niezarejestrowany krajowy znak towarowy CERVIRON – Względna podstawa unieważnienia – Artykuł 8 ust. 4 i art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-102/22: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Transgourmet Ibérica/EUIPO – Aldi (Gourmet) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Gourmet – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy GOURMET – Względna podstawa unieważnienia – Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Postać różniąca się pod względem elementów, które zmieniają charakter odróżniający]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-217/22: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Lifestyle Equities/EUIPO – Greenwich Polo Club (GREENWICH POLO CLUB GPC 2002) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy GREENWICH POLO CLUB GPC 2002 – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy BEVERLY HILLS POLO CLUB – Względna podstawa unieważnienia – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak podobieństwa towarów – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-295/22: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2023 r. – Crush Series Publishing/EUIPO – Mediaproduccion (The Crush Series) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego The Crush Series – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CRUSH – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-341/22: Wyrok Sądu z dnia 15 lutego 2023 r. – Deutsche Bank/EUIPO – Operación y Auditoria (avanza Tu negocio) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego avanza Tu negocio – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Avanza Credit de Deutsche Bank – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-693/20: Postanowienie Sądu z dnia 17 lutego 2023 r. – Hansol Paper/Komisja [Dumping – Przywóz niektórych rodzajów ciężkiego papieru termoczułego pochodzących z Korei Południowej – Ostateczne cło antydumpingowe – Rozporządzenie (UE) 2016/1036 – Sprzedaż za pośrednictwem przedsiębiorstw powiązanych – Konstruowanie ceny eksportowej – Szkoda wyrządzona przemysłowi Unii – Obliczenie podcięcia cenowego – Obliczenie marginesu szkody – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-71/23: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2023 r. – ABLV Bank/SRB

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-102/23: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2023 r. – SBK Art/Rada

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-105/23: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2023 r. – Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) i in. (ICELAND)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-106/23: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2023 r. – Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA