REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-441/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Rumunia) - SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti [Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Ósma dyrektywa 79/1072/EWG - Dyrektywa 2006/112/WE - Podatnik mający siedzibę w innym państwie członkowskim - Zwrot VAT obciążającego przywiezione towary - Warunki - Obiektywne okoliczności potwierdzające zamiar wykorzystania przywiezionych towarów przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej - Poważne ryzyko niedojścia do skutku transakcji, która uzasadniała przywóz]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-35/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą (Polska) w dniu 24 stycznia 2017 r. - Saferoad Grawil sp. z o.o., Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-463/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 1 czerwca 2017 r. w sprawie T-797/16, Ori Martin/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 25 lipca 2017 r. przez Ori Martin SA

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-485/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 10 sierpnia 2017 r. - Verbraucherzentrale Berlin eV/Unimatic Vertriebs GmbH.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-501/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 18 sierpnia 2017 r. - Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-516/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 25 sierpnia 2017 r. - Spiegel Online GmbH/Volker Beck

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-517/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2017 r. - Milkiyas Addis/Bundesrepublik Deutschland

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-518/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 28 sierpnia 2017 r. - Stefan Rudigier

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-569/17: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2017 r. - Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-149/15: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2017 r. - Ben Ali/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji - Zamrożenie środków finansowych - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Podstawa prawna - Ponowne umieszczenie nazwiska skarżącego w wykazie oparte na nowym powodzie - Obowiązek uzasadnienia - Podstawa faktyczna - Prawo własności - Proporcjonalność)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-175/15: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2017 r. - Mabrouk/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji - Środki przyjęte wobec osób odpowiedzialnych za sprzeniewierzenie środków publicznych oraz wobec osób i podmiotów z nimi powiązanych - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Niewystarczająca podstawa faktyczna - Oczywisty błąd w ocenie - Naruszenie prawa - Prawo własności - Zasada dobrej administracji - Rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie - Domniemanie niewinności - Wniosek o dostosowanie skargi - Akt potwierdzający - Niedopuszczalność)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-126/16: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2017 r. - 1. FC Köln/EUIPO (SPÜRBAR ANDERS.) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SPÜRBAR ANDERS. - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-139/16: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2017 r. - SDSR/EUIPO - Berghaus (BERG OUTDOOR) {[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy BERG OUTDOOR - Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe BERGHAUS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-143/16: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2017 r. - Intesa Sanpaolo/EUIPO - Intesia Group Holding (INTESA) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy INTESA - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) i ust. 2 rozporządzenia UE 2017/1001] - Brak rzeczywistego używania znaku towarowego

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-176/16: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2017 r. - Kofola ČeskoSlovensko/EUIPO - Mionetto (UGO) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego UGO - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy il UGO! - Częściowe zrzeczenie się prawa do wcześniejszego znaku towarowego - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-336/16: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2017 r. - Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO - Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - Wcześniejszy unijny znak towarowy VERSACE - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-337/16: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2017 r. - Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO - Gianni Versace (VERSACCINO) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego VERSACCINO - Wcześniejszy unijny znak towarowy VERSACE - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-36/17: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2017 r. - Forest Pharma/EUIPO - Ipsen Pharma (COLINEB) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego COLINEB - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Colina - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą - Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 95 ust. 1, rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-97/09: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2017 r. - Niemcy/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - EFRR - Zmniejszenie pomocy finansowej - Nieprzestrzeganie terminu wydania decyzji - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Skarga oczywiście zasadna)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-21/10: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2017 r. - Niemcy/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - EFRR - Zmniejszenie pomocy finansowej - Nieprzestrzeganie terminu wydania decyzji - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Skarga oczywiście zasadna)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-104/10: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2017 r. - Niemcy/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - EFRR - Zmniejszenie pomocy finansowej - Program Resider II - Nieprzestrzeganie terminu wydania decyzji - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Skarga oczywiście zasadna)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-114/10: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2017 r. - Niemcy/Komisja (Skargo o stwierdzenie nieważności - EFRR - Zmniejszenie pomocy finansowej - Program Interreg II/C „Ochrona przeciwpowodziowa Ren-Moza” - Niedotrzymanie terminu wydania decyzji - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Skarga oczywiście zasadna)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-542/15: Postanowienie Sądu z dnia 25 września 2017 r. - Węgry/Komisja (EFRR - Program operacyjny w zakresie transportu i regionalne programy operacyjne dotyczące Środkowych Węgier, Zachodniej Panonii, Południowej Wielkiej Niziny Węgierskiej, Środkowego Kraju Zadunajskiego, Północnych Węgier, Północnej Wielkiej Niziny Węgierskiej i Południowego Kraju Zadunajskiego - Decyzja o zawieszeniu płatności okresowych - Uchylenie zaskarżonego aktu - Umorzenie postępowania)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-297/16 P: Postanowienie Sądu z dnia 26 września 2017 r. - Gyarmathy/EMCDDA (Odwołanie - Służba publiczna - Personel tymczasowy - Personel EMCDDA - Nieprzedłużenie umowy o pracę - Rozwiązanie umowy - Mobbing - Wniosek o udzielenie wsparcia - Dochodzenie administracyjne - Bezstronność dochodzenia)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-402/16: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2017 r. - Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego berlinGas - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA