REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczychTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wyroków Sądu z dnia 15 września 2016 r. w sprawach T-80/14, T-111/14 do T-121/14 i T-139/14 w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1194/2013 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji, i w następstwie zaleceń i ustaleń przyjętych przez Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu w sporach DS473 i DS480 (UE - Środki antydumpingowe nałożone na biodiesel)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8920 - Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8961 - HPS/MDP/PFP) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8808 - T-Mobile Austria/UPC Austria)Tekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8903 - BHAP/Gestamp China/Manufacturing JV/Sales JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8885 - Carlyle/Accolade Wines Holdings Australia/Accolade Wines Holdings Europe)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu grodzic z walcowanych na gorąco arkuszy stalowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8923 - AMP Capital/Aena Internacional/Luton Airport) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów - Sporządzona przez Komisję Europejską roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2018 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu wspierania reform strukturalnych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie wniosku Komisji dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Przyszłość programu COSME po 2020 r.: perspektywa regionalna i lokalna

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - W kierunku wszechstronnego wdrożenia odnowionej europejskiej strategii dla regionów najbardziej oddalonych

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Erasmus dla przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Promowanie współistnienia z gatunkami konfliktowymi w ramach unijnych dyrektyw dotyczących ochrony przyrody

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Jednolity rynek cyfrowy: przegląd śródokresowy

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA