REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-163/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Nederland (Niderlandy) w dniu 1 marca 2018 r. - HQ / Aegean Airlines SA

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-179/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidsrechtbank Gent (Belgia) w dniu 7 marca 2018 r. - Ronny Rohart / Federale Pensioendienst

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-180/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 9 marca 2018 r. - Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-184/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Central Administrativo Sul (Portugalia) w dniu 12 marca 2018 r. - Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-185/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 9 marca 2018 r. - Oro Efectivo S.L. / Diputación Foral de Bizkaia

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-192/18: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2018 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-201/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour dappel de Mons (Belgia) w dniu 19 marca 2018 r. - Mydibel SA / État belge

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-206/18: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2018 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-221/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 16 stycznia 2018 r. w sprawie T-747/15, EDF/Komisja, wniesione w dniu 27 marca 2018 r. przez Électricité de France (EDF)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-247/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie T-91/16, Włochy/Komisja, wniesione w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez Republikę Włoską

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-271/10 RENV: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2018 r. - H / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Urzędnik krajowy oddelegowany do EUPM w Bośni i Hercegowinie - Decyzja o przeniesieniu - Uprawnienie szefa EUPM do podjęcia decyzji o przeniesieniu oddelegowanego urzędnika krajowego - Obowiązek uzasadnienia - Nadużycie władzy - Oczywisty błąd w ocenie - Mobbing)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-274/15: Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2018 r. - Alcogroup i Alcodis / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynki bioetanolu i etanolu - Postępowanie administracyjne - Decyzja nakazująca kontrolę - Uprawnienia kontrolne Komisji - Ochrona poufności informacji wymienianych między adwokatem a klientem - Dokumenty wymienione w związku z poprzednią kontrolą - Odmowa zawieszenia przez Komisję spornych postępowań w sprawie naruszenia postanowień traktatu - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-732/16 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 22 marca 2018 r. - Valencia Club de Fútbol / Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Pomoc państwa - Pomoc udzielona przez Hiszpanię na rzecz profesjonalnych klubów piłkarskich - Gwarancja państwa udzielona przez organ administracji - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-766/16 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 22 marca 2018 r. - Hércules Club de Fútbol / Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Pomoc państwa - Pomoc udzielona przez Hiszpanię na rzecz profesjonalnych klubów piłkarskich - Gwarancja państwa udzielona przez organ administracji - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-361/17: Postanowienie Sądu z dnia 21 marca 2018 r. - Eco-Bat Technologies i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek recyklingu akumulatorów samochodowych - Decyzja w przedmiocie sprostowania decyzji stwierdzającej naruszenie art. 101 TFUE i nakładającej grzywny - Termin na wniesienie skargi - Rozpoczęcie biegu - Przekroczenie terminu - Niedopuszczalność)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-574/17: Postanowienie Sądu z dnia 21 marca 2018 r. - UD / Komisja (Służba publiczna - Osoba uprawniona do renty rodzinnej - Zabezpieczenie społeczne - Nieuwzględnienie wniosku o udzielenie uprzedniej zgody mającego na celu otrzymanie zwrotu określonych kosztów leczenia - Ponowny wniosek - Akt wyłącznie potwierdzający - Termin do wniesienia skargi - Niedopuszczalność)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-34/18: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2018 r. - Giove Gas / EUIPO - Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-135/18: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2018 r. - Szegedi / Parlament

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-198/18: Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2018 r. - Chrysses Demetriades & Co. i Provident Fund of the Employees of Chrysses Demetriades & Co / Rada i in.

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-203/18: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2018 r. - VQ / EBC

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-219/18: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2018 r. - Piaggio & C. / EUIPO Zhejiang Zhongneng Industry Group (motorowery)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-228/18: Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2018 r. - Transtec / Komisja

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 maja 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2018/15)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczychTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA