REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-441/15: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 9 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Bremen - Niemcy) - Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen [Odesłanie prejudycjalne - Wspólna taryfa celna - Klasyfikacja taryfowa - Nomenklatura scalona - Pozycje 3824 90 97, 2106 90 92 - Produkt w postaci proszku składający się z węglanu wapnia (95 %) i z modyfikowanej skrobi (5 %)]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-506/15 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 stycznia 2017 r. - Królestwo Hiszpanii/Komisja Europejska [Odwołanie - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - Wydatki wyłączone z finansowania przez Unię Europejską - Rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, (WE) nr 1975/2006 i (WE) nr 796/2004 - Środki wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - Obszary o niekorzystnych warunkach naturalnych - Kontrole na miejscu - Współczynnik gęstości hodowlanej - Liczenie zwierząt]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-562/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour dappel de Paris - Francja) - Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU (Odesłanie prejudycjalne - Reklama porównawcza - Dyrektywa 2006/114/WE - Artykuł 4 - Dyrektywa 2005/29/WE - Artykuł 7 - Obiektywne porównanie cen - Zaniechanie wprowadzające w błąd - Reklama porównująca ceny produktów sprzedawanych w sklepach różnej wielkości lub różnego formatu - Dopuszczalność - Istotne informacje - Zakres i nośnik informacji)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-585/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - Belgia) - Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge [Odesłanie prejudycjalne - Cukier - Opłaty produkcyjne - Obliczanie średniej straty - Obliczanie opłat produkcyjnych - Rozporządzenie (WE) nr 2267/2000 - Ważność - Rozporządzenie (WE) nr 1993/2001 - Ważność]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-21/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 lutego 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) - Portugalia] - Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne - VAT - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuły 131 i 138 - Przesłanki zwolnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej - System wymiany informacji o VAT (VIES) - Brak rejestracji nabywcy - Odmowa skorzystania ze zwolnienia - Dopuszczalność]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-144/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Portugalia) - Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) - DivisĂŁo de GestĂŁo de ContraordenaçĂľes (Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego - Dyrektywy 83/189/EWG i 98/34/WE - Projekt przepisu technicznego - Powiadomienie Komisji Europejskiej - Zobowiązania państw członkowskich - Naruszenie - Konsekwencje)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-283/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 lutego 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, Family Division (England and Wales) - Zjednoczone Królestwo] - M. S./P. S. [Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 4/2009 - Artykuł 41 ust. 1 - Uznawanie wykonywania orzeczeń oraz współpraca w zakresie zobowiązań alimentacyjnych - Wykonywanie orzeczenia w państwie członkowskim - Złożenie wniosku bezpośrednio do właściwego organu państwa członkowskiego wykonania - Przepisy krajowe zobowiązujące do zwrócenia się do organu centralnego państwa członkowskiego wykonania]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-45/16 P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 stycznia 2017 r. - d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Komisja Europejska [Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Klauzula arbitrażowa - Umowa „Multi-level patient - specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)”, zawarta w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) - Rozwiązanie tej umowy ze względu na nieprawidłowości popełnione przy wykonywaniu innej umowy zawartej z Komisją Europejską - Dobra wiara - Uzasadnione oczekiwania co do tego, że umowa nie zostanie rozwiązana]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-53/16 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 24 stycznia 2017 r. - Carsten René Beul/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Skarga o stwierdzenie nieważności - Funkcjonowanie rynków finansowych - Wymogi w zakresie przeprowadzania ustawowych badań rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego - Rozporządzenie (UE) nr 537/2014 - Zasady organizacji i kwalifikacji biegłych rewidentów i firm audytorskich przez jednostki interesu publicznego - Brak indywidualnego oddziaływania - Oczywista niedopuszczalność]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-566/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 10 listopada 2016 r. - Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-593/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg (Austria) w dniu 23 listopada 2016 r. - Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-613/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 28 listopada 2016 r. - Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-629/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 7 grudnia 2016 r. - CX

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-642/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 14 grudnia 2016 r. - Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-649/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 19 grudnia 2016 r. - Peter Valach i in./Waldviertler Sparkasse Bank AG i in.

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-664/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunia) w dniu 21 grudnia 2016 r. - Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-670/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Minden (Niemcy) w dniu 29 grudnia 2016 r. - Tsegezab Mengesteab/Republika Federalna Niemiec

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-673/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea Constituțională a României (Rumunia) w dniu 30 grudnia 2016 r. - Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-681/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 27 grudnia 2016 r. - Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group gegen Orifarm GmbH

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-683/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu 27 grudnia 2016 r. - Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Bundesrepublik Deutschland

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-684/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 27 grudnia 2016 r. - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-2/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia. (Hiszpania) w dniu 2 stycznia 2017 r. - Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social i Jesús Crespo Rey

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-12/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj (Rumunia) w dniu 10 stycznia 2017 r. - Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-16/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 13 stycznia 2017 r. - TGE Gas Engineering GmbH - Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-27/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos apeliacinis teismas (Litwa) w dniu 19 stycznia 2017 r. - AB „flyLAL-Lithunian Airlines” w likwidacji/Starptautiskā lidosta „RÄŤga” VAS, „Air Baltic Corporation A/S”

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA