REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8722 - OMERS/Thames Water) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8675 - CVC/Teva’s Women’s Health Business)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE - Wniosek podmiotu zamawiającego - zakończenie zawieszenia terminu

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8634 - ATP/OTPP/Copenhagen Airports)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby objętej środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/2163, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wdrażanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/2153 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wdrażanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/2153 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8685 - Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8612 - CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8478 - Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-85/15 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 września 2017 r. - Feralpi Holding SpA/Komisja Europejska [Odwołanie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Włoscy producenci prętów zbrojeniowych do betonu - Ustalanie cen, a także ograniczanie lub kontrolowanie produkcji i sprzedaży - Naruszenie art. 65 EWWiS - Stwierdzenie nieważności pierwotnej decyzji przez Sąd Unii Europejskiej - Decyzja ponownie przyjęta na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Brak wydania nowego pisma w sprawie przedstawienia zarzutów - Brak przesłuchania ustnego w następstwie stwierdzenia nieważności pierwotnej decyzji - Terminy, które upłynęły w postępowaniu przed Sądem]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-86/15 P i C-87/15 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 września 2017 r. - Ferriera Valsabbia SpA (C-86/15 P), Valsabbia Investimenti SpA (C-86/15 P), Alfa Acciai SpA (C-87/15 P)/Komisja Europejska [Odwołanie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Włoscy producenci prętów zbrojeniowych do betonu - Ustalanie cen, a także ograniczanie lub kontrolowanie produkcji i sprzedaży - Naruszenie art. 65 EWWiS - Stwierdzenie nieważności pierwotnej decyzji przez Sąd Unii Europejskiej - Decyzja ponownie przyjęta na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Brak wydania nowego pisma w sprawie przedstawienia zarzutów - Brak przesłuchania ustnego w następstwie stwierdzenia nieważności pierwotnej decyzji - Terminy, które upłynęły w postępowaniu przed Sądem]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-88/15 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 września 2017 r. - Ferriere Nord SpA/Komisja Europejska [Odwołanie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Włoscy producenci prętów zbrojeniowych do betonu - Ustalanie cen, a także ograniczanie lub kontrolowanie produkcji i sprzedaży - Naruszenie art. 65 EWWiS - Stwierdzenie nieważności pierwotnej decyzji przez Sąd Unii Europejskiej - Decyzja ponownie przyjęta na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Brak wydania nowego pisma w sprawie przedstawienia zarzutów - Brak przesłuchania ustnego w następstwie stwierdzenia nieważności pierwotnej decyzji]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-89/15 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 września 2017 r. - Riva Fire SpA, w stanie likwidacji/Komisja Europejska [Odwołanie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Włoscy producenci prętów zbrojeniowych do betonu - Ustalanie cen, a także ograniczanie lub kontrolowanie produkcji i sprzedaży - Naruszenie art. 65 EWWiS - Stwierdzenie nieważności pierwotnej decyzji przez Sąd Unii Europejskiej - Decyzja ponownie przyjęta na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Brak wydania nowego pisma w sprawie przedstawienia zarzutów - Brak przesłuchania ustnego w następstwie stwierdzenia nieważności pierwotnej decyzji - Terminy, które upłynęły w postępowaniu przed Sądem]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-326/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez AdministratÄŤvā apgabaltiesa - Łotwa) - „DNB Banka” AS/Valsts ieņēmumu dienests (Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 132 ust. 1 lit. f) - Zwolnienia niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym - Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz ich członków - Zastosowanie w sektorze usług finansowych)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-361/15 P i C-405/15 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 września 2017 r. - Easy Sanitary Solutions BV/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Group Nivelles NV [Odwołanie - Własność intelektualna - Wzory wspólnotowe - Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 - Artykuł 5 - Nowość - Artykuł 6 - Charakter indywidualny - Artykuł 7 - Publiczne udostępnienie - Artykuł 63 - Kompetencje Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w zakresie postępowania dowodowego - Ciężar dowodu spoczywający na wnoszącym o unieważnienie prawa do wzoru - Wymogi dotyczące przedstawienia wcześniejszego wzoru - Wzór przedstawiający odpływ liniowy prysznica - Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru przez izbę odwoławczą]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-605/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny - Polska) - Minister Finansów/Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 132 ust. 1 lit. f) - Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym - Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób swoim członkom - Zastosowanie w zakresie ubezpieczeń]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-616/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 września 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Podatki - Podatek od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 132 ust. 1 lit. f) - Zwolnienie świadczenia usług przez niezależne grupy osób na rzecz ich członków - Ograniczenie do niezależnych grup, których członkowie wykonują ograniczoną liczbę zawodów]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-125/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Prim’Awla tal-Qorti Ċivili - Malta) - Malta Dental Technologists Association; John Salomone Reynaud/Superintendent tas-Saħħa Pubblika; Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2005/36/WE - Uznawanie kwalifikacji zawodowych - Technicy dentystyczni - Warunki wykonywania zawodu w przyjmującym państwie członkowskim - Wymóg wykonywania zawodu pod nadzorem lekarza dentysty - Zastosowanie tego wymogu do klinicznych techników dentystycznych wykonujących swój zawód w państwie członkowskim pochodzenia - Artykuł 49 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości - Ograniczenie - Uzasadnienie - Cel interesu ogólnego w postaci zapewnienia ochrony zdrowia publicznego - Proporcjonalność)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-149/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia - Polska) - Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Zwolnienia grupowe - Dyrektywa 98/59/WE - Artykuł 1 ust. 1 - Pojęcie „zwolnień” - Zrównanie ze zwolnieniami „przypadków zakończenia umowy o pracę, które nastąpiły z inicjatywy pracodawcy” - Jednostronna zmiana przez pracodawcę warunków pracy i płacy)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-171/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad - Bułgaria) - Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura (Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Decyzja ramowa 2008/675/WSiSW - Zakres zastosowania - Uwzględnienie w nowym postępowaniu karnym wyroku skazującego zapadłego uprzednio w innym państwie członkowskim do celów wymierzenia kary łącznej - Postępowanie krajowe w sprawie uprzedniego uznania tego wyroku - Zmiana zasad wykonania kary wymierzonej w tym innym państwie członkowskim)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-429/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Łodzi - Polska) - Małgorzata Ciupa i in./II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi, obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Zwolnienia grupowe - Dyrektywa 98/59/WE - Artykuł 1 ust. 1 i art. 2 - Pojęcie „zwolnień” - Zrównanie zwolnienia z „zakończeniem umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy” - Jednostronna zmiana przez pracodawcę warunków pracy i płacy - Ustalenie „zamiaru” dokonania zwolnień przez pracodawcę)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA