REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9000 - Bain Capital/Reifen Krieg Group) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8949 - Tenneco/Federal-Mogul)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8959 - Sonatrach/Augusta Refinery Assets) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8996 - GIC Group/FPL/JustGroup/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do nowej strony narodowej obiegowych monet euro ( Dz.U. C 235 z 6.7.2018 )

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8926 - Total/Direct Energie)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8972 - Partners Group/CPPIB/GlobalLogic)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8929 - Apollo Management/Generali Belgium)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8916 - JIC/TAHL/Australia Nature’s Care Biotech)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8987 - HPS/MDP/HAPS)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8866 - MEC/Mitsui/SDPSK/JV)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-147/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vredegerecht te Antwerpen - Belgia) - Karel de Grote - Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW / Susan Romy Jozef Kuijpers. [Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 93/13/EWG - Nieuczciwe warunki w umowach zawieranych między sprzedawcą lub dostawcą a konsumentem - Badanie z urzędu przez sąd krajowy zagadnienia, czy umowa jest objęta zakresem zastosowania tej dyrektywy - Artykuł 2 lit. c) - Pojęcie „sprzedawcy lub dostawcy” - Instytucja szkolnictwa wyższego finansowana w zasadniczym zakresie ze środków publicznych - Umowa dotycząca nieoprocentowanego planu spłaty czesnego za studia oraz pokrycia kosztów podróży w ramach studiów]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-325/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo - Hiszpania) - Industrias Químicas del Vallés, SA / Administración General del Estado, Sapec Agro, SA (Odesłanie prejudycjalne - Rolnictwo - Dyrektywa 91/414/EWG - Dyrektywa 2010/28/UE - Artykuł 3 ust. 1 - Procedura ponownej oceny przez państwa członkowskie dopuszczonych środków ochrony roślin - Termin - Przedłużenie)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-531/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litwa) - ŠiauliĹł regiono atliekĹł tvarkymo centras, „Ecoservice projektai” UAB, dawniej „Specializuotas transportas” UAB (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Powiązania między oferentami składającymi odrębne oferty w tym samym postępowaniu - Obowiązki oferentów, instytucji zamawiającej i sądu krajowego)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-566/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) - Dávid Vámos / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuły 282 - 292 - Szczególny system dla małych przedsiębiorstw - System zwolnień - Obowiązek dokonania wyboru szczególnego systemu w roku kalendarzowym odniesienia)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-642/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - Junek Europ-Vertrieb GmbH / Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG (Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna - Prawo znaków towarowych - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 13 - Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy - Import równoległy - Przepakowanie produktu opatrzonego znakiem towarowym - Przeetykietowanie - Przesłanki obowiązujące dla wyrobów medycznych)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-30/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny - Polska) - Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu / Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu (Odesłanie prejudycjalne - Przepisy podatkowe - Podatek akcyzowy - Dyrektywa 92/83/EWG - Artykuł 3 ust. 1 - Alkohol i napoje alkoholowe - Piwo - Piwo smakowe - Stopień Plato - Sposób obliczania)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-229/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin - Niemcy) - Evonik Degussa GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej - Bezpłatny przydział uprawnień - Dyrektywa 2003/87/WE - Artykuł 10a - Załącznik I - Decyzja 2011/278/UE - Punkt 2 załącznika I - Ustalanie wskaźników emisyjności dla produktów - Produkcja wodoru - Granice systemowe wskaźników emisyjności produktu dla wodoru - Proces separacji wodoru ze strumienia gazu bogatego zawierającego już wodór)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-102/17: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Contas - Portugalia) - Secretaria Regional de Saúde dos Açores / Ministério Público (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Artykuł 267 TFUE - Pojęcie „sądu jednego z państw członkowskich” - Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze sądowym - Krajowy trybunał obrachunkowy - Uprzednia kontrola legalności i zasadności budżetowej wydatku publicznego - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-327/17 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. - Cryo-Save AG / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku - Odwołanie, które stało się bezprzedmiotowe - Umorzenie postępowania)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-640/17: Postanowienie Trybunału ósma izba) z dnia 17 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra - Portugalia) - Luís Manuel dos Santos / Fazenda Pública (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Podatki wewnętrzne - Zakaz dyskryminującego opodatkowania - Artykuł 110 TFUE - Jednolity podatek od ruchu pojazdów samochodowych - Ustalenie stawki opodatkowania w zależności od daty pierwszej rejestracji pojazdu w państwie członkowskim opodatkowania - Używane pojazdy samochodowe przywożone z innych państw członkowskich - Brak uwzględnienia daty pierwszej rejestracji w innym państwie członkowskim)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA