REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa SA.53625 (2021/C) — Niemcy — Odchodzenie od węgla brunatnego — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11031 – HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY / KIESEL / EAC)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11023 – ADP / JCDECAUX / MEDIA AEROPORTS DE PARIS JV)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11023 – ADP / JCDECAUX / MEDIA AEROPORTS DE PARIS JV)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/756, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/755, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/756, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/755, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 13 kwietnia 2023 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11005 – RENAULT / MINTH / JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 12 kwietnia 2023 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Informacja Komisji Europejskiej, opublikowana zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008, na temat powiadomień państw bandery (wykazu państw i ich właściwych organów), zgodnie z art. 20 ust. 1, 2 i 3 oraz załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja nr 44/23/COL z dnia 8 marca 2023 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanej pomocy państwa dla Farice – Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących pomocy państwa zgodnie z częścią I art. 1 ust. 2 protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10992 – KAUFLAND / SCP REAL ASSETS)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11003 – DTC / IRCP / DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS / OFTO BUSINESS)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11081 – MARCEGAGLIA CARBON STEEL / SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 11 kwietnia 2023 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Publikacja zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym w sektorze produktów rolnych i środków spożywczych, o której to zmianie mowa w art. 6b ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-623/20 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Włoska, Królestwo Hiszpanii [Odwołanie – System językowy – Ogłoszenie o konkursie otwartym celem naboru administratorów w dziedzinie audytu – Znajomość języków – Ograniczenie wyboru drugiego języka konkursu do angielskiego, francuskiego i niemieckiego – Język komunikacji z Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO) – Rozporządzenie nr 1 – Regulamin pracowniczy – Artykuł 1d ust. 1 – Odmienne traktowanie ze względu na język – Względy uzasadniające – Interes służby – Wymóg zatrudnienia administratorów „gotowych do niezwłocznego podjęcia obowiązków” – Kontrola sądowa – Wymagany standard dowodowy]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-635/20 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Włoska, Królestwo Hiszpanii [Odwołanie – System językowy – Ogłoszenie o konkursach otwartych celem naboru administratorów wykonujących obowiązki prowadzących dochodzenia i kierowników zespołów prowadzących dochodzenia – Znajomość języków – Ograniczenie wyboru drugiego języka konkursów do angielskiego, francuskiego i niemieckiego – Język komunikacji z Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO) – Rozporządzenie nr 1 – Regulamin pracowniczy – Artykuł 1d ust. 1 – Odmienne traktowanie ze względu na język – Względy uzasadniające – Interes służby – Wymóg zatrudniania administratorów „gotowych do niezwłocznego podjęcia obowiązków” – Kontrola sądowa – Wymagany standard dowodowy]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA