REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-286/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 9 marca 2018 r. - Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-287/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 9 marca 2018 r. - Fusignano Due Srl / Ministero dello Sviluppo Economico

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-290/18: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Portugalska

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-311/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 9 maja 2018 r. - Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-316/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 14 maja 2018 r. - Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs / The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-325/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Irlandia) w dniu 17 maja 2018 r. - Hampshire County Council / C.E.; N.E.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-327/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 18 maja 2018 r. - Minister for Justice and Equality / R O

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-111/16: Wyrok Sądu z dnia 5 czerwca 2018 r. - Prada / EUIPO - The Rich Prada International (THE RICH PRADA) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego THE RICH PRADA - Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i międzynarodowe, znaki towarowe PRADA - Względne podstawy odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego - Naruszenie charakteru odróżniającego lub renomy - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd}

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-160/16: Wyrok Sądu z dnia 31 maja 2018 r. - Groningen Seaports i in./Komisja (Pomoc państwa - Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych przyznane przez Niderlandy sześciu niderlandzkim publicznym portom morskim - Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny z rynkiem wewnętrznym - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-210/16: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2018 r. - Lukash / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwy skarżącej w wykazie osób objętych tymi środkami - Obowiązek uzasadnienia - Nieprzestrzeganie kryteriów umieszczenia w wykazie - Błąd dotyczący okoliczności faktycznych - Błąd w ocenie - Prawo do obrony - Prawo do skutecznego środka prawnego - Prawo własności)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-340/16: Wyrok Sądu z dnia 31 maja 2018 r. - Flatworld Solutions / EUIPO - Outsource Professional Services (Outsource 2 India) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy Outsource 2 India - Zła wiara - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-461/16: Wyrok Sądu z dnia 31 maja 2018 r. - Kaddour / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii - Zamrożenie środków finansowych - Nadużycie władzy - Zasada dobrej administracji - Zasada powagi rzeczy osądzonej - Naruszenie art. 266 TFUE - Oczywisty błąd w ocenie - Prawa podstawowe - Proporcjonalność - Zasada niedyskryminacji)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-770/16: Wyrok Sądu z dnia 31 maja 2018 r. - Korwin-Mikke / Parlament (Prawo instytucjonalne - Parlament Europejski - Regulamin Parlamentu - Zachowanie naruszające powagę Parlamentu i sprawny przebieg prac parlamentarnych - Sankcje dyscyplinarne polegające na utracie prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie i czasowym zawieszeniu uczestnictwa w całości prac Parlamentu - Wolność wypowiedzi - Obowiązek uzasadnienia - Naruszenie prawa)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-803/16: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2018 r. - Glaxo Group / EUIPO - Celon Pharma (SALMEX) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy SALMEX - Wcześniejszy trójwymiarowy krajowy znak towarowy - Właściwość Izby Odwoławczej w zakresie badania z urzędu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 64 ust. 1 i art. 76 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 71 ust. 1 i art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-900/16: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2018 r. - Casual Dreams / EUIPO - López Fernández (Dayaday) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Dayaday - Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe DAYADAY i dayaday - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Renoma - Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego}

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-163/17: Wyrok Sądu z dnia 31 maja 2018 r. - Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualitĂ  / Komisja (Odpowiedzialność pozaumowna - Równoległe kampanie promocyjne oliwy z oliwek w państwach trzecich, jedna finansowana przez EFRG i dotycząca promocji oliwy z oliwek pochodzenia europejskiego i druga finansowana przez EFRROW i dotycząca promocji oliwy z oliwek pochodzenia hiszpańskiego - Brak koordynacji pomiędzy służbami Komisji odpowiedzialnymi za zarządzanie oboma programami - Szkoda majątkowa - Utrata zamówienia i utrata korzyści - Krzywda - Naruszenie wizerunku handlowego)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-258/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2018 r. - Arbuzov / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-264/17: Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2018 r. - Uponor Innovation / EUIPO - Swep International (SMATRIX) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SMATRIX - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy AsyMatrix - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 76 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 95 rozporządzenia 2017/1001) - Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą - Nieprzeprowadzenie oceny dowodu przedstawionego przed Wydziałem Sprzeciwów}

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-302/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. - Sata / EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy 6000 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] - Równość traktowania - Zasada dobrej administracji - Obowiązek uzasadnienia}

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-303/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. - Sata / EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy 4000 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] - Równość traktowania - Zasada dobrej administracji - Obowiązek uzasadnienia}

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-304/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. - Sata / EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy 5000 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] - Równość traktowania - Zasada dobrej administracji - Obowiązek uzasadnienia}

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-314/17: Wyrok Sądu z dnia 31 maja 2018 r. - Nosio / EUIPO (MEZZA) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MEZZA - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] - Ograniczenie towarów - Artykuł 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 49 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001)}

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-352/17: Wyrok Sądu z dnia 31 maja 2018 r. - Korwin-Mikke / Parlament (Prawo instytucjonalne - Parlament Europejski - Regulamin Parlamentu - Wypowiedź naruszająca powagę Parlamentu i sprawny przebieg prac parlamentarnych - Sankcje dyscyplinarne polegające na utracie prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie i czasowym zawieszeniu uczestnictwa w całości prac Parlamentu - Wolność wypowiedzi - Obowiązek uzasadnienia - Naruszenie prawa)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-393/10 INTP: Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2018 r. - Westfälische Drahtindustrie i in./Komisja (Postępowanie - Wykładnia wyroku - Sprostowanie - Brak rozstrzygnięcia)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-65/17: Postanowienie Sądu z dnia 17 kwietnia 2018 r. - Westbrae Natural / EUIPO - Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego COCONUT DREAM - Wycofanie sprzeciwu - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA