REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-650/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) w dniu 21 listopada 2017 r. - QH

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-657/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 24 listopada 2017 - Hussein Mohamad Hussein

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-659/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 24 listopada 2017 r. - Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Azienda Napoletana MobilitĂ  SpA

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-667/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Włochy) w dniu 24 listopada 2017 r. - Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari i in.

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-672/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) w dniu 28 listopada 2017 r. - Tratave - Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-675/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 30 listopada 2017 r. - Ministero della Salute / Hannes Preindl

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-683/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) w dniu 6 grudnia 2017 r. - Cofemel - Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-505/15: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - Węgry / Komisja [EFRG i EFFROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 i 1122/2009 - Wydatki poniesione na Węgrzech - Zgodność - Kontrola ustanowionych w rozporządzeniach wymogów w zakresie zarządzania - Kontrola przestrzegania zasad utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska - Korekty ryczałtowe i jednorazowe - Ryzyko dla Funduszów]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-304/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - bet365 Group / EUIPO - Hansen (BET 365) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy BET 365 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania - Dowód - Używanie znaku towarowego do kilku celów - Artykuł 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 3 i art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-609/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - PB / Komisja [Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/309/15 (AD 11) - Lekarze, miejsce pracy: Luksemburg - Niedopuszczenie do udziału w egzaminach etapu oceny zintegrowanej - Ograniczenie wyboru drugiego języka do mniejszej liczby języków urzędowych Unii - Zarzut niezgodności z prawem - Oczywisty błąd w ocenie - Odpowiedzialność - Krzywda]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-792/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - N & C Franchise / EUIPO - Eschenbach Optik (OJO sunglasses) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego OJO sunglasses - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy oio - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-21/17: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - RL / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. - Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 10 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2015 r. - Przeniesienie do innej instytucji - System prorata temporis - Porównanie osiągnięć - Artykuł 45 regulaminu pracowniczego - Odpowiedzialność)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-559/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. - Durazzo/ESDZ (Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu w 2014 r. - Akty niewywołujące niekorzystnych skutków - Oczywista niedopuszczalność - Decyzja o nieawansowaniu skarżącego - Artykuł 43 i art. 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Porównanie osiągnięć - Uwzględnienie sprawozdań z oceny do celów awansu - Oceny wyłącznie opisowe - Brak metody umożliwiającej porównanie sprawozdań z oceny do celów awansu - Skarga oczywiście zasadna)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-849/16: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - PGNiG Supply & Trading / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Rynek wewnętrzny gazu ziemnego - Dyrektywa 2009/73/WE - Decyzja Komisji w sprawie zmiany warunków wyłączenia spod przepisów Unii zasad korzystania z gazociągu OPAL dotyczących dostępu stron trzecich do sieci oraz regulacji taryfowej - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-853/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. - Techniplan / Komisja (Skarga na bezczynność - Zajęcie stanowiska przez Komisję - Skarga o odszkodowanie - Uchybienie wymogom formalnym - Wniosek o wydanie nakazu - Oczywista niedopuszczalność - Oczywisty brak właściwości)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-284/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2017 r. - Le Pen/Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie - Prawo instytucjonalne - Członek Parlamentu Europejskiego - Przywileje i immunitety - Decyzja o uchyleniu immunitetu parlamentarnego - Ustanie interesu prawnego - Częściowe umorzenie postępowania - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-475/17: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. - Rogesa / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Dokumenty dotyczące instalacji produkującej mieszkankę granulatu rudy żelaza i rudy spiekanej - Dorozumiana odmowa dostępu - Wyraźna decyzja przyjęta przed wniesieniem skargi - Wniosek o umorzenia postępowania - Interes prawny - Oczywista niedopuszczalność]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-768/17: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2017 r. - Comprojecto-Projetos e ConstruçĂľes i in. / EBC

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-780/17: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2017 r. - US / EBC

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-793/17: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2017 r. - Bruel / Komisja i SEAE

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-805/17: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2017 r. - BASF / ECHA

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-806/17: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2017 r. - BASF i REACH & colours / ECHA

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-811/17: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2017 r. - Classic Media / EUIPO - Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-812/17: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2017 r. - Seco Belgium i Vinçotte / Parlament

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-813/17: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2017 r. - Nerantzaki / Komisja

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA