REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie systemu ECRIS-TCN

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów - Europejski semestr 2017 i roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2018 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie zaleceń do szefów państw lub rządów spotykających się w Brukseli w dniu 24 listopada 2017 r. na piątym szczycie Partnerstwa Wschodniego

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - „Finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu: niezbędne narzędzie wdrażania porozumienia z Paryża”

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Przyszłość inicjatywy „Łącząc Europę” w sektorze transportu

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Wzmocnienie odporności regionów: kompetencje dla miast i regionów w obliczu globalizacji

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Europejski filar praw socjalnych i dokument otwierający debatę na temat społecznego wymiaru Europy

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Europejska polityka dotycząca modernizacji budynków i infrastruktury pod względem ochrony przed trzęsieniem ziemi

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Strategia kosmiczna dla Europy

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Reforma zasobów własnych UE w ramach następnych WRF na okres po 2020 r.

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Ochrona migrujących dzieci

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Pakiet usługowy „Dobrze funkcjonująca gospodarka usługowa dla Europy”

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8695 - PSA/TIL/PPIT)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 marca 2018 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Rapid life životná poisťovňa, a.s., z siedzibą pod adresem: Garbiarska 2, 040 71 Košice, numer rejestracyjny spółki: 31 690 904 (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8714 - P7S1/TF1/Mediaset/Channel 4 Group/EBX) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-600/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 grudnia 2017 r. - Republika Federalna Niemiec / Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności - Działania zewnętrzne Unii Europejskiej - Artykuł 216 ust. 1 TFUE - Artykuł 218 ust. 9 TFUE - Ustalenie stanowiska reprezentowanego w imieniu Unii Europejskiej w ramach organu utworzonego przez umowę międzynarodową - Komisja Rewizyjna Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) - Zmiany Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) i załączników do niej - Kompetencja dzielona między Unią i państwami członkowskimi - Kompetencje zewnętrzne Unii w obszarze, w którym Unia nie przyjęła dotychczas wspólnych zasad - Ważność decyzji 2014/699/UE - Obowiązek uzasadnienia - Zasada lojalnej współpracy]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA