REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10864 – AGC GLASS EUROPE / INTERPANE) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 405/05

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10870 – CAPVEST / NATRA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 405/06

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/1986, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1985, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2022/C 405/07

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/413/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 2022/C 405/10

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą, wobec których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2022/C 405/09

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/1986, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1985, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2022/C 405/08

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

ZAWIADOMIENIE NA PODSTAWIE ART. 29 UST. 2 REGULAMINU PRACOWNICZEGO Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora generalnego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) (grupa zaszeregowania AD 15) COM/2022/10417 2022/C 405/12

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10950 – OTPP / MAHINDRA / MSPL) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 405/13

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 20 października 2022 r.

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Komunikat zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) (iii) rozporządzenia (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej 2022/C 404/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 404/03

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10863 – HANWHA Q CELLS / ENERCITY / LYNQTECH) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 404/02

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Informacja Komisji Europejskiej, opublikowana zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008, na temat powiadomień państw bandery (wykazu państw i ich właściwych organów), zgodnie z art. 20 ust. 1, 2 i 3 oraz załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 2022/C 404/05

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2022/C 404/06

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Zgłoszenie rządu Norwegii dotyczące wyznaczenia Statnett SF jako operatora systemu przesyłowego w Norwegii, dokonywane zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE („dyrektywa w sprawie energii elektrycznej”), dostosowanej do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego porozumienia oraz decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2017 z dnia 5 maja 2017 r. 2022/C 404/07

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym 2022/C 404/08

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10882 – IRCP / CDC / ADTIM GROUP) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 404/09

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10875 – AXA IM / SWISS LIFE / MORRISON & CO / LYNTIA NETWORKS) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 404/10

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2022/C 404/11

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 19 października 2022 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 15 grudnia 2014 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 16 grudnia 2014 r.

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 17 grudnia 2014 r.

Strony 377 - 377 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 18 grudnia 2014 r.

Strony 807 - 807 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10819 – OMERS / APG / GROENDUS) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 402/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA